Vrouwen van Nu Vries

vrouwen van nu
‘Aletta Jacobs Prijs 2018 voor Lilianne Ploumen’
VRIES  -  Op 8 maart as, op Internationale Vrouwendag, ontvangt politica drs. Lilianne Ploumen de Aletta Jacobs Prijs 2018 uit handen van rector magnificus Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij krijgt de prijs vanwege haar betrokkenheid en succesvolle inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. Juryvoorzitter van de Aletta Jacobs Prijs prof. dr. Janka Stoker zegt over Lilianne Ploumen:
“Emancipatie loopt als een rode draad door het leven van Lilianne Ploumen. Zij vervult al enkele decennia een voorbeeldfunctie voor vrouwen en meisjes in de hele wereld. Met haar initiatief “She Decides” heeft ze een sterk en zeer succesvol tegengeluid laten horen tegen het beleid van de Amerikaanse president Trump om de financiering van een omvangrijk programma voor gezinsplanning –zoals anti conceptie, veilige abortus, seksuele voorlichting, kraamzorg- stop te zetten. Met haar initiatief wil Lilianne Ploumen ertoe bijdragen dat miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden zelf kunnen blijven beslissen óf, met wie, wanneer en hoeveel kinderen ze willen. We zijn als jury van de Aletta Jacobs Prijs dan ook bijzonder trots dat we de prijs deze keer aan Lilianne Ploumen mogen uitreiken.”
De Rijksuniversiteit Groningen reikt sinds 1990 om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. Er is een geldbedrag van 5000 Euro verbonden aan de prijs, vrij te besteden door de laureaat. De oud-ministers Neelie Kroes en Hedy d’Ancona en arabist Petra Stienen behoren tot de prijswinnaars. Op 8 maart 2018 ontvangt Lilianne Ploumen deze prestigieuze prijs. Lilianne werd in 1962 geboren in Maastricht, studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, werkte als sociaal cultureel werker in Rotterdam-Crooswijk, als manager bij Foster Parents. Werkte voor Mama Cash als fondsenwerver en als directeur van 1996 tot 2001. Van 2001 tot 2007 was Lilianne Ploumen verbonden aan de ontwikkelingsorganisatie Cordaid, eerst als hoofd kwaliteit en strategie en vanaf 2004 als directeur internationale programma’s. Van oktober 2007 tot januari 2012 was zij voorzitter van de PvdA. Op 5 november 2012 werd Lilianne Ploumen benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte-Asscher. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, waarbij de PvdA 9 zetels behaalde, stond Lilianne Ploumen op de 10e plaats op de kieslijst. Dankzij voorkeurstemmen werd Ploumen toch nog gekozen als lid van de Tweede Kamer.

UIT DE KRANT