Vrouwen van Nu Vries

vrouwen van nu
‘Heb je het gezien op de TV?’
VRIES -  Heb je afgelopen zondagavond ook de uitzending van Nieuwsuur op de tv gezien? Vrouw van Nu 2015 Angela Maas vertelde dat anno 2018 nog steeds hart- en vaatziekten één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen zijn. Professor Angela Maas en collega cardioloog Janneke Wittekoek houden speciale vrouwen spreekuren op vrouwenpoli’s. Zij vertelden in de uitzending dat vrouwen met hartklachten lang moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij cardiologen die extra aandacht hebben voor en verstand hebben van het vrouwenhart. Die wachttijden kunnen oplopen tot wel een jaar. Te weinig cardiologen hebben volgens Angela Maas en Janneke Wittekoek verstand van het vrouwenhart. Zij pleiten voor meer bewustwording bij hun collega-cardiologen en huisartsen. Maar ook bij de vrouwen zelf. Vrouwen hebben vaak andere klachten dan de bekende hartklachten, zoals druk op de borst en uitstralende pijn naar de armen. Een hartinfarct wordt bij vrouwen daarom vaker gemist dan bij mannen. Het hart van vrouwen zit hetzelfde in elkaar als dat van mannen maar toch zijn er ook grote verschillen. Zo ontwikkelt de slagaderverkalking zich anders bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen zitten de vernauwingen vaak op één plek. Bij vrouwen slibben de vaten vaak gelijkmatig dicht. Mannen hebben vaak problemen in de grotere kransslagaders in het hart. Vrouwen hebben vaak problemen in de allerkleinste vaatjes van het hart. Bij een hartkatheterisatie zijn die kleine vaatjes niet goed te zien. De diagnose is voor artsen daarom lastig te stellen. Cardioloog Hans Bosker van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie geeft in Nieuwsuur toe dat er minder kennis is over het vrouwenhart omdat het meeste onderzoek werd gedaan bij mannen. Maar hij is van mening dat de aandacht die voor het vrouwenhart wordt opgeëist toch wat dwingend overkomt, soms met een vleug feminisme. Hij ziet ook niets in speciale vrouwenpoli’s. Janneke Wittekoek en Angela Maas horen het vaker van collega cardiologen. Om meer bewustwording te creëren bij artsen over het verschil tussen het hart van vrouwen en van mannen geeft Janneke Wittekoek lezingen. Ook Angela Maas trekt al een 10tal jaren het land door. Deze cardiologen delen hun opgedane kennis. Zij geven aandacht aan het stellen van diagnoses. Aan het begrijpen van klachtenpatronen. Klachten die soms ook niet goed begrepen worden door vrouwen zelf. Hoog tijd dat hier verandering in komt, zo vinden cardiologen Maas en Wittekoek. Zij pleiten voor meer bewustwording onder vrouwen zelf, maar ook bij hun collega-cardiologen en huisartsen. Wekelijks overlijden er in Nederland nu vrouwen door een gemiste diagnose.

UIT DE KRANT