Meerderheid gemeente Tynaarlo wil Holland Casino in Ter Borgh

Afbeelding
Foto: Jan Medema
Nieuws

VRIES – Dinsdag 28 november vond de stemming plaats over het Holland Casino in Ter Borgh. De avond pakte voor het college van B&W goed uit, want slechts twee leden stemden tegen. In de koopovereenkomst met Holland Casino zijn bindende voorwaarden opgenomen. Een van die voorwaarden was dat de raadsbesluitvorming omtrent het vestigen van het casino vóór 1 december 2023 plaats diende te vinden.

Groot onderwerp deze avond was de kritiek van de gemeente Groningen. David en Goliath, de kleine tegen de grote partij. Herman van Os van D66 nam als eerste het woord. Hij had liever gezien dat het grondoppervlak in de documentatie werd geformuleerd en niet door een krantenartikel ten gehore moest komen. Toch steunt zijn partij het casino. 

 ‘Groningen heeft gegokt en verloren’

Marcel Elzerman (Leefbaar Tynaarlo) maakte tijdens zijn spreektijd eerst een punt over de ontstane ophef, mede vanuit de gemeente Groningen over onderlinge afspraken die niet nagekomen zijn. Na het doornemen van de vaststellingsovereenkomst blijkt, volgens Elzerman, dat juist Groningen zich niet aan een belangrijke regel heeft gehouden en het Tynaarlo niets valt te verwijten. Welke regel dat is laat hij in het midden. ‘Groningen heeft gegokt en verloren. Daar vind ik deze aantijging in het beginsel te serieus voor en het zou de wethouder van Groningen en de betreffende raadsfracties dan ook sieren hier nog op terug te komen richting onze wethouder. We juichen het casino toe en heten ze van harte welkom. Wij zien deze vestiging als een wenselijke impuls om het verdere businesspark Ter Borgh te ontwikkelen. We beseffen ons ook dat er onderbuikgevoelens zijn. Daarom moeten we blijven bij de feiten.’ 

‘We zijn principieel tegen gokken

Koos Dijkstra, fractievoorzitter van de PvdA, is het eens met Elzerman en vindt het jammer hoe de gemeente Groningen kritiek heeft gezaaid. ‘We zijn blij dat ze Bommen Berend niet gestuurd hebben’, grapt Dijkstra. Fractievoorzitter van het CDA, Henk Middendorp, was minder enthousiast. Ook hij heeft zich ingelezen in de vaststellingsovereenkomst. Volgens hem is het niet volstrekt duidelijk dat de gemeente Groningen het recht niet aan haar zijde heeft. ‘Ik deel de stelligheid van de heer Elzerman niet, maar het is aan de gemeente Groningen om aan te tonen dat zij in het gelijk staan.’ Hij looft de reactie van Vellinga die hij via deze krant gaf op wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van de gemeente Groningen. ‘Maar over de komst van een casino kan ik heel erg kort zijn. We zijn principieel tegen de komst van een casino, want we zijn principieel tegen gokken.’ 

‘Moeite met de naam Groningen’

Jacob van Gelder, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Tynaarlo: ‘Holland Casino naar de gemeente Tynaarlo heeft de laatste weken in zowat elke krant gestaan, een promotie voor Tynaarlo van heb ik jou daar en dat heeft geen dubbeltje gekost.’ De partij is groot voorstander van de komst van het casino. ‘Het enige waar ik moeite mee heb is de naam. Ik had liever gehad dat het Holland Casino Tynaarlo werd in plaats van Holland Casino Groningen.’ 

‘De nodige popcorn verorbert’

Henny van den Born van de ChristenUnie: ‘Financieel is het heel aantrekkelijk en dat zou de wethouder vast leuk vinden. Al met al zijn we er niet gelukkig mee. Ik heb de nodige popcorn verorbert bij het lezen en aanhoren van alle artikelen over wat Groningen ervan vindt.’ Toch baart een uitleg over de maatregelen die het casino neemt zorgen. Het verhaal is, volgens Van den Born, zo mooi dat de suggestie wordt gewekt dat een casino juist gokverslavingen voorkomt. ‘We vinden het niet te verkopen dat we binnen onze gemeente zowel een kliniek voor verslavingszorg als een bron voor verslaving zouden huisvesten.’ 

Casino draagt bij aan groei lokale bedrijven’

Herman van der Poel (TynaarloNu) vertelt in zijn stemverklaring: ‘Wij stemmen voor. Casino’s trekken niet alleen bezoekers aan, maar kunnen ook bijdragen aan de groei van lokale bedrijven. Ze bieden niet alleen economische voordelen door werkgelegenheid en toerisme, maar ook inkomsten die ze genereren voor onze gemeente. Holland Casino heeft een actief preventiebeleid om gokverslaving tegen te gaan.’ 

‘We blijven goed in gesprek met Groningen’

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) lichtte zijn standpunt nogmaals toe. ‘Wij zijn van mening dat het casino past binnen het bestemmingsplan. Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd zullen we deze toetsen aan het geldende beeld- en kwaliteitsplan. We blijven constructief in gesprek met de gemeente Groningen. Het bestuur daarvan ervaren wij altijd als zeer prettig. In dit geval verschillen we dan wel van mening, maar dat doet niks af aan het feit dat we blijven samenwerken en hierover in gesprek gaan. Ik zal ook zeker de naam bespreekbaar maken in deze overleggen. Daar wil ik mijn best voor doen.’ In totaal stemden 20 leden voor en 2 tegen; ChristenUnie en CDA zien het casino liever niet in de gemeente Tynaarlo.

UIT DE KRANT