Zienswijzenota en omgevingsvisie gemeente Tynaarlo soepel door de raad

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES - Eind oktober en begin november was de voorbereidende behandeling van de zienswijzenota en omgevingsvisie voor de gemeente Tynaarlo levendig te noemen. Afwijkende meningen en vele insprekers zorgden toen voor wat vuurwerk in de raadszaal van het gemeentehuis in Vries. Er moest zelfs een extra vergaderdag bijkomen om dit collegevoorstel te bespreken. Tijdens de besluitvorming op dinsdag 14 november was daar niet veel meer van over. De verschillende fracties hadden het goed voorbereid. Dit bleek uit de vijf wijzigingsverzoeken die met amendementen door de fracties waren ingebracht. 

Het al eerder aangekondigde amendement van De PvdA om de Ontwikkeling van de “Landschapszone Spierveen- Westerhorn” uit het voorstel te halen, werd vooraf al gesteund door de VVD, Groen Links en de CU. Na de behandeling van dit Amendement kwam daar ook de steun van de overige fracties bij, zodat dit voorstel unaniem werd aangenomen. De fractie van Tynaarlo Nu had ook een amendement ingediend. Zij vroegen om een aanpassing in de tekst om de mogelijkheid van de bouw van ongeveer 450 woningen aan de oostkant van Vries (plan De Bronnen) open te houden. Na bespreking werd deze wijziging door de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Ook het amendement van de Groen Links fractie, samen met D66 de PvdA en de VVD, over toekomstige ontwikkelingen bij Groningen Airport Eelde werd aangenomen. Deze aanpassing geeft wat meer informatie over het nationaal beleid, zoals bijvoorbeeld het houden en verbeteren van de voordelen van de luchtvaart en het verminderen van de nadelen. Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling van GAE: Er staat nu ook dat er eerst een integrale visie op en rond de luchthaven moet worden vastgesteld, voordat men verder mag ontwikkelen. 

De laatste twee amendementen, beide van het CDA, kregen geen meerderheid. De heer Aeilkema van Tynaarlo Nu, kwam tenslotte nog met een motie om de ambitie voor het bouwen van nieuwe dorpen tussen Groningen en Assen toe te voegen. Hiervoor kreeg hij alleen steun van de VVD, zodat deze motie werd afgewezen. Met alleen het CDA tegen werd de nieuwe zienswijzenota en omgevingsvisie 2023 – 2040 voor de gemeente Tynaarlo tenslotte aangenomen.

UIT DE KRANT

Lees ook