Geschiedenis lijkt zich te herhalen in Zuidlaren

|
| Foto: |
Nieuws

‘Wij voelen ons niet serieus genomen en daar willen we verandering in zien’


ZUIDLAREN – De geschiedenis lijkt zich te herhalen in Zuidlaren voor wat betreft de toekomst van de Zuid Es. Als op andere locaties niet kan worden gebouwd heeft de gemeente Tynaarlo plannen om in dit gebied woningen te realiseren en dat is een brug te ver voor het comité ‘Handen af van de Zuid Es’ dat zich in het verleden juist succesvol sterk maakte voor behoud van het gebied.


Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door de Oude Tolweg, Schapendrift en de zandweg achter het bos van Dennenoord in Zuidlaren. 800 mensen uit de wijk Zuid Es steunden het comité in 2003 met handtekeningen en andere acties om het plan van tafel te krijgen en dat lukte destijds. Redenen om het gebied te laten zoals het nu is zijn er nog volop vertelt Anne Miedema als één de drijvende krachten achter het comité. ‘Dit is hele waardevolle grond, want er ligt ook een hele hoge beschermingsfactor op. De provincie is hier ook altijd mee bezig en wij vinden dat je dit alleen maar moet versterken en niet moet afbreken. Met de plannen die er liggen is er geen enkel perspectief meer voor het es landschap dat wij heel graag willen behouden voor Zuidlaren. Het is cultuurgrond en daar staan wij voor en dit gebied heeft ook de grenzen van Zuidlaren bepaald. Dat is hier zo, maar ook aan de andere kant van ons dorp is dat het geval.’


In het verleden is de gemeente Tynaarlo het in grote lijnen eens geworden met het comité ‘Handen af van de Zuid Es’, maar hiervan is tegenwoordig niet veel meer over legt Miedema uit. ‘In 2008 kregen wij zwart op wit dat dit gebied niet bebouwd zou worden. Het zou de bestemming groen terugkrijgen, maar een gemeenteraad verder en je bent weer terug bij af. Het is kennelijk zo dat je iedere vier jaar weer moet onderhandelen over iets waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt en dat vinden wij een kwalijke zaak. Wij voelen ons niet serieus genomen en daar willen we verandering zien.’ Het comité ‘Handen af van de Zuid Es’ bestaat inmiddels bijna twintig jaar en voert net als in het verleden weer actie. Tijdens de eerste handtekeningenactie lieten circa 800 mensen hun stem horen en dat aantal moet volgens Miedema met gemak kunnen worden geëvenaard. ‘We merken ook aan de bewoners van Midlaren dat ze deze plannen niet onderschrijven. Daar horen we geluiden dat actie nu nodig is, anders is het de volgende es die moet wijken voor nieuwbouwplannen van de gemeente.’


Miedema ontkent niet dat er snel moet worden gestart met de bouw van woningen in de gemeente Tynaarlo, maar stelt wel vraagtekens bij het huidige woonbeleid. ‘Het aanbod in onze gemeente voldoet niet volledig aan de vraag van de mensen. Als ouderen hun woning willen verlaten om kleiner te gaan wonen, dan is er nauwelijks woningvoorraad. Ook jonge mensen hebben het ontzettend moeilijk om woonruimte in Zuidlaren te vinden en dan loop je dus al direct tegen problemen aan. Wat er nu gebeurt is dat er aan de ene kant wel een plan ligt om te gaan bouwen, maar dat er anderzijds veel te weinig rekening wordt gehouden met de doelgroepen die op een woning wachten. Wij vinden dat de gemeente daarmee de woningnood verder laat oplopen en daardoor ontstaan er in de toekomst nieuwe problemen die je nu al voor kunt zijn als je op dit moment de juiste beslissing maakt. Er zijn wel degelijk locaties die nog kunnen dienen als bouwlocatie voor nieuwe woningen en wij hopen dat de gemeente Tynaarlo de zaak opnieuw wil bekijken en ons standpunt respecteert.’


De argumenten die het comité ‘Handen af van de Zuid Es’ tijdens de eerste actieronde gebruikte zijn plotseling weer actueel en hebben aan kracht niets ingeleverd. Wie meer wil lezen over de zienswijze tegen deze locatie kan daardoor een kijkje nemen op www.handenvandezuides.nl. Dit is ook de plek waar mensen zich als ondertekenaar kunnen registreren. Hoeveel dat er uiteindelijk worden is een vraag die lastig is in te schatten besluit Miedema. Wij verwachten wel dat ons tegengeluid steviger gaat klinken dan in het verleden, want wij weten ons nog steeds gesteund door dezelfde partijen. De gemeente Tynaarlo wil haar identiteit ook behouden en dat is ook ons speerpunt. Wij willen niet verliezen wat ons eigen maakt.’

|

UIT DE KRANT