College werkt mee aan bouw van zes recreatiewoningen

Nieuws

MIDLAREN - Het bestemmingsplan Park De Bloemert te Midlaren heeft in ontwerp ter visie

gelegen. Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend door Tennet. Dit bedrijf maakt bezwaar tegen de bouw van recreatiewoningen binnen een zone van 50 meter van haar hoogspanningsleiding. De gemeente is momenteel in overleg met de aanvrager en Tennet voor het maken van een passende regeling. Het college wil nu voor zes 12- persoonwoningen die buiten de zone van 50 meter liggen en waarvan de bouw urgent is alvast een omgevingsvergunning verlenen. Dat kan alleen als de gemeenteraad een verklaring van geen

bedenkingen verleent. Het college stelt de gemeenteraad op 3 juli voor deze verklaring te verlenen.

UIT DE KRANT