Nieuw college van Tynaarlo maakt zich op voor bestuursperiode 2022-2026

Afbeelding
voorpagina de krant van tynaarlo

REGIO – Het nieuwe college van Tynaarlo is afgelopen week geïnstalleerd. Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), Hans de Graaf (ChristenUnie), Jelbrich Peters (PvdA) en Miguel Ririhena (GroenLinks) beginnen daarmee aan een nieuwe uitdaging voor de bestuursperiode 2022-2026.


In de gemeenteraad van Tynaarlo valt er altijd wel iets te beleven en dinsdag 7 juni vormde op deze regel geen uitzondering. Vellinga benadrukte dat de formatieperiode vooral gericht was op de zoektocht naar concrete verbinding. Het resultaat daarvan is een 25 pagina’s tellend coalitieakkoord dat de naam ‘Iedereen hoort erbij en doet ertoe!’ draagt.


‘Het doel van onze formatiegesprekken is niet geweest om als een soort van koehandel onze verkiezingsprogramma’s uit te onderhandelen, maar meer om te kijken wat ons bindt en wat onze gezamenlijke visie is en wat onze kernwaarden zijn’, vertelde Vellinga aan het begin van de avond. ‘Een ander uitgangspunt van dit akkoord was dat het ook ambitieus moet zijn, maar wel haalbaar en realistisch. Het moet ook betaalbaar zijn en dat heeft geresulteerd in een financiële paragraaf die laat zien dat het beleid waar we nu voor staan kan zoals het nu lijkt.’ Tegengeluiden waren er ook uit de hoek van Tynaarlo Nu. De nieuwe partij onder leiding van Richard Aeilkema herkende onder meer een groot tekort aan inhoud. ‘Wij missen inhoud, daadkracht en we missen concrete plannen. Willen de formerende partijen bijvoorbeeld nu wel of geen Transferium? Opnieuw gaan we discussiëren en onderzoeken en wij zien liever dat er een keuze wordt gemaakt. De kernwaarden worden niet opgevolgd door concrete plannen. Wij denken dat inwoners van de formerende partijen hadden mogen verwachten dat er een visie zou liggen op wonen, de centra van de kernen, vervoer, veiligheid, economie en de zorg voor elkaar.’


Rentmeesterschap kwam onder meer voorbij in de bijdrage van CDA’er Henk Middendorp. ‘Vanuit deze waarde willen we de wereld een klein beetje beter achterlaten dan dat we het hebben aangetroffen, ook op financieel gebied. Als we naar dit akkoord kijken, dan zien we in deze financieel zware tijden een wensenlijstje van formaat. Er zijn grote plannen in tijden waarin het wellicht niet zo verstandig is. Wij stellen middels een tweede amendement voor om aan de kernwaarden van deze coalitie de kernwaarde ‘betaalbaar’ toe te voegen. Op deze wijze zal bij iedere beslissing de betaalbaarheid worden beoordeeld.’ Henny van den Born (ChristenUnie) bracht enige nuance aan in de commentaren van de partijen die vraagtekens plaatsten bij de financiële haalbaarheid. ‘In grote lijnen is hier een haalbaar verhaal neergezet. Er staat hier een degelijk plaatje en ja, het is ambitieus. Maar er is echt nog wel ruimte om wat uit te voeren en ik denk dat we de laatste jaren hebben laten zien dat we echt heel zorgvuldig en voorzichtig zijn in het beheer van de financiën.’ De inhoudelijke discussie duurde vervolgens ruim twee uur en daarna werd het nieuwe college beëdigd. Op dinsdag 21 juni worden de overige moties en amendementen in de raadsvergadering behandeld.


UIT DE KRANT