Vijf inwoners van de gemeente Tynaarlo krijgen koninklijke onderscheiding

|||||||
||||||| Foto: |||||||
algemeen de krant van tynaarlo

REGIO – In de gemeente Tynaarlo zijn afgelopen vrijdag vijf lintjes uitgereikt. Trijnie Faber uit Tynaarlo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heren Willem Hoiting uit Paterswolde, Roelof Leuning uit Tynaarlo, Sipke Sikkes uit Vries en Tonnie Sterken uit Zuidlaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zijn vrijdagochtend telefonisch op de hoogte gebracht door burgemeester Marcel Thijsen. De bedoeling is dat de versierselen later dit jaar tijdens een nog te plannen feestelijke bijeenkomst officieel worden uitgereikt en opgespeld. De Krant van Tynaarlo bracht een bezoekje aan de ontvangers van de koninklijke onderscheiding en feliciteerde hen met een bloemetje!Trijnie Faber


De 65-jarige Trijnie Faber uit Tynaarlo is afgelopen vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar langdurige en uitzonderlijke inzet voor de Hanzehogeschool en de hieraan gerelateerde nevenfuncties. Door haar inzet en persoonlijkheid is zij niet alleen van groot belang geweest voor de Hanzehogeschool, maar voor heel Noord-Nederland. Ze is één van de boegbeelden in Noord Nederland als het gaat over ICT. De inwoonster van Tynaarlo was van 1990 tot haar pensionering op 1 september 2019 in dienst van de Hanzehogeschool te Groningen. Zij heeft bij de Hanzehogeschool diverse functies bekleed. Onder andere bij het Instituut voor Rechtenstudies, Hanze Honours College en het Instituut voor Communicatie en Media. Ze was in 1999 oprichter en eerste directeur van de nieuwe opleiding Human Technology.  Vanaf 2011 was Faber decaan bij het instituut voor Communicatie en Media (vanaf 2013 Communicatie, Media & IT). Onder haar leiding groeide het instituut voor Communicatie, Media & IT uit tot een belangrijke partner van het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de regio en daarbuiten. De vraag van het bedrijfsleven om het tekort aan IT’ers in onze regio tegen te gaan, leidde tot de oprichting van de IT Academy Noord Nederland. Een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, IT bedrijven, overheden en andere organisaties. Ook de oprichting van de Digital Society Hub waar studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers samenwerken aan innovaties in de ICT, en aan innovaties met ICT in de zorg, energie, mobiliteit, leefbaarheid en landbouw, past in deze reeks. De innovaties die daar plaatsvinden zijn ook buiten de regio relevant. Verder was Faber een van de dragende krachten bij de oprichting van het Hanze Honours College (HHC) en was zij verantwoordelijk voor de Hanze University Foundation (HUF). Aan het eind van haar carrière realiseerde Faber in juli 2019 een samenwerking met het ROC Noorderpoort, zodat er op niveau 5 een ICT-opleidingsaanbod ontstaan is. Op deze manier werken beide organisaties aan een betere doorstroom van studenten en doorlopende leerlijnen tussen het mbo en hbo onderwijs.  Willem Hoiting


De 71-jarige Willem Hoiting uit Paterswolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn langdurige vrijwillige activiteiten en de daarbij getoonde inzet, enthousiasme en enorme betrokkenheid voor diverse koren, korpsen, verenigingen en stichtingen. Sinds 1972 is Hoiting actief als slagwerker, componist, arrangeur en dirigent bij verschillende koren, korpsen en verenigingen. Toen het Shantykoor in Zeijen werd opgericht in 1993 was hij de eerste dirigent. Kenmerkend voor de werkwijze van de inwoner van Paterswolde is het kunnen verbinden van zijn professionaliteit als docent slagwerker met de (amateur)zangers. Hij is vanaf 1992 betrokken bij Stichting Martini Beiaard. Eerst als penningmeester en vanaf 2005 als voorzitter. Hij zet zich volledig in voor het carillon en is daar vooral sinds zijn pensionering bijna dagelijks mee bezig. Vanaf 1980 is Hoiting bestuurslid van de Groninger SmalFilmers (GSF). Hij filmt al ruim een halve eeuw Groninger activiteiten en heeft inmiddels honderden films gemaakt over Groningen. Bij het Groninger Audiovisueel Archief (GAVA) maakt hij videoverslagen over de Groninger taal en cultuur. Door deze activiteiten draagt hij bij aan het bewaren van waardevol Gronings beeldmateriaal. Van 1987 tot 1995 is Hoiting voorzitter van het Oranjecomité in Eelde en was hij betrokken bij  de organisatie van feestelijkheden op 30 april, 5 mei en de herdenkingen rondom 4 mei. Vanaf 1997 tot aan zijn pensionering in 2012 is hij lid geweest van de ondernemingsraad van de gemeente Groningen. In de laatste periode heeft hij zich voor de personeelsbelangen ingezet binnen de centrale OR. Roelof Leuning


De 63-jarige Roelof Leuning uit Tynaarlo is tevens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Tynaarlo en de voetbalsport in het algemeen. Leuning is een voorbeeld van een op en top vrijwilliger. Hij is een zeer gedreven man die altijd van het positieve uitgaat. Tot 1989 was de inwoner van Tynaarlo betrokken bij voetbalvereniging KielWindeweer. Bij deze vereniging was hij eerst vrijwilliger en later penningmeester. Bij de viering van het 40-jarig bestaan van de voetbalvereniging (1986) was de heer Leuning voorzitter van de jubileumcommissie. Na verhuizing naar Tynaarlo raakt de Tynaarloër, door zijn drie zoons, betrokken bij sportvereniging Tynaarlo, afdeling (jeugd)voetbal. In 1994 wordt de heer Leuning wedstrijdsecretaris en dat is hij nog steeds! Vanaf 2011 tot heden is hij voorzitter van de afdeling voetbal en is hij lid van het hoofdbestuur van de vereniging. Verder heeft hij zitting gehad in vele commissies van de vereniging. Denk hierbij aan de jubileumcommissie t.g.v. het 60-jarig bestaan en de openingscommissie van De Spil.  Ook is hij al jaren actief als scheidsrechter onder de vlag van de KNVB (1985-1998 en 2008-heden). In de periode dat hij niet voor de KNVB floot, was hij actief als vrijwillig scheidsrechter binnen de SV Tynaarlo en bij voetbalvereniging VAKO. Ook was hij vaak actief als vrijwillig scheidsrechter bij jeugdtoernooien en jeugdvoetbalkampen. Daarnaast was Leuning van 2007 tot 2012 lid van de Werkgroep Werving en Behoud van de KNVB. In 2019 heeft hij de Zilveren scheidsrechtersspeld van de KNVB ontvangen. Hij is ook jarenlang het boegbeeld geweest van de scheidsrechtersvereniging Veendam en Omstreken (nu Oldambt en Veenkoloniën), dit is een regionale afdeling van de centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS). In die jaren was hij vrijwel dagelijks bezig met het behartigen van de belangen van scheidsrechters. Sipke Sikkes


De 69-jarige Sipke Sikkes uit Vries is evenals Hoiting en Leuning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn langdurige vrijwillige activiteiten en inzet voor de parochie H. Franciscus van Assisi Zuidlaren maar ook voor andere langdurige vrijwillige activiteiten. Sikkes verricht vanaf 1987 vrijwillige activiteiten voor de parochie H. Franciscus van Assisi, locatie, Maria ten Hemel opgenomen in Zuidlaren. Zo is hij sinds 1987 lekenvoorganger in deze parochie. Lekenvoorgangers zijn niet professionele krachten die zorg dragen voor de viering in de kerk. Daarnaast heeft hij sinds 2014 zitting in de Raad van Kerken van Zuilaren en Anloo. Bijzonder aan Sikkes is zijn grote betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet en bereidheid om altijd in en bij te springen. Verder is Sikkes sinds 2018 secretaris van de cliëntenraad van OlmenEs in Appelscha. Dat is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking.  Ook is Sikkes van 2011 tot 2017 voorzitter geweest van de cliëntenraad van de zorgbuurderij de Wilde Haan in Balloo. Vanaf 2014 is de inwoner van Vries betrokken bij IVN afdeling in het dorp. Naast de algemene bestuurlijke taken als vice-voorzitter is hij lid van de activiteitencommissie, lid van het stichtingsbestuur “De Vriezer Holt” en coördinator/begeleider van landschap- en natuuronderhoud door schoolkinderen. Van 2001 tot 2006 was de Vriezenaar betrokken bij Scouting Vries als voorzitter en coördinator van de bouwcommissie. Vanaf het allereerste moment heeft hij zich intensief beziggehouden met de realisatie van het huidige scoutinggebouw. Op 24 september 2005 werd het gebouw geopend. Ook na de opening was er nog genoeg te doen en hij hielp tot medio 2006 hieraan mee. Tonnie Sterken


De 74-jarige heer Tonnie Sterken uit Zuidlaren is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn langdurige vrijwillige activiteiten en inzet voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Hij zet zich eigenlijk al bijna vijftig jaar in voor de natuur. Sterken heeft een enorm warm gevoel voor alles wat met de natuur te maken heeft. Vanuit dat gevoel is hij uiterst gedreven in de bescherming van natuur, het delen van kennis over natuur en het inventariseren van de natuur. De Zuidlaarder is vanaf 1970 tot nu betrokken bij de Dassenwerkgroep Drenthe als veldonderzoeker. Hij was één van de oprichters van deze werkgroep. Sterken heeft zich in al die jaren intensief ingezet voor monitoringswerk voor allerlei soorten zoals de das, otter, roofvogels en kleine marterachtigen. Daarnaast is de inwoner van Zuidlaren vanaf 1974 tot heden als vrijwilliger betrokken bij Natuurmonumenten. Hij heeft zich al die jaren ingezet voor met name de gebieden Fochteloërveen en het Norger Esdorpenlandschap als toezichthouder, excursieleider enz. Zijn inzet is al die jaren tomeloos geweest en met groot enthousiasme. Ook is hij vanaf 2003 tot heden betrokken bij Staatsbosbeheer, beheereenheid Kop van Drenthe. Als vrijwilliger bij zowel Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft Sterken in en rond Veenhuizen zeer waardevol werk als toezichthouder en inventarisatiemedewerker uitgevoerd. Later heeft hij ook in de rest van de beheereenheid soortgelijke werkzaamheden verricht.

|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

UIT DE KRANT

Lees ook