‘Gemeente voelt zich in Zuidlaren geen eigenaar openbare ruimte’

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

ZUIDLAREN – Soms kunnen Kees de Graaf en Eric Mol het niet langer aanzien. “Dan maken we zelf maar een rondje door Zuidlaren om het mos van de borden te poetsen.” Sinds De Graaf en Mol in de zomer van 2022 een inventarisatie van achterstallig onderhoud in hun woonplaats maakten en dit in de vorm van een ‘witboek’ aanboden aan de gemeente Tynaarlo, heeft deze actie nog weinig resultaat gehad. Dat is althans hun bevinding. Twee witboeken later (“Zwartboek vinden we zo negatief. We willen een opbouwende bijdrage leveren”) vat Mol de situatie samen in een treurig stemmende conclusie. “Blijkbaar voelt de gemeente Tynaarlo zich in Zuidlaren geen eigenaar van de openbare ruimte.”

Kees de Graaf woont sinds 2003 in Zuidlaren, Eric Mol sinds een jaar of zes, zeven. Beide heren woonden daarvoor in Amsterdam. “Daar had je op de lokale tv-zender een rubriek waarin achterstallig onderhoud in de openbare ruimte werd aangekaart, met daarbij een tikkende klok om te laten zien hoe snel iets werd opgepakt”, zegt Mol. “Misschien heb ik een beroepsdeformatie, want ik werkte eerder in de openbare ruimte bij de Keukenhof. Maar als bewoner voel ik mezelf ook eigenaar van mijn omgeving. Daar wil ik graag trots op zijn. De openbare ruimte hoort schoon, heel en veilig te zijn. Dat is een basistaak van de gemeente waar domweg budget voor is.”

Als De Graaf wandelt, fietst of zijn honden uitlaat stoort hij zich onderweg aan zichtbare signalen van verwaarlozing. “In 2015 is een auto tegen het plaatsnaambord van Zuidlaren gereden, bij de entree van het dorp aan de kant van De Groeve. Daar is sindsdien niets aan gedaan. De opvallende houten bewegwijzering voor huize Laarwoud ziet er vies en gehavend uit. Sommige bestemmingen zijn niet meer leesbaar. Het politiebureau en VVV-kantoor nog wel, maar die hebben al jarenlang geen eigen onderkomen meer in Zuidlaren.”

Het algemene straatbeeld wordt minder, beaamt Mol. “En dat voor een dorp dat in 2013 nog werd uitgeroepen tot groenste dorp van Europa. De gemeente heeft grote ambities met Zuidlaren op het gebied van toerisme en verblijfsrecreatie. Dan heb je in de eerste plaats een aantrekkelijke omgeving nodig. Zuidlaren heeft een intrinsieke schoonheid, maar dat betekent niet dat er geen onderhoud gepleegd hoeft te worden. Op deze manier gaat basiskwaliteit verloren. Het beeld dat het langste bij bezoekers blijft hangen, is toch het aanzicht van een dorp.”

Tijdens een kort rondje door het centrum vallen veel dingen op. Verkeersborden en paaltjes staan scheef, een verkeersbord mist maar de paal staat er nog wel. De opdruk van sommige verkeersborden is amper te onderscheiden. Portalen boven oversteekplaatsen op de Stationsweg zijn groen van het mos en hier en daar ingedeukt. De glasbak bij de bloemist staat open, de tekst ‘wit’, ‘bruin’ en ‘groen’ is niet meer te lezen. Terwijl De Graaf bij de glasbak wordt gefotografeerd, loopt dorpsbewoner Jan langs. Hij heeft net preien gehaald bij de groenteboer op de Grote Brink en zegt het een goede zaak te vinden dat De Graaf de situatie aankaart.

En zo zijn er veel meer dingen. In brokstukken uiteenvallende muurtjes rondom het terrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve. De ronde bank rond de dobbe op de brink, die uit zijn verband is gehaald en er wat knullig bij staat. Het carillon bij de voormalige Rabobank, dat het al jaren niet doet. De kale bermen en veldjes, waar geen gras meer staat na de Zuidlaardermarkt. De kapot gereden brink na de paardenmarkt. Mol: “Iedere festivalorganisatie wordt gecontroleerd op het netjes opleveren van een feestterrein, maar blijkbaar past de gemeente die regel niet op zichzelf toe.”

Medestanders zoals dorpsgenoot Jan zijn er zeker wel, zeggen de opstellers van de witboeken. Bijvoorbeeld die mevrouw die uit eigen beweging iedere maandagochtend met een eigen sleutel de prullenbakken op de Grote Brink leegt, om zwerfvuil te voorkomen. “Maar Zuidlaren is geen activistisch dorp. Hoewel het één van de drie hoofddorpen in de gemeente is, ontbreekt hier een vereniging voor dorpsbelangen of een dorpsraad. Misschien wreekt het zich ook dat er weinig raadsleden van de gemeente Tynaarlo in Zuidlaren wonen.” Zelf was Kees de Graaf van 2014 tot 2018 raadslid voor de PvdA, daarnaast was hij een periode lid van de steunfractie. De verantwoordelijk wethouder, Jelbrich Peters, is een partijgenoot. “Ik spreek de fractie er wel op aan. Eigenlijk zou ik verwachten dat de lokale partijen op dit onderwerp inspringen. Maar daar horen we ook niks van.”

In een antwoordbrief op het eerste witboek schreef de gemeente met de aanpak van het centrum van Zuidlaren te wachten tot de uitvoering van het Centrumplan. “De beleidslijn is ‘sober en doelmatig’. Maar in de praktijk blijft regulier onderhoud achterwege”, zegt Mol. “Ik vermoed dat deze opstapeling van achterstallig onderhoud uiteindelijk meer geld kost.” In een vervolgreactie liet de gemeente afgelopen mei weten één en ander zo spoedig mogelijk op te pakken. De Graaf: “Maar actie, ho maar. Ik denk dat men inmiddels een beetje ‘Zuidlaren-moe’ is.”

Reactie gemeente

“De gemeente gaat altijd na iedere melding ter plekke kijken wat nodig is”, zegt gemeentewoordvoerder Yvette Meinema van Tynaarlo. “Het schrijven van beide inwoners van Zuidlaren bevat telkens een opsomming van veel verschillende punten, die volgens hen in de meeste gevallen zijn ontstaan door achterstallig onderhoud van de gemeente. Dan maken wij per geval een schifting. Is er op gemeentelijk grondgebied actie nodig, of moet iets worden doorgespeeld aan bijvoorbeeld een nutsbedrijf? Sommige zaken spelen ook op het terrein van middenstanders.” Volgens Meinema neemt de gemeente zodoende wel degelijk verantwoordelijkheid. “Je kunt van mening verschillen over de snelheid waarmee een en ander wordt aangepakt. Maar verkeersborden worden wel door de gemeente zelf schoongemaakt, om een voorbeeld te noemen.” Wat het carillon betreft zegt Meinema dat de gemeente bezig is om dit in eigendom te krijgen. Naar verwachting zullen de acht klokken van het carillon binnen afzienbare tijd weer te horen zijn in het centrum van Zuidlaren.

Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT