Woonwensen onderzoek in Yde – De Punt

Nieuws

YDE-DE PUNT - Veel jongeren én ouderen willen graag in hun eigen dorp blijven wonen en hiervoor zoeken ze een betaalbare en/of geschikte woning. Dat is heel mooi zou je zeggen, in tijden waarin menig dorp kampt met leegloop en vergrijzing. Echter deze  woningen liggen niet voor het oprapen. Deze geluiden worden ook in Yde-De Punt gehoord. Hoe groot de groep honkvaste jongeren en wat de woonbehoefte van ouderen in Yde en De Punt is weet niemand precies. Om dit in kaart te brengen gaat Dorpsbelangen Yde-De Punt een klein woonwensenonderzoek houden. Dorpsbelangen wordt hierin gesteund door de gemeente Tynaarlo en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD).  Dorpsbelangen wil het woonwensenonderzoek spitsen op de jongerengroep  van  18 tot 30 jaar en op de ouderengroep boven de 65 jaar. Hiervoor willen ze in de maand juni met de jongeren en de ouderen  in gesprek  over hun woonwensen en -behoeften. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek gaat Dorpsbelangen de mogelijkheden onderzoeken om  deze woonwensen te realiseren in het dorp. Bij deze wil ze dan ook de beide leeftijdsgroepen oproepen om mee te doen met dit onderzoek. De gesprekken met de jongeren zijn gepland op 4 en 11 juni, vanaf 19.30 uur en voor de ouderen is een gesprek op 10 juni vanaf 14.00 gepland.  De bijeenkomsten vinden plaats in MFA Yders Hoes, Betmersweg 2 in Yde. Om inzicht te krijgen wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij het bestuur van Dorpsbelangen: Els Nijenhuis: 06 – 20820220 els.nijenhuis@agroconnect.nl; Teun Meindertsma 06 – 53449979 teunenco@home.nl; Janny v.d. Veen 050 – 4062470  jannyvdveen @home.nl

UIT DE KRANT