Oud Vries kijkt terug op geslaagde ALV

ALV Oud Vries met interessante presentatie over ondernemers in Vries
ALV Oud Vries met interessante presentatie over ondernemers in Vries
Nieuws

VRIES – De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 25 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Veel leden maar ook enkele niet-leden hebben in Grand Café en Zalencentrum Onder de Linden deze gezellige avond, geleid door voorzitter Petra Siegers bijgewoond.

Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd doorgenomen. Ook werd tijdens dit officiële gedeelte teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door middel van een mooie, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie was te zien bij welke leuke en interessante bijeenkomsten de Historische Vereniging betrokken was of zelf had georganiseerd. Tevens werd vooruitgeblikt waarbij het 20-jarig bestaan van de Vereniging Oud Vries (voorheen was dit een Stichting, opgericht 1985) op de agenda staat. Een heugelijk jubileum waar komend jaar uiteraard aandacht aan besteed zal worden.

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering werd een oproep gedaan om deel te nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep kreeg als taak om een beleidsplan op te stellen waarin de koers moest worden opgenomen om de toekomst van de Vereniging te borgen. Ter ondersteuning is hierbij gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Rabo Clubsupport waarvoor de Vereniging in aanmerking komt. Afgelopen juni werd door de werkgroep al het definitieve beleidsplan 2023-2027 overhandigt aan het bestuur. Namens de werkgroep werd door Harma Schreuder en Lammie Dijkstra een toelichting op het beleidsplan gegeven. Dit beleidsplan bevat de doelstellingen (ambities) van de Vereniging, en de manier waarop je de doelstellingen wilt bereiken. Door het bestuur werd de werkgroep bedankt voor het beleidsplan met een mooie attentie.

Het tweede deel van de avond werd gepresenteerd door Jan Gritter. Het ging over de ondernemers die zich in de loop der tijd hebben gevestigd in Vries. Conclusie van de avond was dat het verdwijnen van de ondernemers van alle tijden is maar toch erg jammer is voor het dorp Vries. Met de spreuk “Koopt in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt” spoorde hij de aanwezigen aan om de middenstand in Vries te behouden. 

UIT DE KRANT

Lees ook