Masterplan Eelde nagenoeg gereed voor laatste fase

Afbeelding
Foto: Architectenbureau Includi
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES - Een dag na de gemeenteraadsvergadering afgelopen week kwam de gemeenteraad weer bijeen. Nu voor een informatieve raadsbijeenkomst. De raadsleden werden bijgepraat over de voortgang van het masterplan Centrum Eelde. Op 12 september van dit jaar was de raad al eerder bijgepraat hierover, maar nu is het masterplan nagenoeg gereed voor de laatste fase. Hierna wordt beslist of dit masterplan het uitgangspunt wordt voor een nieuwe situatie voor het centrum van Eelde.

Hoewel deze avond was bedoeld om informatie te geven, bleek dat er ook volop ruimte was voor vragen en opmerkingen. Het door architectenbureau Includi ontwikkelde masterplan werd, net als in september, gepresenteerd door haar creatief directeur Aad Vos. Met behulp van een illustratieve PowerPoint en een duidelijk verhaal gaf hij aan wat er sinds de september-presentatie in de Herberg van Hilbrantsz te Eelde, allemaal is aangepast in het plan. Zo waren er extra buurtgesprekken, was er een inloop feedback gehouden en zijn de schetsen geoptimaliseerd. Ook zijn er kleine aanpassingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van eventueel sluipverkeer op de Kosterijweg. Of het gegeven dat in de huidige plannen het centrum geen doorgaande autoroute meer is tussen Peize en de A-28. Dat verkeer zal dan via Donderen en Yde moeten rijden. Tijdens de presentatie leidde dit soort aanpassingen in het plan al tot vele vragen en opmerkingen van raadsleden. Soms waren deze, door eigen interpretatie, wat gekleurd, maar ze werden vakkundig door de heer Aad Vos beantwoord en waar nodig gecorrigeerd. Zo benadrukte hij dat met alle stakeholders uitvoerig is gesproken en dat die gesprekken nog lang niet zijn afgerond. “Het masterplan is een uitgangspunt voor het centrum van Eelde en pas als het plan definitief is, worden er in het vervolg concrete en gerichte stappen gezet”, aldus de heer Vos. 

Wethouder Vellinga: nu meer onderzoek nodig

Met het masterplan als uitgangspunt zal het College een visiedocument ontwikkelen dat in de raad vastgesteld kan worden. Hiervoor zullen een aantal onderzoeken uitgezet worden, zoals bijvoorbeeld een ruimtelijke en economische analyse, een verkeer- en parkeeronderzoek, huisvesting, maatschappelijke functies en een onderzoek naar de vraag en typering van een woonprogramma. “Het is een heel delicaat en ingewikkeld proces om tot een nieuwe centrumvisie voor Eelde te komen“, zegt Wethouder Vellinga, “dat proces zal stap voor stap doorlopen moeten worden. Nu is er eerst meer onderzoek nodig”. Ook gaf de Wethouder aan dat het College het belangrijk vindt om de raad regelmatig en vroegtijdig te informeren over de ontwikkelingen en de voortgang van Includi, ondanks het risico dat er bij de inwoners verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden nagekomen. “We zullen erg zorgvuldig zijn met de informatieverstrekking naar de inwoners van Eelde”, aldus Vellinga.

Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT

Lees ook