Popkoor KLAZ zoekt versterking

Afbeelding
Cultuur

ZEIJEN - Popkoor KLAZ uit Zeijen is op zoek naar nieuwe leden. Wie het leuk lijkt, om ook in het popkoor mee te zingen, kan op de woensdagavond vrijblijvend de repetities bijwonen. Het koor repeteert van 20.00 – 22.00 uur bij café Hingstman in Zeijen. Tijdens de repetities kan men kennismaken met het koor en tevens ervaren hoe het is om mee te zingen! 

KLAZ bestaat op dit moment uit 22 vrouwen, ze zingen een breed genre popmuziek. Op dit moment zoeken de dames vooral alten en mezzo-sopranen! Voor aanmelding en contact: popkoorklaz@gmail.com 

UIT DE KRANT