VOV: ,,Samen ervoor zorgen dat de kern van Vries aantrekkelijk blijft”

Afbeelding
Nieuws
VRIES – Sinds 1921 fungeert de Vriezer Ondernemers Vereniging (VOV) als intermediair tussen ondernemers, de gemeente en de buitenwereld. Voorzitter Nico Heikamp (62) maakt zich lichte zorgen over de toekomst. ,,We hebben last van het internet, vergrijzing in het dorp, concurrentie in naastgelegen plaatsen”. Dat veel geld uit de pot naar activiteiten vloeit zint hem ook niet helemaal. ,,Dan zijn we geen ondernemersvereniging meer, maar een activiteitenvereniging”.
Toch is Heikamp, die ook directeur van de Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo is, allerminst ontevreden: ,,Van een verschuiving van het inkoopgedrag is bij ons in het dorp geen sprake geweest, dat is aardig in stand gehouden. Daar ben ik blij mee”. De opkomst van het internet hebben winkeliers onder druk gezet de afgelopen jaren. ,,Via onze ondernemersvereniging kun je netwerken om te kijken hoe daar mee om te gaan. Winkels moeten anticiperen op de nieuwe tijd”.
En waar Eelde-Paterswolde en Zuidlaren meer gericht zijn op de stad Groningen, daar is Vries echt een plattelandsgemeenschap. ,,In Vries zijn we meer gericht op het dorp zelf. Het inwonersaantal is de laatste 25 jaar nauwelijks gegroeid en dreigt zelfs te stagneren. Gelukkig wordt daar nu, na de krediet- en huizencrises, weer over nagedacht. De jongerenhuisvestiging in Vries is matig. Veel jongeren trekken weg uit het dorp, waardoor er vergrijzing ontstaat. Onlangs is er een plan geaccordeerd voor de bouw van nieuwe, betaalbare woningen (Diepsloot III, red.). Dat is een goede ontwikkeling voor het dorp”.
Minder te spreken is Heikamp over het aanzuigende effect van Assen, waar vlakbij de McDonald’s aan de noordkant van de Drentse hoofdstad een vestiging van een andere fastfoodketen ,de Burger King, zal verrijzen. ,,Daarom is het belangrijk dat we als ondernemers en winkeliers de binding houden met de inwoners van Vries”.
De VOV-voorzitter hamert daarbij op het ‘samen doen’. Daar schort het soms aan. ,,Het gaat ergens fout als je het centrum van het dorp moet inrichten met elf tot dertig ondernemers. Je moet het gezamenlijk doen”. En daar zit de crux. ,,Het zijn vaak dezelfde mensen die het initiatief nemen. 38% van onze inkomsten vloeien momenteel naar activiteiten. Dat gaat niet de goede kant op, dat loopt een keer spaak. Je bent dan bijna meer een activiteitenvereniging, dan een ondernemersvereniging. Die verhouding moet worden teruggeschroefd naar 25% activiteiten. Dat is noodzakelijk. Wij zijn geen organisatievereniging. Wij werken plannen uit en die gaan we bespreken met de betrokken partijen. Daar ligt onze kracht en ons bestaansrecht”.
Nieuwe bloembakken, het toppen van de bomen in het centrum, feestversiering aan de lantaarns van eind november tot februari, straatverlichting, het zijn zaken van belang om de aantrekkelijkheid van de kern van Vries te waarborgen. De winkeliers zijn er volgens hem blij mee. Heikamp hoopt ook dat de gemeente zich meer gaat bemoeien met de aankleding van het dorp en er wat meer geld tegenaan pompt, al weet hij uit ervaring dat dit stroperige trajecten zijn ,,Wat moet je als gemeente doen om het dorp zo aantrekkelijk mogelijk te maken en wat is de wens van de ondernemers in het algehele verhaal? We moeten met elkaar toekomstgericht bezig zijn.”
Heikamp ziet de toekomst somber in als er geen andere richting wordt gekozen. ,,Als ondernemersvereniging hebben wij last van de kostenplaatjes. Het draagvlak verdwijnt ook een keer. Als we steeds met andere taken bezig zijn dan belangen bespreken, dan houden we dat niet vol. De winkels in het centrum vullen elkaar aan, dat moet zo blijven. Wat als een winkel stopt? Bedrijfsopvolging is lastig. Kunnen we het wel betalen? Dat is niet gemakkelijk in deze tijd”
De VOV is momenteel druk bezig nieuwe plannen te maken voor de dorpskern. ,,Op 24 november gaan we ideeën uitwerken: wat kan vergunning technisch? Dat zijn mooie ontwikkelingen”.
 

UIT DE KRANT