Raad evalueert programma duurzaamheid

Afbeelding
Foto:
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES - Een eerste evaluatie van “het programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030” werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2024 besproken. Dit programma duurzaamheid was in oktober 2020 door de toenmalige raad vastgesteld. In het programma staan de ambities van de gemeente Tynaarlo om tot een duurzame leefomgeving te komen. In de praktijk richt de uitvoering zich onder meer op de realisatie van “zon op daken van agrariërs en MKB”, een wijkgerichte aanpak tegen energiearmoede, de subsidieontwikkeling ten behoeve van energiebesparing en verduurzaming, de inzet tegen grondstofverspilling en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en het wagenpark. Ook activiteiten zoals bijvoorbeeld een verkenning van een testproject met waterdoorlatende klinkers staat in dit programma. In november 2023 was de eerste evaluatie van dit programma duurzaamheid afgerond en de raad kreeg nu de gelegenheid om over dit onderwerp vragen te stellen aan het College.

Dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is bleek uit de vele vragen en opmerkingen van de verschillende raadsleden. Zo begon de heer Smits (VVD) zijn betoog met: ”Als er iets belangrijk is… dan is dat duurzaamheid. Hoe geven we de aarde door aan generaties na ons?” vroeg hij zich daarna hardop af. Ook constateerde hij dat een deel van de voorliggende evaluatie was gebaseerd op oude cijfers uit 2021. Mede daardoor kan de VVD deze evaluatie niet serieus noemen. “Er moet een stapje bij!”, vond de heer Smits. De heer van Os (D66) kon het na de inbreng van de heer Smits niet laten om te constateren dat de VVD deze avond de groenste partij is in de raadszaal. D66 deelt de groene gedachte van de VVD, maar ziet ook dat de mooie ambities uit het programma duurzaamheid eigenlijk niet gehaald worden. 

Meest duurzame gemeente van Nederland

Wethouder Peters (foto) gaf aan een wat dubbel gevoel te hebben. Aan de ene kant doet de gemeente het heel goed met de hernieuwbare energie. Tynaarlo is niet voor niets uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Nederland. Daar staat tegenover dat er hier en daar geconstateerd kan worden dat bepaalde ambities uit het programma niet haalbaar zijn en daardoor worden bijgesteld. Als voorbeeld word het compleet fossiel-vrij zijn van het gemeentelijk wagenpark genoemd door de heer van Os (D66). Dat lijkt niet te lukken en wordt nu door het College in het programma bijgesteld naar nagenoeg fossielvrij. De wethouder legt uit dat een volledig fossielvrij wagenpark in de praktijk lastiger is dan voorzien en dat er daarom onderdelen zijn in het duurzaamheidsprogramma die worden bijgesteld. Ook gaf de wethouder aan toe dat het lastig is om het programma duurzaamheid te evalueren omdat er gewacht moet worden op landelijke cijfers en die komen inderdaad uit 2021. Meerdere partijen maakten zich sterk voor de oprichting van een soort “denkgroep”. Deze zou het programma duurzaamheid beter te kunnen evalueren en volgen. Tijdens de volgende raadvergadering op 13 februari zal de besluitvorming volgen. De eventuele conclusies van deze vergadering kunnen dan bij dit besluit worden meegenomen. 

UIT DE KRANT