Wethouder Hans Kuipers heeft zin in Tynaarlo

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo Voorpagina

VRIES – Heel complexe materie begrijpelijk maken en gebruiken. Dat is wat Hans Kuipers (36) drijft. Grinnikend: “Die zin staat in elke sollicitatiebrief die ik schrijf”. Kuipers, tot afgelopen juli gedeputeerde van Drenthe, is de opvolger van de onlangs uit het gemeentebestuur van Tynaarlo vertrokken Miguel Ririhena. Hij werd vorige week als wethouder geïnstalleerd door de gemeenteraad.

“Ik weet wat ik niet weet”, zegt Hans Kuipers. “Heel technische dingen vind ik interessant, ik ben er niet bang voor. Als gedeputeerde mocht ik graag op maandagochtend een open gesprek hebben met mensen die me vanuit hun werkveld kennis van zaken konden bijbrengen: ‘Jullie hebben er verstand van, ik heb verstand, leg het me maar uit’. Alleen dan kun je het op het eind van de rit als bestuurder terugvouwen naar het maken van keuzes.” 

Met zijn fascinatie voor ingewikkelde materie voelt Kuipers zich een verbinder tussen twee werelden. “Veel mensen met kennis van zaken hebben weinig met het bestuurlijk-politieke perspectief. Andersom speelt hetzelfde. Je ziet soms angst voor complexe issues. Voor het maken van een acceptabele bestuurlijke keuze is het echter wel nodig om de diepte in te gaan. Dat is mijn werk: komen tot een gefundeerd bestuurlijk-politiek oordeel.”

Hij heeft veel zin om in Tynaarlo aan de slag te gaan. “Ik kijk er naar uit om hier de komende jaren veel mensen te ontmoeten.” Als provinciebestuurder (in 2019 was hij de eerste gedeputeerde voor GroenLinks in Drenthe) hield Kuipers zich onder meer bezig met bestuurlijk complexe onderwerpen als water en klimaatadaptatie, wonen, zorg en welzijn. Als wethouder neemt hij grofweg de portefeuille van Ririhena over, met onder meer het sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs, sport en gezondheid. “De sociale agenda is één van de thema’s in het openbaar bestuur die ik heel belangrijk vind.”

Na zijn periode als gedeputeerde had Kuipers aanvankelijk een ander toekomstplan. Deze zomer bedacht de Meppeler tijdens ouderschapsverlof (met zijn vrouw heeft hij een kind van 3 en een kind van 1 jaar) dat hij een poosje aan het werk wilde buiten de politiek. “Mijn drijfveer als bestuurder om processen los te trekken, leidde tot een nogal gevorderd plan om als adviseur anderen te willen helpen. In de praktijk dingen fiksen, in plaats van altijd de consensus zoeken.” Het liep anders, zoals zijn politieke loopbaan nooit een vooraf uitgestippelde route heeft gehad. “Ik had contact met de GroenLinks-fractie van Tynaarlo nadat Miguel Ririhena zich terugtrok als wethouder. We hebben gepraat over wat er aan de hand was. Omdat ik zelf nog geen verplichting was aangegaan, ontstond het sterke gevoel dat ik deel kon zijn van de oplossing voor de fractie en het gemeentebestuur. Dit is zo’n mooie gemeente, ik mag hier altijd graag zijn. Daarbij is dit voor mij een kans om ervaring op te doen in een andere bestuurslaag van de lokale overheid. In Meppel, qua omvang een vergelijkbare gemeente als Tynaarlo, ben ik van 2010 tot 2018 actief geweest in de gemeentepolitiek. Alleen niet als bestuurder.” Als gedeputeerde werkte Kuipers met twaalf wethouders samen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en sport en beweging. “Ik moet mezelf als wethouder natuurlijk nog inwerken, maar ik merk al wel dat het heel wat anders is om zelf beleid te maken dan om dit op provinciaal niveau als bestuurder te begeleiden.”

Op zijn verzoek heeft de raad een uitzondering gemaakt op de regel dat burgemeester en wethouders (gaan) wonen binnen de gemeente. “De raad ging daarmee akkoord omdat dit een aanstelling is voor de resterende termijn van tweeënhalf jaar. Mijn hele leven woon ik al met veel plezier in Meppel. Ons oudste kind gaat er net naar de peuterspeelzaal”, zegt Kuipers. “De komende twee jaar blijf ik weliswaar in Meppel wonen, maar evengoed zal ik me volledig voor Tynaarlo gaan inzetten.”

Als jonge vader met een drukke baan heeft Hans Kuipers niet veel tijd over voor zijn hobby’s zoals muziek maken en lezen. Sinds zijn vijfde heeft hij één grote liefde als het om actieve vrijetijdsbesteding gaat: de scouting. “Bij scouting leert een kind ‘outdoor’ te gebruiken als instrument om zichzelf te ontwikkelen.” Lachend: “En dat een telefoon ook anders gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als kompas, terwijl je lekker buiten bezig bent.” Kuipers is als bestuurslid nog verbonden met zijn scoutingclub, vanaf januari als penningmeester.

Op de vraag of hij op termijn ook landelijke ambities heeft als politicus, zegt Kuipers ‘ja’. “Veel regionale dingen moeten in Den Haag worden gefikst. Ik heb een netwerk in Drenthe en zou mijn ervaringen kunnen vertalen naar daar. De politiek waarmaken op een manier die werkt. Maar dat is nu niet aan de orde. Met kleine kinderen wil ik niet van maandag tot en met vrijdag in Den Haag zitten. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om me volledig in te zetten als wethouder van Tynaarlo.”

UIT DE KRANT