Zonne- energie voor inwoners Tynaarlo

Nieuws

VRIES - EON Benelux N.V gaat op het terrein Vriezerbrug-Zuid een zonnepanelenveld realiseren. Inwoners kunnen hieraan deelnemen. Het college van B&W stelt hiervoor de grond beschikbaar. Een zonnepanelenveld is een uitkomst voor bewoners met een woning waarvan het dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld door een ongunstige zonoriëntatie, een rieten kap, schaduwwerking van bomen of omdat het om een huurwoning gaat. “Het is fantastisch dat EON deze kans biedt voor onze inwoners, we bieden hen daarom graag de ruimte voor dit initiatief”, aldus wethouder ‘duurzaamheid’ Theun Wijbenga. Alle bewoners die binnen de zogenaamde postcoderoos rondom het zonnepanelenveld wonen, kunnen lid worden van een coöperatie en investeren in één of meer zonnepanelen. In grote lijnen gaat het hierbij om het gebied van Vries tot aan Zuidlaren en van Taarlo tot aan Midlaren EON start in de eerste helft van 2015 een proef met 220 zonnepanelen aan de Onlandweg van maximaal 2.000 vierkante meter. Wanneer de proef goed verloopt en er voldoende mensen meedoen in de eerste helft van 2015, wil het energiebedrijf het zonnepanelenveld graag verder uitbreiden. Daarvoor hebben B&W en EON een zuidelijker gelegen perceel op het oog. Hier kunnen maximaal 4.400 panelen staan. Daar wordt in dat geval de gehele installatie naar toe verplaatst. Hiervoor is een aanpassing in het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad wordt op 10 februari gevraagd of ze hieraan mee wil werken.

UIT DE KRANT