GroenLinks Tynaarlo op losse schroeven: niet gevochten voor oud-wethouder

Afbeelding
Foto: Jan Medema
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES – Klaas Kuipers, oud-raadslid voor GroenLinks Tynaarlo heeft na 52 jaar zijn lidmaatschap opgezegd. Het vertrek van Miguel Ririhena in december vorig jaar deed hem besluiten geen lid meer te willen zijn. Al snel kwamen er meer geluiden uit politiek Tynaarlo. Er zou sprake zijn van ‘chaos’ en ‘destructiviteit’ binnen GroenLinks Tynaarlo.

Kuipers is geboren en getogen in Tynaarlo. Hij verzette zich ooit tegen de dienstplicht en meldde zich bij de Pacifistisch Socialistische Partij. Nog steeds omschrijft hij zichzelf als pacifist. De partij kenmerkte zich door een peace-teken in een rode cirkel. Die partij ging later op in GroenLinks. ‘Als ik toen had voorzien wat er nu gebeurt, had ik veel eerder ingegrepen of was nooit lid geworden.’ Harde woorden van de bijna 74-jarige Kuipers. Volgens hem rammelt het binnen de partij. Het steekt hem dat er nooit opheldering is geweest over het plotselinge vertrek van Ririhena. ‘Een motie van wantrouwen zou tegen hem zijn ingediend. Geen enkele partij was ermee bezig. Het kwam dus door zijn eigen partij, al hebben ze dit nooit erkend.’ Volgens Kuipers gaat het al langer niet goed. ‘Tweeëneenhalf jaar geleden stapte ik uit de raad. Tijdens mijn overdracht droeg ik al mijn opgebouwde contacten over aan de fractie. Daar werd niks mee gedaan. GroenLinks wist zelf wel wat er speelde, daar hadden ze geen inwoners voor nodig. Ze hebben alles afgebroken wat we hebben opgebouwd. En dat is zonde, want we zijn de enige gemeente in Drenthe die een GroenLinks wethouder heeft. Ririhena is degene geweest die alle contacten weer heeft weten te herstellen.’ Volgens Kuipers zijn er ‘vieze spelletjes’ gespeeld. ‘Iemand die verkozen wordt als beste bestuurder van een kleine gemeente en zo geliefd is bij ambtenaren en inwoners kan toch niet hetzelfde jaar zonder reden worden afgezet? Vervolgens trekken ze Hans Kuipers aan. Een man uit Meppel die elke dag heen en weer tuft en geen binding heeft met deze gemeente. Er is niks geprobeerd om Ririhena te behouden.’ Ook de terugkeer van raadslid Willem Nieman, ziet Kuipers als een vreemde sprong. ‘Nieman was een tijd met ziekteverlof. De zetel moest gevuld. Het was een aanfluiting. Het leek wel alsof ze Nieman geforceerd hadden om eerder terug te keren van zijn verlof. In een rolstoel werd hij de laatste raadsvergadering naar binnengereden.’

Jan Harms van TynaarloNu: ‘Het is van laag niveau. De partij laat voordoen alsof Ririhena zelf is opgestapt. Maar wat kon hij anders? Hij stond met zijn rug tegen de muur. Nu zitten we met een wethouder opgezadeld die totaal niet kan waar Miguel goed in was: mensen verbinden, midden in de samenleving staan. Hij zit er nog maar net en is nu al zeven weken vakantie aan het vieren. Nu krijgen we in Vries ook nog een AZC door de strot gedrukt, dat besluit had er met Miguel als wethouder naar mijn idee heel anders uitgezien. Zou dat een kantelpunt zijn geweest? Het is gissen of dit er iets mee te maken heeft. Antwoord krijgen we toch niet, want GroenLinks Tynaarlo doet alles af als vertrouwelijk. Je moet in de politiek open en transparant zijn. We zijn volksvertegenwoordigers. Ze doen maar wat. Als het GroenLinks zelf niet was die de motie in gang wilde zetten, waarom doen ze er dan niet alles aan om dit hard te maken?’ Fractievoorzitter van de PvdA, Koos Dijkstra, sluit niet uit dat een partij van plan was een motie in te dienen. ‘Die partij zou het waarschijnlijk ook niet toegeven. Wij waren het niet, we hebben daar ook geen enkele reden voor.’

De in Vries woonachtige Ririhena heeft de afgelopen weken zijn verhaal gedaan in de media. Hij vindt dat zijn kant van het verhaal gehoord moet worden en wil duidelijkheid geven aan de inwoners. ‘Nadat het persbericht naar buiten is gekomen waarin ik mijn vertrek aangaf, had ik geen behoefte aan publiciteit. Ik zat nog hoog in emotie. Maar ik kreeg ontzettend veel vragen van inwoners en raadsleden. GroenLinks vertelde voor mijn gevoel niet het juiste verhaal, dus besloot ik, ondanks de vele vragen die ik nog heb, om mijn kant van het verhaal te doen. Ook wil ik graag duidelijkheid vanuit de fractie om het te kunnen afsluiten, afstand doen van een ambt die je vol passie en overgave hebt mogen uitvoeren is een intensief rouwproces. Daarnaast vind ik dat ook de inwoners van Tynaarlo recht hebben om te horen wat de exacte beweegredenen van de fractie zijn geweest. Het openbaar bestuur hoort open en transparant te zijn. Tuurlijk, ik kreeg antwoorden. Maar niet op mijn vragen over de beoordelingscriteria die de fractie gehanteerd had om mij te beoordelen. Of welk afwegingskader er gebruikt is om proportionaliteit van het besluit te toetsen. Het opzeggen van vertrouwen op basis van een motie van wantrouwen die er mogelijk aan zou komen en het verliezen van draagvlak in de raad zijn geen goede argumenten en suggereert dat er andere beweegredenen zijn.

Motie van wantrouwen gebaseerd op lucht

‘Op woensdag in de vakantie werd ik gebeld door fractievoorzitter Gea Bijkerk. Ik was op dat moment met de kinderen in Groningen. Ze vertelde dat ze met spoed een gesprek wilde omdat er een motie van wantrouwen tegen mij in voorbereiding was. Ik schrok. Had ik iets misdaan? Wat is hiervan de reden? En van wie zou de motie komen?’ Ririhena keerde gelijk huiswaarts en nam contact op met burgemeester Marcel Thijssen. ‘Die belde alle partijen op en niemand was van plan om een motie in te dienen. Waar kwam het bericht dan vandaan?’ De volgende dag had Ririhena een afspraak met Gea Bijkerk en Arie Meerman en kreeg hij te horen dat de fractie het vertrouwen wilde opzeggen. Ze gingen ervan uit dat hij de motie niet zou overleven en hij had geen draagvlak meer in de raad. Welke fractie met een motie zou komen en van welke raadsleden ze gehoord hadden dat er geen draagvlak was, wilden ze tot zijn grote verbazing niet vertellen. ‘Vertrouwelijk, was hun antwoord. Je eigen fractieleden die informatie achterhouden. Dat is vreemd en klopt gewoon niet. Je sluit hiermee iemand buiten.’ Bijkerk vertelde Ririhena dat ze niet wist wanneer de motie ingediend zou worden maar dat die er wel zou komen en dat hij het niet ging overleven stond volgens haar vast. ‘Ik kon maar beter een andere baan gaan zoeken, het wethouderschap was niets voor mij.’

Marcel Thijssen is de dag erop, namens het college, met de fractie gaan praten en heeft een hersteltraject geopperd. Dat hersteltraject werd ook besproken met de coalitiepartners die hier positief over waren. De maandag daarop kwam de fractie van GroenLinks bijeen om hierover een standpunt in te nemen. Ririhena had nog aangegeven daarbij te willen zijn om zijn kant van het verhaal te doen maar het was beter dat hij daar niet bij aanwezig zou zijn. ‘De volgende ochtend zou ik geïnformeerd worden’, vertelt Ririhena. ‘Toen ik dinsdagochtend op het gemeentehuis verscheen, zat Thijssen aan de telefoon met Bijkerk. Even later kwam hij met een bedrukt gezicht de collegekamer binnen. Ik had nog niks gehoord maar hij inmiddels al wel. Waarom brengt zij eerst de burgemeester op de hoogte terwijl dit over mij gaat?’ Bericht kreeg hij wel die dinsdag, maar via een Whatsappberichtje. ‘Of ik woensdag of donderdag tijd had voor een gesprek. Hoe is het mogelijk! Het standpunt hadden ze al ingenomen, de burgemeester was al op de hoogte. Dus waarom zou ik pas twee dagen later het standpunt te horen krijgen? Ik heb ze diezelfde middag nog op kantoor laten komen en tijdens dit gesprek hebben ze het vertrouwen opgezegd. De letterlijke woorden waren: ‘’We hebben geen vertrouwen in een hersteltraject dus zoek maar een andere baan. Hier is geen baan voor jou.’’ Richting de media zijn ze niet eerlijk. Ze hebben het over meerdere intensieve gesprekken. Hoezo intensief? Er is mij nooit verteld dat de fractie geen vertrouwen meer had. En wanneer waren die gesprekken dan, is hier verslaglegging van gedaan? Ik heb de fractie hiernaar gevraagd maar daar nog steeds geen antwoord op gekregen. Achteraf had ik moeten zeggen: Prima. Laat die motie maar komen. Ik blijf zitten. Er was en is namelijk geen enkele reden voor mijn ontslag. Maar het voelde alsof ik met een mes in mijn rug werd gestoken, ik had geen andere keus. Ik hoop dat er een onderzoek ingesteld wordt en dat alles boven water komt. Deze manier van handelen is schadelijk en slecht voor de bestuurscultuur en het vertrouwen van onze inwoners in de politiek. Dit mag niet worden weggestopt.’ Gea Bijkerk is fractievoorzitter van GroenLinks Tynaarlo en laat in een telefonisch reactie weten. ‘Wij kunnen ons hier totaal niet in vinden’, vertelt ze. ‘Ik moet er zelfs een beetje om lachen. We hebben vertrouwelijke gesprekken gevoerd met Ririhena. Wij herkennen ons niet in de reacties die gegeven zijn door Miguel Ririhena en Klaas Kuipers.’

Niet bevestigde bronnen

GroenLinks Tynaarlo heeft nooit willen zeggen waar de motie van wantrouwen inhoudelijk over ging en van wie deze afkomstig was. Ook heeft geen enkele partij de motie ooit ingediend. GroenLinks Tynaarlo stelt dat er veel gesprekken zijn geweest die als vertrouwelijk en intensief gezien moeten worden. Miguel Ririhena bevestigd dat in het hele jaar 2023, drie gesprekken zijn geweest over debatten die niet goed uitpakten. In deze gesprekken is niet genoemd dat de fractie geen vertrouwen meer in hem had. GroenLinks Tynaarlo heeft niet mee willen werken aan een herstelproject en wil geen openheid geven over de motie van wantrouwen en stelde binnen één week een vervanger voor. Verschillende partijen hebben aangegeven Miguel Ririhena graag terug te willen zien in de Tynaarlose politiek. De raadsleden hebben na verschillende verzoeken nooit concreet antwoord gekregen op de vraag waarom Miguel Ririhena de politiek moest verlaten. GroenLinks Tynaarlo heeft niet op schriftelijke vragen willen reageren.

UIT DE KRANT