“Mensen zijn niet tegen een asielzoekerscentrum, maar voelen zich overvallen door het besluit van de gemeente”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nieuws

VRIES - Bij de raadsvergadering van 30 maart aanstaande zal de PvdA-fractie voorstellen om agendapunt 10, verzoek COA voor tijdelijke opvang asielzoekers, te verdagen. Volgens de PvdA moet het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo eerst in gesprek gaan met de omgeving. “Mensen zijn niet tegen een asielzoekerscentrum, maar voelen zich overvallen door het besluit van de gemeente. Ze zijn niet gehoord  en erkend in hun zorgen. We hopen hiermee te voorkomen dat het collegevoorstel teruggestuurd wordt omdat onvoldoende aandacht is besteed is aan het verwerven van maatschappelijk draagvlak”, aldus fractievoorzitter PvdA Koos Dijkstra.

PvdA Tynaarlo: stel aanwijzing locatie asielzoekerscentrum Paterswolde uit“Uit talrijke brieven en persoonlijke contacten is ons duidelijk geworden dat omwonenden zich overvallen voelen door het recente besluit van het gemeentebestuur van Tynaarlo. Met dat besluit wordt de Bladergroenschool in Paterswolde tijdelijk beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Overwegend is de teneur bij de omwonenden dat men hier niet tegen is. Sterker nog: men vindt dat wij als gemeente moreel verplicht zijn aan goede opvang van asielzoekers in Nederland bij te dragen”, aldus Dijkstra. “Ook wij vinden dat de gemeente Tynaarlo het COA ruimte moet bieden aan een AZC. De vraag is alleen wel: hoe pak je dat vervolgens op een goede manier aan? In onze visie is het correct om eerst het gesprek met inwoners aan te gaan. Leg je oor als gemeentebestuur te luisteren. In dit geval is daar geen sprake van: het College zendt volop maar ontvangt niet.”


Het heeft er nu toe geleid dat er uiteenlopende zorgen leven in het dorp. Over de grootte van de opvang (200 personen en personeel), over de beperkte ruimte (parkeren) en over de druk op de matig ontwikkelde infrastructuur in de directe omgeving. “Wij stellen voor om het College te vragen de letterlijke dialoog met de omwonenden alsnog te zoeken. Pas daarna is het zinvol in de gemeenteraad van gedachten te wisselen over het voornemen van het College.” Volgens Dijkstra moet een dergelijke dialoog binnen twee à drie weken mogelijk zijn.

UIT DE KRANT