“Wij willen plan dat breed gedragen wordt in Zuidlaren”

Afbeelding
Nieuws

Inwoners mogen meedenken in participatieproces Centrumontwikkeling ZuidlarenZUIDLAREN – Hoe kunnen we de inwoners van Zuidlaren betrekken bij het Zuidlaren van de toekomst? Dat werd vorige week dinsdagavond besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Tynaarlo. Het ‘participatieproces’, zoals het binnen de politiek wordt genoemd, voor het centrumplan Zuidlaren roept nog vele vragen op.


Volgens de coalitie staat er nog niks vast om in goed overleg met de hele raad zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de inrichting van het centrum van Zuidlaren, waaronder wat er moet gebeuren met het Prins Bernardhoeve-terrein en de parkeerdrukte langs de Stationsweg. Als alle meningen zijn verzameld, dan wordt er middels een zandloperconstructie één visie uitgedragen. Als het aan Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, ChristenUnie en het CDA ligt, dan wordt er zo spoedig mogelijk gestart. “Veel inwoners hebben ons laten weten het wachten zat te zijn en dat ze activiteiten willen zien. We moeten nu het lef hebben om de deuren open te zetten”, gaf CDA-raadslid Hanneke Wiersema aan.


De PvdA Tynaarlo sprak van “haastige spoed, zelden goed” en hekelde de halfslachtige plannen die het B&W Tynaarlo naar hun inziens er doorheen proberen te drukken. “We juichen toe dat iedereen betrokken wordt bij dit participatieproces, maar we begrijpen niet dat het college nu weer met een half uitgewerkt plan komt”, richtte PvdA-raadslid Koos Dijkstra zich tot D66-wethouder Pepijn Vemer. “Er ligt geen uitgewerkt voorstel en we hebben nog geen idee wat het project gaat kosten”.


Bij de PvdA leefde bovendien het vermoeden dat er vooraf beperkingen zijn over wat wel en niet kan. “Het college wil een breed participatieproces. Maar wat zijn de randvoorwaarden en juridische zaken waaraan het college niks kan veranderen? Als er vooraf beperkingen bekend zijn, geef die dan aan, zodat je achteraf niet zegt: maar dat kan dus niet”. Buiten de PvdA waren ook de VVD en Gemeentebelangen Tynaarlo kritisch naar het college. De VVD hamert op de gefundeerde kadernota voor het PBH-terrein en de traverse die er sinds de vorige raad al ligt. Deze kadernota wordt niet meegenomen in het nieuwe participatieproces, zo bevestigde wethouder Vemer: “Voordat we de bestaande kadernota en bestemmingsplannen worden ingetrokken of gewijzigd, willen we eerst een helder plan opstellen”. Gemeentebelangen Tynaarlo vroeg zich met name af waarom er niet eerder is gestart met het participatieproces.


Voor fase 1, waarin alle visies op centrumontwikkeling Zuidlaren worden verzameld, wil het college een startnotitie van 150.000 euro beschikbaar stellen. Waarvoor precies is nog onduidelijk. VVD-raadslid Gezinus Pieters sprak van een “blanco cheque”.


In elk geval heeft Leefbaar Tynaarlo-wethouder René Kraaijenbrink de intentieovereenkomst met een aantal supermarkten die zich mogelijk op het Prins Bernardhoeve-terrein zouden vestigen op verzoek van de oppositie van tafel geveegd. Het college wil open het participatieproces in gaan, zodat er sprake is van “oprechte participatie”. “Wij willen een plan dat breed gedragen wordt in Zuidlaren en daarvoor willen wij de tijd nemen”.


Komende dinsdag wordt er in de raad gestemd over het raadsvoorstel over het participatieproces.

UIT DE KRANT