Initiatiefgroep Knarrenhof stuurt open brief naar gemeentebestuur

Afbeelding
voorpagina de krant van tynaarlo

“Er moet meer aandacht komen voor seniorenhuisvesting”


EELDE – Initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo bestaat uit een groep ouderen voor wie wonen in een Knarrenhof als toekomstmuziek in de oren klinkt. Jan Slangen uit Eelde is de aanjager en klankbord van de groep. De Krant van Tynaarlo spreekt hem in zijn, zoals hij dat noemt, ‘eengezinswoning’ aan de Kluivenkampenweg in Eelde. “Dit huis is te groot voor ons en niet levensloopbestendig”, vertelt Slangen. Ouderen, zonder inwonende kinderen, wonen volgens hem vaak in een te grote woning die niet meer geschikt is voor zijn generatie.


Een Knarrenhof is een woonvorm voor senioren waarbij een aantal woningen worden geplaatst rondom een gezamenlijke binnenplaats. Ook wel de combinatie van de hofjes van vroeger met de gemakken van het heden. Hetgeen zorgt voor een veilige woonomgeving met voldoende privacy die tegelijkertijd ook alle voordelen heeft van samenwonen. Het Drentse ‘noaberschap’ moet in deze woonvorm duidelijk naar voren komen. Een plek waar men de buurvrouw vraagt of diegene nog iets voor haar kan doen. “Het is de bedoeling dat men in deze hofjes voor een ander klaar staat. Voor elkaar en met elkaar”, legt Slangen uit. Het eerste Knarrenhof van Nederland is inmiddels gerealiseerd in Zwolle. Mede dankzij de landelijke stichting die zich inzet voor de realisatie van een dergelijk Knarrenhof. Toch is haastige spoed volgens Slangen zelden goed: “We moeten het stap voor stap bekijken.”


Binnenkort besluit de gemeente over het accommodatiebeleid in de kern Eelde-Paterswolde. Wat mag waar worden gebouwd? Daarvoor wil Slangen het idee van het Knarrenhof op de agenda hebben gezet bij de gemeentelijke politiek. “Er zijn in Eelde zo een aantal voorbeelden te noemen van plekken waar een Knarrenhof uitstekend zou voldoen. Ik noem de oude Bladergroenschool, Sporthal de Marsch, de voormalige Eelderschool, Het Punthoes en de Kooi”, verklaart de Eeldenaar.


Er zijn volgens Slangen in andere plaatsen in de gemeente Tynaarlo ook wel plekken te vinden die geschikt zijn voor een Knarrenhof. Volgens hem is het heel belangrijk dat deze plekken ook een bestemming Knarrenhof zouden kunnen krijgen. “Er moet sowieso meer aandacht komen voor seniorenhuisvesting. De groep senioren groeit en er zullen alleen maar meer ouderen in de loop der jaren bij komen. Met een Knarrenhof kun je ook doorstroom voor jongere gezinnen met kinderen creëren en vervolgens kunnen deze weer ruimte bieden voor samenwonenden of alleenstaanden”, vertelt Slangen. Daarmee doelt hij op de problematiek die er momenteel is met wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de vraag naar betaalbare levensloopbestendige koopwoningen.


Slangen benadrukt bovendien dat hij graag een overzicht krijgt van de echte belangstellenden voor een Knarrenhof. Zo hebben er zich een aantal bij de initiatiefgroep gemeld, maar blijken er ook al een aantal bij de landelijke stichting ingeschreven te staan. “Dat komt in totaal neer op ongeveer veertig personen, maar of er overlap in deze aantallen zit durf ik niet te zeggen. Als er meer bekendheid voor komt, dan denken wij dat er veel meer mensen zijn die zichzelf wel in een Knarrenhof zien wonen”, laat hij weten. Eerst maar eens op de agenda van de gemeenteraad zien te komen. Het eerste contact is in ieder geval al gelegd: “We willen het via deze weg onder de aandacht van de bewoners en het bestuur van de gemeente Tynaarlo brengen. Daarna zien we wel verder. Stap voor stap.”


Geïnteresseerden voor het wonen in een Knarrenhof in Eelde-Paterswolde kunnen zich melden bij Jan Slangen via een e-mail naar: sla.bo.j8@gmail.com.

UIT DE KRANT