Vrouwen van Nu Vries

vrouwen van nu
‘Ga stemmen 21 maart,
Stem strategisch:
Kies een Vrouw!’
VRIES -  Woensdag 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat gaan we hopelijk ook massaal doen. Daartoe verplicht ons de strijd die Aletta Jacobs en de haren hebben gestreden om voor vrouwen het stemrecht te verkrijgen. En als je dan in het stemhokje staat, stem dan strategisch op een vrouw. Dat is waar de Nederlandse Vrouwen Raad, waarvan Vrouwen van Nu lid is, toe oproept. Bij verkiezingen krijgen alle partijen vaak aanzienlijk meer voorkeurstemmen op vrouwen dan op mannen. Die stemmen komen echter vooral bij de hoog geplaatste vrouwen terecht, die door hun hoge plaats op de lijst toch al waren gekozen. Kies daarom strategisch en stem op een vrouw op de zogenoemde wip positie zodat zij toch in de gemeenteraad komt. Het aandeel vrouwen in de gemeenteraden doet nog steeds geen recht aan de gewenste 50/50% man/vrouw verhouding. De globale cijfers van dit moment laten aan duidelijkheid niets over. Momenteel is 28% van de 8.931 gemeenteraadsleden vrouw; van de wethouders is maar 21% vrouw. Dit percentage is sinds de invoering van het passieve vrouwenkiesrecht in 1917 nog nooit hoger geweest en dat terwijl 50% van onze bevolking vrouw is. Tijd voor verandering. In de gemeenteraad van Tynaarlo zitten op dit moment 20 mannen en maar 3 vrouwen. Deze 3 vrouwen maken deel uit van de raadsfracties van D’66, PvdA en CDA. Woensdag 21 maart as doen 8 politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Tynaarlo mee. Deze partijen hebben 1 of meerdere vrouwen op hun kandidatenlijsten staan. De VVD 2 vrouwen/14 mannen; D’66 3 vrouwen/9 mannen; PvdA 7 vrouwen/8 mannen; Leefbaar Tynaarlo 7 vrouwen/16 mannen; Groen Links 5 vrouwen/13 mannen; Gemeentebelangen 4 vrouwen/11 mannen; CDA 6 vrouwen/14 mannen; ChristenUnie 1 vrouw/8 mannen. Op de huis aan huis verspreide grote kandidatenlijst staan alle partijen met hun kandidaten. Uit internationaal onderzoek van de UNWomen blijkt dat meer vrouwen in de politiek zorgt voor minder ongelijkheid; meer aandacht voor zorg en educatie leidt tot meer banen, een eerlijkere verdeling van goederen en afname van kindersterfte. Meer vrouwen in de politiek is gunstig voor de hele samenleving. Als we dit jaar meer vrouwen in de gemeenteraad stemmen, kunnen zij ook als rolmodel fungeren voor andere vrouwen en meisjes om politiek actief te worden. Ga stemmen woensdag 21 maart, stem strategisch en Kies een Vrouw die bij je past!

UIT DE KRANT