Projectkoor Sotto Voce heeft juiste koers te pakken

Afbeelding
facebook

ZUIDLAREN – Wie het nog niet heeft gezien kan het concert dat projectkoor Sotto Voce onlangs gaf in de Bonifatiuskerk in Vries en de Magnuskerk in Anloo altijd online nog terugkijken, maar het koor uit Zuidlaren kun je het beste live ervaren. Dat kan ook, want de voorbereidingen voor het volgende optreden dat overigens pas volgend jaar wordt gegeven zijn ondertussen alweer in gang gezet.


‘De optredens die we onlangs deden in Vries en Anloo waren inderdaad bijzonder en dit komt vooral ook door de professionele begeleiding van Inge Roelands en de muzikale samenwerking die we hebben gehad met Jankees Braaksma’, vertelt Wilma de Vries namens Sotto Voce. ‘Zij zorgden voor een perfecte muzikale omlijsting in de sfeer van de middeleeuwen en hebben het geheel naar een ongekend niveau gebracht en dat gold ook voor de bijna dertig koorleden van Sotto Voce. Ook zij maakten het verschil. Nog niet eerder in ons bestaan stonden we met zo’n groot koor op het podium en daar zijn we best trots op, omdat het voor koren de afgelopen jaren niet altijd makkelijke tijden is geweest. De coronajaren hebben ook effect gehad op de samenstelling van Sotto Voce en het is mooi om te zien dat er mensen blijven, mensen terugkeren en nieuwe leden aanhaken. Je doet het uiteindelijk toch samen en kunt niet zonder elkaar.’


Sotto Voce is het Italiaans voor zoete stemmen en stond ook met dit project weer onder leiding van dirigente Inge Roelands. Waar de tonen van de laatste twee optredens bij wijze van spreken nog nagalmen heeft Sotto Voce de draad alweer opgepakt voor het volgende hoogtepunt vervolgt De Vries. ‘Dit jaar stonden er tien liederen uit het Llibre Vermell van Montserrat op het programma en voor volgend jaar hebben we een mooi vervolg in gedachten. Muziek uit de middeleeuwen, maar dan kiezen we voor iets uit Nederland en Frankrijk en dan hopen we weer een proces door te maken met aan het eind mooie concerten, want we gaan voor het best haalbare resultaat.’ Voor de laatste concerten heeft Sotto Voce negen maanden gerepeteerd en die tijd is ook nodig besluit De Vries. ‘Je weet van tevoren nooit exact hoeveel tijd je precies nodig hebt. Soms heb je meer tijd nodig en soms gaat het sneller. Binnen Sotto Voce komen we meestal wel uit soms met wat aanpassingen in de muziek. We hebben voor het volgende project wel meer mannen nodig die ons koor komen versterken. Wellicht is het nog steeds een trend dat mannen en vrouwen los van elkaar zingen in aparte koren, maar die trend willen we doorbreken. Sotto Voce is er namelijk voor iedereen. We repeteren vanaf begin september eenmaal per week op woensdagochtend in de Magnuskerk. Je bent van harte welkom om te komen luisteren of mee te zingen. Om mee te kunnen doen vindt er eerst wel een stemtest plaats. Als je eenmaal lid bent, dan verwachten we overigens wel dat er thuis geoefend wordt en dat je zo vaak mogelijk op de repetitie aanwezig bent.’


Sotto Voce is een projectkoor dat eenmaal per jaar een programma instudeert. Tijdens ongeveer 26 repetities werken ze toe naar een optreden in de omgeving van Zuidlaren. Sotto Voce richt zich met name op klassieke muziek vanaf de middeleeuwen. Nieuwsgierig of op zoek naar meer informatie? Neem dan ook eens een kijkje op www.sottovocezuidlaren.nl. De koorleden van Sotto Voce heten iedereen van harte welkom!

UIT DE KRANT

Lees ook