Collecte broodnodig buurtwerk in gemeente Tynaarlo

Afbeelding
de krant van tynaarlo

“Werken voor het Leger des Heils is een roeping”


REGIO – Niesje Havinga-Meijer is korpsofficier (auxiliair kapitein) van het Leger des Heils Korps van Assen. Afgelopen week was zij verantwoordelijk de landelijke collecte van het Leger des Heils vanuit Korps Assen, waaronder gemeente Tynaarlo valt. Het was een collecte voor “Broodnodig Buurtwerk”. In het hele land is geld opgehaald om kwetsbare mensen in de samenleving te kunnen helpen, onder andere: daklozen, alleenstaande moeders, eenzame ouderen. In deze onzekere tijden waarin het coronavirus het land hard raakt, is dat extra hard nodig volgens de korpsofficier.


De opbrengst van de gemeente Tynaarlo gaat naar de buurthuiskamer van het Leger des Heils in Assen. Omdat de buurthuiskamers maar deels gesubsidieerd zijn, zijn ze vooral afhankelijk van giften en donaties. Een buurthuiskamer is voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kop koffie, spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek of een bezoek aan de tweedehandskledingwinkel. “Al is tijdens deze epidemie de inloop niet vanzelfsprekend” zegt de korpsofficier. “Ons pand is niet zo groot, dus samen eten zoals voorheen gaat niet. Voor de winkel geldt dat er van tevoren afgesproken moet worden. Daarom bellen wij mensen sinds maart wekelijks en sturen wij wekelijks bemoedigingsbrieven of mails. We gaan bij mensen langs en tijdens de feestdagen willen we langs de mensen gaan met een klein presentje. Ons doel is om mensen uit hun sociaal isolement te halen of te voorkomen dat ze er überhaupt in belanden.”    


Bij velen is het Leger des Heils bekend vanuit het maatschappelijk werk dat zij doen en de sociale dienstverlening. Het strijdbare logo wellicht. Maar op de eerste plek is het eigenlijk een kerkelijke gemeente. Het maakt echter niet uit tot welke religie men behoort wanneer er nood is, iedereen is welkom. Dat een kerk zichzelf echter “leger” noemt en geen dominee maar “een bevelhebbend officier” heeft is natuurlijk wel bijzonder. De korpsofficier legt uit dat de organisatie in 1865 door William Booth is opgericht in Londen. Hij hielp de mensen in Oost-Londen. Het waren veelal arme en laaggeletterde mensen. Hier merkte William Booth de behoefte aan een duidelijk structuur. Het leger heeft absoluut een duidelijke structuur en duidelijke termen, daarom is destijds de keuze gemaakt om de structuur van het leger te kiezen. “Maar we zijn niet militaristisch, we zijn een leger zonder wapens. Waar wij als Leger des Heils heel strijdbaar voor zijn is het brengen van het evangelie en onder andere onrecht, eenzaamheid, armoede en uitsluiting tegen gaan. Onze drijfveer daarbij is het geloof in God”, aldus de korpsofficier.


De taak van de korpsofficier is de dagelijkse coördinatie van alle activiteiten vanuit het Korps in Assen. Hieronder valt de aansturing van de om en nabij veertig vrijwilligers behorend tot dit Korps, maar ook eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg in dit Korps. Volgens de korpsofficier is het een roeping. “Een roeping waar ik in eerste instantie geen gehoor aan gaf. Was het wel iets voor mij? Maar doordat ik veel vrijwilligerswerk deed, viel het op en werd ik uiteindelijk gevraagd of ik mij aan deze missie wou wijden.” Zo stapte zij over van het werken voor grote banken naar werken voor het Leger des Heils en is inmiddels bijna vijf jaar trotse korpsofficier in Assen.    

UIT DE KRANT

Lees ook