Succesvolle lezing Drentse Boermarken Historische Vereniging Zuidlaren

Nieuws

ZUIDLAREN -  Historische Vereniging Zuidlaren  hield vorige week woensdag in een volledig bezette zaal van multifunctionele accommodatie De Ludinge haar tweede bijeenkomst van het seizoen 2014 - 2015. Het  programma stond in het teken van de Drentse Boermarken. Sprekers waren Marchienus Jobing, voorzitter van Boermarke Eext en Albert Lanting, voorzitter van de Vereniging van Drentse Boermarken, welke vereniging is opgericht in 1980. Alle 87 Drentse Boermarken zijn lid van deze vereniging. Lanting ging in op de ontstaansgeschiedenis, de activiteiten van de Boermarken en de invloed die zij hebben c.q. hadden. De geschiedenis van dit Cultuur Historisch Erfgoed gaat al terug naar de Germaanse tijd. De Boermarken hadden het gezamenlijk eigendom van de gronden etc. in de dorpen / leefgemeenschappen. Zij waren vanouds een belangrijk instituut met verschillende bevoegdheden, zoals het onderhoud van wegen en boswallen, verhuur van jachtrechten, gezamenlijk weiden van vee, etc. De Boermarken voorzagen in vele behoeften. In 1830 in de Markescheiding in gang gezet. De Boermarken hebben veel veespoelplaatsen aangelegd en onderhielden en onderhouden nu nog steeds de Brinken in verschillende Drentse dorpen. De spreker gaf aan dat het instituut Boermarken eigenlijk op de Unesco lijst van immaterieel erfgoed zou moeten komen. Vervolgens was het woord aan Marchienus Jobing, die  op een humoristische wijze een inleiding hield over de Boermarke Eext. De geschiedenis van die Boermarke gaat  - gelet op gevonden geschriften- terug tot zeker het jaar 1309. De Eexter Boermarke regelde veel zaken, zoals onderhoud van wegen, de brandweer, waterafvoer, jachtveld verhuur etc. Ook nu nog regelt de Boermarke diverse zaken in Eext. Zo stelt men jaarlijks bijvoorbeeld gelden beschikbaar waarop verenigingen voor hun activiteiten een beroep kunnen doen. Jaarlijks heeft  men dan ook nog een bijeenkomst van de Waardeelhouders (feitelijk de eigenaren) van de Boermarke. Men kent veel waarde toe aan de instandhouding van dit eeuwenoude instituut. De ongeveer honderd aanwezigen kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Dat zij de verhalen van beide inleiders op prijs stelden bleek wel uit het applaus, dat de sprekers ten deel viel. De voorzitter deelde mee, dat op de volgende bijeenkomst in november een lezing zal worden verzorgd door de heer Sanders over het onderwerp Drentsche schilders.

UIT DE KRANT