IMG presenteert nieuwe methodes afhandeling aardbevingsschade

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES - Ruim 150 mensen hebben zich verzameld in het gemeentehuis van Tynaarlo. Het is donderdag 7 maart, vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn op bezoek. De schadeafhandeling van aardbevingen gaat namelijk anders, interim-directeur van het IMG Siebe Keulen komt, samen met een aantal collega’s toelichten wat bewoners van Tynaarlo kunnen verwachten. 

Burgemeester Marcel Thijsen opent de bijeenkomst. In duidelijke taal licht hij de noodzaak van de compensatie toe: “Wanneer er aan uw bezit gekomen wordt door acties van de overheid, dan is deze verplicht de schade te vergoeden. Zo simpel is het.” Daarna neemt Siebe Keulen het woord. “We gaan werken met een nieuwe aanpak. We willen het anders gaan doen: milder, menselijker, makkelijker. Dit betekent: meer persoonlijk contact, minder brieven, meer bellen en meer steunpunten. Er komt ook een mobiel steunpunt, een soort omgebouwde camper waarmee we bijvoorbeeld op een braderie kunnen gaan staan. We gaan mensen opzoeken die we anders niet bereiken.”

Wie schade heeft aan de woning die is veroorzaakt door aardbevingen kan straks uit 3 verschillende opties kiezen. De eerste is dat de schade wordt hersteld door een aannemer die het IMG aanlevert of door de eigenaar van de woning zelf in de arm wordt genomen. Bij deze optie wordt er niet eerst een onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de schade. Bij deze optie kan schade tot maximaal 60.000 euro worden hersteld. Keulen legt uit dat het IMG bij deze werkwijze nog wel uitzoekt of aannemers aan een bepaalde kwaliteitseis moeten voldoen. “We willen natuurlijk niet dat iemand werkzaamheden laat uitvoeren en achteraf alsnog niet geholpen is.”

De tweede optie is een eenmalige vergoeding van 10.000 euro. Bij deze keuze wordt, net als bij de vorige, niet onderzocht wat de precieze oorzaak van de schade is. Voor mensen die relatief weinig schade aan de woning hebben is dit een gunstige optie. Alle inwoners met schade krijgen via deze regeling hetzelfde bedrag, om scheve blikken tussen bewoners te voorkomen. Er bestond al eenzelfde regeling, waarbij men een vergoeding van 5.000 euro kreeg. Uit de zaal komt de vraag: “Is het mogelijk om deze extra 5.000 euro te ontvangen, wanneer je al van de eerdere regeling gebruik hebt gemaakt?” Het antwoord: dat kan, maar er moet wel een nieuwe aanvraag worden gedaan. Het gebeurt dus niet automatisch wanneer een eerdere aanvraag goedgekeurd is.

De laatste optie is het zogenoemde ‘maatwerk’, hierbij krijgt de bewoner rechtstreeks de kosten vergoed voor de herstelwerkzaamheden. Het gaat dus niet via een aannemer, zoals bij eerste mogelijkheid. Belangrijke kanttekening hierbij: er vindt van tevoren wel een onderzoek plaats om te bepalen welke schade precies door aardbevingen is veroorzaakt.

Bewoners die eerder al geld ontvangen hebben via een regeling, bijvoorbeeld de 5.000 euro, maar die toch meer schade hebben, kunnen ook alsnog een nieuwe aanvraag indienen. Dan moet het oorspronkelijke bedrag wel eerst worden terugbetaald. Daarna wordt de nieuwe aanvraag afgehandeld. 

Dat de aardbevingsproblematiek ook in Noord-Drenthe speelt is te zien aan het aantal aanvragen dat het IMG al heeft ontvangen. Keulen: “Er zijn in Tynaarlo in totaal 6000 aanvragen gedaan, maar we zijn er nog lang niet. We weten dat er veel mensen zijn die nog geen aanvraag hebben gedaan. We willen wel dat iedereen die schade heeft zich meldt.”

Wanneer de bewoners van de gemeente daadwerkelijk een aanvraag kunnen indienen is nog niet bekend. Het IMG is namelijk begonnen in het gebied met de meeste schade: gemeente Eemsdelta. Wanneer de aanvragen uit die gemeente zo ver afgehandeld zijn dat er weer ruimte is konden mensen uit de gemeente Het Hogeland een aanvraag doen. Zo werkt de organisatie steeds verder naar buiten. Gemeente Groningen is de volgende op de lijst, vervolgens zijn de gemeenten in het noorden van Drenthe aan de beurt.

UIT DE KRANT