Johannes Venema: wiskundig, rechtlijnig, rechtvaardig

|||
||| Foto: |||
Nieuws
Vriezenaar kreeg en krijgt hoogste onderscheidingen
VRIES  -  Onlangs werd Johannes Venema door de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond Noord tijdens de Regionale Winterkampioenschappen benoemd tot ‘ereofficial’ van de K.N.Z.B en ‘Lid van Verdienste’ van de regio Noord van de K.N.Z.B. .  Als starter beleefde hij zijn laatste wedstrijd als official. Ruim 60 jaar heeft Venema zich ingezet voor de wedstrijdzwemmers als leider, maar vooral als official. Het is niet de eerste onderscheiding voor de van nature leidinggevende. Een portret van een veelzijdig man, die op Eerste Kerstdag de respectabele leeftijd van 80 jaar bereikt heeft.
“Zwemmen zit in mijn bloed. Mijn vrouw, zoon, schoondochter, kleindochter, ze zwemmen allemaal”. Venema is een bekend gezicht in Vries, maar komt van oorsprong uit Gieten. Om precies te zijn, tussen Gieten en Gieterveen, waar hij opgroeide op de boerderij in De Veenhof, Later is hij verhuisd naar Gieten, op een steenworp afstand van het zwembad Zwanemeer.  “Als 12-jarige kreeg ik de smaak van het zwemmen al gauw te pakken. Er waren in die tijd maar een paar sporten: voetbal, zwemmen, gym of korfbal. Ik kom uit een sportieve familie. Mijn ouders deden al aan korfbal. Zelf heb ik ook gevoetbald, bij Gieten en ook bij VAKO”.  Wat er leuk is aan zwemmen? Even moet Venema passen. “Het mooiste is dat je deze sport individueel kunt doen. Als er wat fout gaat, ben je zelf verantwoordelijk. Maar naast een individuele sport moet je er eigenlijk ook een teamsport bij doen. Dat is voor je ontwikkeling beter. Anders ben je te individueel gericht. Je moet leren delen. Onze zoon Johan deed ook aan waterpolo en zwemmen. Je moet leren delen, dat niet alles van jou is. Dat vind ik in het algemeen ook.”
Terug naar de sportieve en bestuurlijke carrière van Johannes Venema, die als timmerman  begonnen,  later bouwkundig en zelfs badmeester was, in “De Leemdobben”. Toen de zwemclub in Gieten dreigde ten onder te gaan, hebben we met een paar jongens de club weer nieuw leven ingeblazen. Er konden daardoor weer wedstrijden gezwommen worden. De KNZB eiste dat de club dan ook officials leverde. Ik was de enige die tijd had en het leek mij wel leuk  en dus volgde ik de cursus ‘tijdwaarnemer’.  Ik deed het examen in de toen nieuwe sporthal Angelslo in Emmen. Ook speelden we waterpolo bij ZZG, dus moest er ook een scheidsrechter komen. In 1958 heb ik het praktische examen waterpoloscheidsrechter gedaan. Als waterpoloscheidsrechter floot ik vele wedstrijd in het noorden en oosten. En op vele polotoernooien, zoals het befaamde Zepta-toernooi. Ik werd een keer om drie uur ’s middags gebeld door het bondsbureau van de KNZB. Of ik even dezelfde avond om zeven uur een wedstrijd kon leiden in Vriezenveen. Want dat ligt toch in het Noorden, werd gezegd. Tot 1978 heb als waterpoloscheidsrechter gefungeerd. Zelf heb ik tot mijn 55e jaar gewaterpolood. Er zijn weinig zwemclubs meer over. Vries is bijna weg en Gieten is gefuseerd met Rolde. Vries zou fuseren met Ritola, maar dat is mislukt. Eenmaal verhuisd naar Vries heb ik in 1976 – Leemdobben was net gereed- samen met andere zwemliefhebbers de zwemclub Vriledo opgericht. En werd direct tot voorzitter gebombardeerd.”. Na zijn afscheid van Vriledo in 1987 werd Venema benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ en tijdens het 25-jarig bestaan, van Vriledo,  ‘Erelid’.  Van 1985 tot aan zijn pensionering was Venema badmeester in de Leemdobben.  Ook in Vries was Venema actief als redder in nood. Tot drie keer toe werd het zwembad van de ondergang gered.   De Vriezenaar maakte deel van een projectgroep die het doel had de drie zwembaden van de gemeente te redden. Uiteindelijk kwam daar de Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo uit voort. Venema kwam  in 1992 in aanraking met Visio de Brink, waar hij een groep ouderen met lichamelijke ongemakken begeleidt. Ook alweer 25 jaar. En vanaf 2002 doet hij bij de gehandicapten sportvereniging Bartje therapeutische zwemmen.
Terug naar ‘official’. “In 1957 ben ik op cursus gegaan voor het officalschap. In het begin was ik tijdwaarnemer. Dat ging toen nog handmatig. Als mijn kleindochter toen gezwommen had, had ze een Europees en wereldrecords gehaald, maar het moet tegenwoordig elektronisch.  Later ging ik door voor Official 1, waarbij je nationale en internationale wedstrijden mag leiden.  Het hoogste wat je kunt bereiken. Dat heb ik gedaan tot 18 november. Ik ben voor het zwemmen nooit in het buitenland geweest, Ina Vorming wel. Ze was oud-leerling van mij. Ik gaf namelijk ook cursussen voor official. Het was mooi dat zij erbij was bij mijn laatste wedstrijd. Ik heb in Noord-Nederland alle zwembaden wel gezien. In de Papiermolen zwommen in die tijd Ada Kok en Enith Brigitta. Ada Kok zwom daar het wereldrecord, 2.26, dat vergeet je nooit meer.  In 2007 was ik vijftig jaar official. Toen ben ik  Koninklijke onderscheiding, en door de K.N.Z.B onderscheiden met het ‘Bonds Ereteken’. Ik wist het niet, maar dat is een hoogste onderscheiding die je van de K.N.Z.B, kunt krijgen. En in november dan de titels ‘Lid van Verdienste’ van de Regio Noord en ‘Ereofficial’ van de K.N.Z.B. Het is een waardering. Mijn vader deed ook veel bondswerk, maar wilde geen onderscheiding. Het was toen ook een andere tijd”. Venema zit nog niet bepaald stil. “Ik stuur vrijwilligers bij het zwembad aan. Eerst met Henk Gritter (overleden, red.). Bijna al die vrijwilligers hebben we persoonlijk gevraagd. Laatst waren we met veertien man aan het blad blazen. Eentje moet het aansturen”. Venema is op veel meer fronten actief. Verkeersbegeleider bij wielerwedstrijden, maar ook voor Volksvermaken. Hij was bij de oprichting van Mannenkoor Vries. “En ik zat altijd bij het toneel. Eerst in Gieten, later bij DIO”. Zowel bij Mannenkoor Vries als DIO fungeerde Venema ook weer als voorzitter. “Voorzitter is de gemakkelijkste functie. Als je maar stuurt en het heft in handen hebt. Leiding geven, dat zit er wel in ja. Men zegt wel eens dat ik koppig ben. Maar ik noem het rechtvaardigheid. Je vernachelt mij maar één keer. Was getekend Johannes Venema: wiskundig, rechtlijnig en vooral rechtvaardig. Rechtvaardigheid, dat is Venema’s.”  En delen. Leren delen. Voorwaar een prachtig kerstgebaar.
|||
|||
|||

UIT DE KRANT

Lees ook