Provincie investeert 6,75 miljoen in 5-sterren fietsprovincie

Nieuws
REGIO - De provincie Drenthe wil samen met gemeenten, terreineigenaren en ondernemers een flinke kwaliteitsimpuls geven aan het Drentse fietsnetwerk. Gedeputeerde Staten stellen 6,75 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de fietsinfrastructuur, fietsroutes, voorzieningen en informatie, experimenten en innovatie. Met als resultaat meer bestedingen en werkgelegenheid en meer fietsbewegingen. Drenthe heeft sinds vorig jaar de status van 5-sterren fietsregio en is ambitieus als het om fietsen gaat. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Het is voor Drenthe van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de samenleving. De fietser van nu vraagt moderne voorzieningen en meer fietsbeleving onderweg. Daar zetten we ons voor in.”De inzet is ook om de Drenten zelf te verleiden vaker de fiets te pakken, voor woon-werk- of schoolverkeer, recreatief en sportief gebruik. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid en is goed voor gezondheid en milieu. Van de totale investering gaat 3,75 miljoen euro naar infrastructuur en voorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de kwaliteit van fietspaden en routes voor recreanten, mountainbikers, scholieren en woon-werkfietsers. Het fietsknooppuntennetwerk wordt vernieuwd, met aansluitingen op horeca en recreatiebedrijven. Daarbij passen hoogwaardige voorzieningen zoals oplaadpunten, bagageservice en stalling. De overige 3 miljoen euro gaat naar fietsbeleving en -innovaties. Te denken valt aan gastvrije fietshoreca, innovatieve concepten als fietsen in combinatie met Internet of Things en het ontwikkelen van ‘fietsiconen’: projecten met een grote attractiewaarde, die bijdragen aan de fietsbeleving en ontdekking van Drenthe.

UIT DE KRANT