Ongenode Gast aanwezig bij oplevering en overdracht KRW-maatregelen en NNN opgave fase 2

Afbeelding
(On)genode gast

Wat: Oplevering en overdracht KRW-maatregelen en NNN opgave fase 2


Waar: Veenweg 46 in Haren


Wanneer: Woensdag 13 juli


HAREN – Groot feest was het een week geleden tijdens de oplevering en overdracht van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW) en de Natuur Netwerk Nederland (NNN) opgave van fase 2 bij het Paterswoldsemeer. De Ongenode Gast ging ook een kijkje nemen bij de bijeenkomst in Haren waar alle aanwezige partijen een gezamenlijk doel voor ogen hebben. De waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer op het juiste niveau krijgen en houden voor flora en fauna en voor recreatie. 


Rond 10.30 uur was het speciaal daarvoor ingerichte veld in de omgeving van de Meerschapsboerderij nog schoon leeg, maar het duurde niet lang voordat alle betrokken partijen en belangstellenden een plek hadden gevonden. Warm was het wel, maar naast een kop koffie was een glas frisdrank ook snel voor handen. Om 11.00 uur nam omgevingsmanager Gaby Krikke op een druk bezet grasveld het woord waarna Annette van Velde (bestuurder waterschap Noorderzijlvest), Karin Hunziker (directeur-secretaris Meerschap Paterswolde) en Rombout Bennema (gebiedsmanager Natuurmonumenten)  de aanwezigen toespraken. Rode draad door alle toespraken heen was vooral de trots en blijdschap dat fase 2 achter de rug ligt en dat er op basis van samenwerking heel wat tot stand is gekomen. Kortom, het vertrouwen is groot aan de vooravond van fase 3. De ontspannen bijeenkomst waar even later de handtekeningen werden gezet werd muzikaal opgeluisterd door een tweetal violisten, waarmee ook de voorbereiding voor de oplevering stond als een huis.


‘We zijn heel blij dat we op dit punt zijn terechtgekomen’, vertelde Gaby Krikke. ‘De waterkwaliteit in deze omgeving mag ook zeker wel worden verbeterd, maar daar hebben we in de afgelopen zes jaar hard aan gewerkt met verschillende partijen. We bevinden ons momenteel een heel eind in de juiste richting, want het is de bedoeling dat we in 2027 alles op orde hebben. We zijn nu ook al bezig met de voorbereidingen voor fase 3 waarbij we naar verwachting volgend jaar overgaan tot uitvoering. In deze periode gaan we nog meer aan de slag met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dat combineren we met het uitdunnen van de oeverranden. Nu zie je dat er veel bomen en planten over het water hangen en het afval daarvan zorgt voor fosfaatontwikkeling en dat is nu net wat we niet willen, want fosfaat maakt het water troebel en dat kan weer leiden tot blauwalg. Onderdeel van de plannen is ook dat de provincie Groningen verbindingszones gaat creëren tussen verschillende natuurnetwerken in Nederland, waardoor er na verloop van tijd ook migratie van dieren kan plaatsvinden tussen de betreffende gebieden.’ Annette van Velde benadrukte vooral het belang van de samenwerking die heeft geleid tot het bereiken van het succes. ‘We hebben als waterschap natuurlijk een prachtige taak en dat is het zorgen voor schoon water. We zijn heel erg trots op wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt en het succes is vooral te danken aan de intensieve samenwerking die er is geweest tussen burgers, overheden en alle andere betrokken partijen.’


Waterschap Noorderzijlvest is onafgebroken bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water. Dat gebeurt in drie fasen. Daarnaast legt de provincie Groningen langs de oostzijde Ecologische Verbindingszones aan als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Door de KRW en NNN maatregelen verbetert de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de leefomstandigheden van vissen, waterinsecten en dieren, zoals de otter, kikker en ringslang. Tijdens de oplevering van de KRW-maatregelen fase 2 en drie NNN-poelen werd ook de nieuw aangelegde stuw en vispassage nabij de Meerschapsboerderij in gebruik genomen. Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen en varen wil de organisatie graag een meer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg én zonder al te veel last van waterplanten. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).


UIT DE KRANT

Lees ook