Groningen nog steeds niet blij met nieuwe aanwinst Tynaarlo

Afbeelding
actueel

EELDERWOLDE – Vier weken lang leken de gemoederen rondom de verhuizing van Holland Casino aardig bedaard. Maar na de beantwoording van vragen vanuit de raad door het college van de gemeente Groningen, lijken beide gemeentes nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan. De gemeente Groningen overweegt nog steeds juridische stappen. Volgens hen mag en kan het Holland Casino geen plaats innemen op bedrijventerrein Ter Borch. Zij richtten zich vooral op een overeenkomst uit 2014.

Deze overeenkomst kwam voort uit een mediationtraject tussen de gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo. Het bedrijventerrein Ter Borch aan de oostkant van de A7 was eerst eigendom van de gemeente Groningen. Zij wilden met project Kranenburg Zuid een kantorenlocatie ontwikkelen. Doordat er nauwelijks vraag was naar kantoren, is na bemiddeling overeengekomen dat de gemeente Groningen zich terugtrekt en de gemeente Tynaarlo het gebied mag inrichten. Hoe ze dat mogen inrichten is in 2014 vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door geheimhouding niet door externen mogen worden ingezien.

Deel overeenkomst uitgelekt

Internetfenomeen Driekus Vierkant wist een screenshot in handen te krijgen van een deel van deze overeenkomst en maakte deze openbaar. Daarin staan categorieën die zijn toegestaan op Ter Borch. Marcel Elzerman van Leefbaar Tynaarlo heeft de gehele vaststellingsovereenkomst inclusief bijlagen doorgenomen. ‘Daaruit blijkt dat Holland Casino wel degelijk zich mag vestigen. De kant van Groningen werd een kantorenterrein en dat van Tynaarlo een plek waar recreatie en ontspanning welkom is. Sterker nog, in het ontwikkelprogramma wordt de categorie ‘Leisure’ genoemd. De definitie hiervan is vrije tijd. Holland Casino past en hoort daartussen.’ Volgens Elzerman lijdt de gemeente Groningen aan gezichtsverlies en hebben ze totaal geen idee wat de overeenkomst inhoud. ‘Ze bluffen en dat past prima bij de komst van het casino.’ In de overeenkomst uit 2014 wordt gesproken over Kranenburg Zuid. De gemeente Groningen kan dus aangeven dat de regels voor Ter Borch anders zijn. Elzerman: ‘Dat is niet juist. Het gebied Kranenborg Zuid omvat wat nu Ter Borch is. Dat is kadastraal vastgelegd, dus de regels zijn ook in deze tijd van toepassing.’ 

Elzerman ziet de gemeente Groningen als slechte verliezer nu ze een belangrijke investeerder kwijtraken. Hij had graag gezien dat er een positiever beeld geschetst zou worden over de komst van het casino. ‘Er worden zaken bij betrokken die kant nog wel slaan.’ Elzerman doelt daarbij ook op de vragen vanuit de CDA-fractie. Die partij is absoluut geen voorstander van gokken en wil alles op alles zetten om de bouw van het casino tegen te houden. ‘Het is prima dat er mensen voor en tegen gokken zijn, maar het staat elk bedrijf vrij een stuk grond te kopen als het past binnen de afspraken en het bestemmingsplan. Het is prima om aan deze overtuiging vast te houden. Maar ga er geen argumenten bijhalen over bijvoorbeeld dat het niet past binnen het bestemmingsplan. Dat weten wij als raad namelijk nog helemaal niet. Dit ligt nog niet eens ter inzage. Dan kun je toch ook niet zeggen dat het niet past?’ De vragen die het CDA stelde aan het college zijn vrij kort na het indienen beantwoord. ‘Daaruit blijkt dat het college heel goed weet wat zij doet. Dat begint al met het vastleggen van het koopcontract. Daar is het college tot bevoegd en bemoeienis met de raad is niet nodig. Wel is de mening van de raad op één punt doorslaggevend en dat is of het staatsbedrijf Holland Casino zich mag vestigen binnen onze gemeente. Ik hoop dan ook dat iedereen het hoofd koel houdt en zich goed in leest voordat er te snel negatief gekeken wordt naar de komst van het casino. Het is namelijk een mooie aanwinst voor het bedrijvenpark. En hopelijk trekt het meer bedrijven aan, zodat het braakliggende terrein snel invulling krijgt.’

Reactie gemeente Groningen

Woordvoerder van de gemeente Groningen, Manon Hoiting, laat weten dat de beweegredenen gegrond zijn. ‘Laat duidelijk zijn, dat deze kwestie zich richt op hoe de gemeente Tynaarlo handelt. Het is een juridische kwestie. Nu ontstaat het beeld dat we slechte verliezers zijn. Maar dat is niet het probleem. Het staat het casino vrij om te verhuizen. Wel is het jammer dat ons plan nabij de Euroborg niet voldeed. In deze kwestie richtten we ons vooral op de vaststellingsovereenkomst uit 2014. Nu daar een deel uit is gelekt, zijn vooroordelen de vrije loop gaan nemen. In de overeenkomst staat inderdaad dat Leisure, recreatie en ontspanning toegestaan wordt. Door de komst van het hotel en de fastfoodketen zit dit percentage aardig aan zijn taks. Het casino zal deze norm overschrijden en dit is dus niet toegestaan.’

Financiële misser

Hoewel de gemeente Groningen zich meer zorgen maakt om het bestemmingsplan dan het vertrek, is het hoe dan ook een flinke tegenvaller op financieel gebied. Per jaar loopt de gemeente Groningen ongeveer een halve ton aan onroerendezaakbelasting mis, ook wordt het stuk grond op het Europapark niet verkocht. De gemeente vreest dat het stuk grond van Europapark P2 te duur is voor kleinere bedrijven. Holland Casino was hierin de perfecte partij geweest. Daarnaast spelen er meer zaken mee. Denk aan de horeca in en rondom de Euroborg die beoogde inkomsten mislopen, maar ook de parkeerkosten van de casinobezoekers zijn inkomsten waar de gemeente Groningen nu niet van kan profiteren. Daarnaast zou de omvang van Holland Casino een mooie toevoeging zijn voor de in te voeren reclamebelasting, die de gemeente Groningen per 1 januari 2024 wil innen. Het verlies wordt nu al geschat op meer dan 1 miljoen euro. Kosten die blijven oplopen. 

De vaststellingsovereenkomst lijkt zo geheim, dat beide partijen zich anders uitlaten over de strekking ervan. De gemeente Groningen heeft nog niet toegezegd daadwerkelijk juridische stappen te zetten, maar sluit het niet uit. ‘Wij gaan graag met de gemeente Tynaarlo in gesprek. Dat zeggen we al vanaf het begin.’ Aldus Hoiting. Zij betreuren vooral de slechte communicatie vanuit Tynaarlo. Ook spelen er bij de partijen van beide gemeentes zorgen over de financiële compensatie die meermaals naar voren is gekomen. In het verleden heeft Tynaarlo belooft om rekening te houden met de buurgemeente in ruil voor een financiële compensatie. Dat is een wankel punt waar beide gemeentes geen uitspraak over willen doen. Hoe hoog dat bedrag is, laten ze in het midden.

Hopelijk geen tussenkomst rechter

Hoe hard de woorden ook zijn vanuit de stad. Volgens hen is een goed gesprek altijd beter dan een gevecht in de rechtszaal. In een brief aan de raad schrijft de gemeente: ‘We spreken de hoop uit dat wij, als overheden onderling, over dit onderwerp niet bij de rechter, of anderszins publiekelijk, tegenover elkaar komen te staan.’ Wie de eerste stap neemt en of het komt tot een rechtszaak is nog onduidelijk. Beide partijen willen eerst de vaststellingsovereenkomst uit 2014 goed doornemen, voordat er definitief stappen worden gezet. Elzerman: ‘Ik verwacht dat de gemeente Groningen dit laat rusten. In principe hebben ze geen sterke argumenten om tot een rechtszaak te komen. Daarnaast staan wij net als de gemeente Groningen open voor een gesprek, maar de bal ligt bij hen. Leefbaar Tynaarlo is en blijft blij met de komst van het Holland Casino. Wij hopen dan ook dat de raad hier positief in mee stemt.’

UIT DE KRANT