Laat dementie niet in de vergetelheid raken

Afbeelding
de krant van tynaarlo

Visie van PvdA-fractie Tynaarlo, Koos Dijkstra


VRIES – Op 23 januari verzocht Koos Dijkstra, fractievoorzitter PVDA-Tynaarlo, om meer informatie en inzicht over het dementievriendelijk maken van gemeente Tynaarlo van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. Hierover heeft de gemeente in 2018 het Drentse Convenant Dementievriendelijke Gemeenten getekend. Een heuglijke gebeurtenis aangezien het om een belangrijk maatschappelijk probleem gaat.  Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie in Drenthe namelijk van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. De reden van het verzoek van de PvdA-fractie is omdat er bijna drie jaar na het tekenen van het convenant met onder meer de stichting Alzheimer Nederland geen voortgang is te bemerken. De PvdA wilde niet dat het onderwerp in vergetelheid raakt - een situatie waarin mensen met dementie helaas dagelijks verkeren, tot hun verdriet. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord.


“Het college geeft ons gelijk op het punt dat het niet duidelijk is opgepakt. Ook geeft het college aan het convenant te willen betrekken in een bredere aanpak waarmee ze nu bezig zijn. Een aanpak voor verwarde mensen binnen de gemeente. Je kunt je twee zaken afvragen: In hoeverre is deze aanpak nog specifiek op dementie gericht? En is het terecht dat ze verwarde mensen en dementerende mensen gaan combineren? Verwarde personen op straat hebben namelijk een ander soort gedrag dan mensen met dementie thuis. Een verward persoon heeft vaak psychische klachten, dat is heel iets anders. Ik heb ervaring in het omgaan met mensen met dementie en met mensen met verward gedrag, ik ken het verschil. Daarom gaat het onderwerp mij aan het hart,” aldus Dijkstra.


Het doel van het convenant is juist om ook meer aandacht te vragen voor dementie binnen de samenleving. “Bijvoorbeeld dat er meer aandacht moet komen voor mantelzorgers van dementerenden. Mantelzorgers worden er namelijk ingezogen. Mensen met dementie zijn steeds minder in staat om hun eigen leven te sturen. Mantelzorgers moeten daarom steeds meer overnemen. Dat gaat geleidelijk en is erg gevaarlijk, omdat mantelzorgers daardoor uitgeput raken. Het is net een verslaving, wanneer iemand steeds meer gaat gebruiken. Zo vraagt iemand met dementie steeds meer van zijn mantelzorger en geeft een mantelzorger steeds meer zonder het echt door te hebben,” vertelt Dijkstra.


In de antwoorden richting PvdA geeft het college aan dat men via de jaarrekening 2020 zal rapporteren over de voortgang en dat het jaarverslag in voorbereiding is. Ook geeft het college aan dat er zeker acties worden ondernomen, ook al is daar afzonderlijk nog niet over gerapporteerd: “Dat wij niet over alle onderwerpen afzonderlijk rapporteren wil niet zeggen dat er geen actie ondernomen wordt.” Onder andere geeft het college aan dat er vanuit het convenant wordt deelgenomen aan aangeboden trainingen, dat de gemeente deelnemer is in de Integrale Ouderenzorg Tynaarlo en participeert in bijeenkomsten vanuit het Netwerk Dementie Drenthe. Op het gebied van welzijn stonden diverse activiteiten gepland, die helaas niet door konden gaan wegens de maatregelen. “Een losstaand plan van aanpak Dementievriendelijk Tynaarlo is er inderdaad nog niet. Momenteel zijn er diverse lopende projecten, programma’s en taken op het gebied van personen met verward gedrag. Er is voor gekozen om de (acute) zorg aan inwoners met dementie mee te nemen in het plan van aanpak Personen met Verward Gedrag uit het voorjaar van 2019,” aldus het college van burgemeester en wethouders. Het antwoord van het college is een oude bekende politieke truc volgens Dijkstra: “Er komt geen concrete aanpak. Er worden omtrekkende bewegingen gemaakt en dat wordt vervolgens mooier gemaakt dan het is. Het lijkt alsof men goed bezig is. Vervolgens verzandt het in steeds grotere samenwerkingsverbanden en materie zonder dat mensen nog weten waar het werkelijk om gaat. Het klinkt erg leuk om het gezamenlijk op te pakken in een groot plan, maar het onderwerp dementie raakt ondergesneeuwd. Zeg dan als gemeente: ‘We hebben het er te druk voor en het lukt niet’. Ik denk dat als wij er nu niet naar gevraagd hadden, er geen haan naar gekraaid zou hebben. Als fractie gaan wij ons nu beraden wat we hiermee zullen gaan doen.”

UIT DE KRANT

Lees ook