Stichting Zeijerwiek krijgt €25.000 voor ‘Omgevingsplan’

Nieuws

ZEIJEN/VRIES – Het college van B & W stelt € 25.000,- beschikbaar voor de Stichting Zeijerwiek. Met dat geld wil de stichting een deel van het Omgevingsplan Zeijen uitvoeren. Het centrale uitgangspunt voor het omgevingsplan is het verbeteren en in goede staat houden van de woon-, werk- en leefomgeving van Zeijen. De totale kosten van het project bedragen € 85.000,-. Stichting Zeijerwiek brengt door inzet van eigen arbeid en materieel zelf ongeveer 33% (€ 28.000,-) hiervan in. Stichting Zeijerwiek heeft verzoeken voor cofinanciering ingediend bij de provincie Drenthe, Jenny Vrielingsfonds, Rabobank Coördinatiefonds, Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Het Omgevingsplan is opgesteld door Stichting Zeijerwiek in nauwe samenwerking met de Boermarke Zeijen en de Belangenvereniging Zeijen. Het bestaat uit 17 deelprojecten en is vanuit verschillende invalshoeken zoals Recreatie, Toerisme, Cultuurhistorie, Landbouw, Natuur en Landschap opgesteld. Het gaat onder meer om herstel van landschapselementen, het digitaliseren van de Veentjesroute en de fietsroute Zeijen. De realisatie van een oplaadpunt voor elektrische fietsen, een plukboomgaard en een opknapbeurt van de brink. Zeijerwiek heeft inmiddels vier projecten gerealiseerd, dankzij een groep actieve vrijwilligers. De projecten dragen bij aan verbetering en behoud van natuur en landschap in het gebied rond Zeijen.

UIT DE KRANT