Liefst tien insprekers bij behandeling nieuwe omgevingsvisie Tynaarlo; zorgen om nieuwe wijk Eelde

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

VRIES – Zorgvuldigheid voorop bij de behandeling van de omgevingsvisie Tynaarlo 2023 -2040 tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 oktober. Maar liefst 10 insprekers hadden zich aangemeld om hun zorgen te uiten over (delen uit) de voorgelegen ontwerp omgevingsvisie. Iedere spreker kreeg de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze toe te lichten aan de gemeenteraad, het College en de goed gevulde publieke tribune. Zorgvuldigheid kost tijd, zodat één vergadering niet genoeg bleek. Op donderdag 2 november waren de insprekers weer naar het gemeentehuis van Vries gekomen om ook het vervolg van de geschorste vergadering van dinsdag mee te maken.

Het College had werk gemaakt van de omgevingsvisie die tot 2040 een leidraad moet vormen voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Tynaarlo. Een uitgebreid participatietraject was hieraan vooraf gegaan. Zo is er gebruik gemaakt van: een interactieve website, een inwonersenquête, een scholenproject, meerdere bijeenkomsten op locatie in de dorpen, een stakeholderbijeenkomst en bijeenkomsten met de gemeenteraad zelf. De informatie en inzichten die deze activiteiten opbrachten, zijn in de voorliggende omgevingsvisie verwerkt. Dit kon echter niet voorkomen dat vele inwoners bezorgd naar het gemeentehuis kwamen. Vooral de woningbouw plannen op de locatie Arends in Paterswolde en de mogelijke ontwikkelingen bij de wijk Spierveen - Westerhorn in Eelde hadden de aandacht van de insprekers en de verschillende politieke partijen. Een nieuw buurtschap met 70 woonhuizen zien de omwonenden van de voormalige kwekerij Arends aan de Onlandseweg in Paterswolde niet zitten. Dat legt een te grote druk op het kwetsbare landelijke gebied. Niet alleen het hoge aantal woningen die in de huidige plannen staan genoemd stuit op weerstand, maar er is ook angst voor jarenlange overlast. Hierbij denkt men vooral aan: bouwverkeer, bouwwerkzaamheden en daarna de toename van woon- werkverkeer. Zowel de omwonenden als de gemeenteraad hopen dat er overleg mogelijk is met de initiatiefnemers van dit buurtschap, Hilde en Matthijs Barendse van kwekerij Arends. Wethouder Vellinga gaf nog wel aan dat dit niet een taak was voor de gemeente, maar dat hij altijd bereikbaar is voor vragen en/of advies. 

Over de eventuele bouwlocatie Spierveen – Westerhorn leek de Wethouder echter met een deel van de raad van mening te verschillen. Waar Wethouder Vellinga de mogelijkheid voor ontwikkeling en woningbouw aan de westrand van Eelde graag open houdt, zijn er stemmen in de raad die deze ontwikkeling uit de omgevingsvisie willen halen. Zo geeft mevrouw Lubbers van de PvdA aan dat, de provincie Drenthe, het waterschap Noorderzijlvest, de natuurorganisaties en omwonenden aangeven tegen deze plannen te zijn. De aantasting van het beekdallandschap, maar vooral de te verwachten problemen met water zijn zoal argumenten om hier niet te bouwen. De PvdA kondigde alvast een amendement aan om dit plan in de omgevingsvisie te schrappen. De verwachting is dat meerdere partijen dit zullen steunen. 

Er waren meer onderwerpen in de omgevingsvisie die door insprekers of raadsleden ter sprake werden gebracht. Voorbeelden hiervan waren de mogelijke ontwikkelingen bij: Luchthaven Groningen airport Eelde, de woningbouwplannen bij de Hogeweg 2 te Zuidlaren, mogelijke zonnevelden tussen de A-28 en het Noord-Willemskanaal en het bouwen in historische dorpskernen. Wethouder Vellinga benadrukt dat de projecten die in de omgevingsvisie staan nog geen “done deal” zijn. Als deze ter zijne tijd actueel worden, hebben de belanghebbenden en de gemeenteraad nog alle ruimte om te sturen. Wat hem betreft begrijpt hij de zorgen van de insprekers, maar ze zijn eigenlijk te vroeg met het ventileren van hun zorgen. En de insprekers….. die willen vooral duidelijkheid.

Wordt vervolgd tijdens de raadsvergadering van 14 november. Op dat moment wordt de omgevingsvisie vastgesteld. Mogelijk zien we dan, naast het amendement van de PvdA, nog meer amendementen of moties om onderdelen uit de omgevingsvisie aan te passen. Het belooft een spannende vergadering te worden.

UIT DE KRANT