Wethouder tòch in gesprek met manege

Afbeelding
Nieuws

ZUIDLAREN – Tweehonderdduizend euro wilde wethouder René Kraaijenbrink de manege bieden om plaats te maken voor woningbouw. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli. Waar het bedrag ineens vandaan kwam, was niet duidelijk. Bij sommige raadsleden schoot het in het verkeerde keelgat. Zo ook bij de penningmeester van de manege, Arend Bremer. ‘Ik ben al twee jaar in gesprek met de gemeente en de ambtenaar van dienst heeft altijd tegen mij gezegd: het komt goed,’ vertelt Bremer. ‘En ineens kwam daar die twee ton uit een hoge hoed.’ Op zich geen raar bedrag, want de twee ton is door taxateur van de manege bepaald. De taxatie van de gemeente kwam op een ton minder. Op zich mag dat al bijzonder genoemd worden. Een verschil van een ton tussen twee taxaties. De belangen van de diverse partijen zouden hierbij weleens een rol kunnen hebben gespeeld.


De manier waarop het bod ineens ter tafel kwam, vond Bremer vooral bijzonder. Een bod waar de manege beste genoegen mee kan nemen. Bremer: ‘Volgens mij had de wethouder dat bod niet eens mogen doen. Dat moet eerst via de gemeenteraad. Het leek nu alsof wij afgewimpeld werden.’ PvdA-raadslid Herman van Os voelt zich ongemakkelijk bij de gang van zaken, een rare manier van zaken doen. Gezienus Pieters van de VVD is sterker in zijn bewoording, slecht bestuur. De voorzitter van de raadsvergadering (burgemeester Thijsen), normaliter onafhankelijk, stak zijn afkeuring ook niet onder stoelen of banken.


De manege moet plaatsmaken voor woningbouw. Het pachtcontract loopt af en afgesproken is dat de gemeente de hal en stallen terugkoopt. Echter de manege is het niet eens met de visie van de gemeente. De manege is van mening dat er op die plek altijd paardensport beoefent moet worden. De wethouder vindt anders: ‘Tenzij de eigenaar, de gemeente dus, anders wil.’ Bremer: ‘Het gaat ons niet om het geld. Wij willen niet dat de paardensport verdwijnt in Zuidlaren. Daar moet de gemeente voor zorgen en dat maakt niet uit op welke locatie,’ legt Bremer uit. ‘Natuurlijk moet die bouwplannen doorgang vinden, maar dan moeten wij eerst een plek hebben. Met de juiste faciliteiten.’


John Franke van Leefbaar Tynaarlo wilde een motie indienen om het gesprek aan te gaan met het bestuur van de manege. Om uiteindelijk tot een financieel haalbaar alternatief te komen voor een andere locatie. Blijkbaar wilde Kraaijenbrink dat voorkomen. Hij bood twee ton voor de manege op voorwaarde dat de motie van Frank werd ingetrokken. Vervolgens was er onduidelijkheid alom en de gemoederen liepen hoog op. Na een schorsing van de vergadering bleek de rust te zijn wedergekeerd. John Franke verzocht de wethouder opnieuw om in gesprek te gaan met de manege. Om tot een goede oplossing te komen.


Waar Kraaijenbrink de twee ton vandaan heeft gehaald? Hij weet het zelf ook niet meer. In een reactie zegt hij dat hij naarstig op zoek is naar de bron: ‘Via internet, maar ik kan het niet terugvinden.’ Voor de wethouder was het belangrijk dat de motie niet ingediend werd. ‘Want dat verplichtte mij om er uit te moeten komen. Of dat nu 8 ton of 2 ton kost. Dat kan natuurlijk niet,’ legt Kraaijenbrink uit. ‘Zowel ruimtelijk als financieel. Dan is het een open-einde financiering.’ Het college heeft nu een inspanningsverplichting om de manege te helpen te zoeken naar een nieuwe locatie.


Maandag 12 juli gaat de wethouder in gesprek met zijn ambtenaren om een plan de campagne te maken. Vervolgens zal hij een afspraak maken met het manegebestuur. Kraaijenbrink: ‘Natuurlijk willen wij eruit komen, Wij willen helpen waar nodig, maar wel op de juiste manier. Ook wij willen de paardensport behouden in Zuidlaren. De goede intentie is er absoluut.’

UIT DE KRANT