Zuidlaren krijgt nieuw fietspad

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

ZUIDLAREN - Met het besluit van de gemeenteraad om € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een strook grond en de realisatie van een nieuw fietspad, krijgt de fietser nieuwe mogelijkheden in Zuidlaren. Het fietspad komt ten oosten van de nieuw te bouwen woonwijk Laarhove. 

Onderdeel van deze nieuwe woonwijk wordt “de Hunze-as”, een z.g. langzaamverkeersverbinding. Deze verbinding verbindt straks het centrum van Zuidlaren (vanaf de Grote Brink, over het voorterrein van het voormalige PBH-terrein) met de oostzijde van Laarhove. Door dit besluit wordt deze Hunze-as doorgetrokken tot aan de weg Osbroeken. Hiermee ontstaat er een hele nieuwe fietsverbinding tussen het centrum van Zuidlaren en het naastgelegen Tusschenwater/Noordmagebied. Niet alleen voor onze inwoners is dit een mooie uitbreiding van de fiets infrastructuur, maar ook de recreatieve fietsers van buiten onze gemeente kunnen hiervan profiteren.

UIT DE KRANT