(On)genode gast

||||
|||| Foto: ||||
facebook

Wat: Voorleesochtend Huus van de Taol


Waar: Kindcentrum De Tol


Wanneer: Woensdag 22 maart


ZUIDLAREN – Een week geleden waren er vier medewerkers van het Huus van de Taol aanwezig om de leerlingen van Kindcentrum De Tol voor te lezen in het Nedersaksisch, de streektaal en in dit geval het Drents. Drents is een belangrijk cultureel erfgoed en het is goed om dat te bewaren en er de waarde van te laten merken is het uitgangspunt voor het Huus van de Taol. De ochtend werd een groot succes, want de oren van de kinderen bleven tot het einde gespitst in alle lokalen van Kindcentrum De Tol.


De (On)genode gast nam er ook een kijkje en zag dat de kinderen in blokken klassikaal werden voorgelezen met verschillende avontuurlijke verhalen die op dito wijze werden verteld. Tijdens elke sessie begonnen de medewerkers direct in het Drents en dat werd uitstekend opgepikt door de jongste kinderen die luisterden naar het verhaal van Alie Homan. Drents wordt tegenwoordig nog steeds goed ontvangen stelt de medewerkster van het Huus van de Toal. ‘Je merkt duidelijk wanneer kinderen ouder worden dat ze een steeds beter begrip krijgen van de eigen streektaal, want ze hebben altijd nog wel een opa en oma die het Drents volledig beheersen en dit in zekere zin dus ook overdragen. Aan de andere kant is het wel zo dat het over het geheel bekeken minder wordt, maar gelukkig zijn er in Drenthe nog wel veel zangers die de streektaal in stand houden en daar zijn we ontzettend blij mee, want dat is precies wat wij nastreven binnen het Huus van de Toal. Ons credo is Drents als het kan en Nederlands als het moet!’ De kinderen uit de jongste leeftijdsgroep waarvan er eentje af en toe wel eens naar buiten staart luisteren allemaal aandachtig en dat gold ook voor de kinderen van groep 7 die luisterden naar het verhaal van Hendrik-Jan Mulder aan de andere kant van het gebouw.


‘Het Drents hoeft niet verplicht te worden, maar het is wel belangrijk dat het levendig blijft, want het is uiteindelijk toch je moederstaal’, legt Mulder uit. ‘Daarom verzorgen we dit soort ochtenden. In andere provincies spreken mensen ook in hun eigen provincietaal en op die regel willen wij geen uitzondering vormen. Ik denk dat we ons er niet voor hoeven te schamen, maar we moeten er juist trots op zijn. Drents is een belangrijk cultureel erfgoed. Het is goed om dat te bewaren en er de waarde van te laten merken.’ Dit kan Kindcentrum De Tol-directrice Sylvia Roofthooft volledig onderschrijven. ‘Het is een stukje cultureel erfgoed wat je ze wilt meegeven. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Utrecht, dus ben er niet mee opgegroeid. Maar deze ochtend is heel bijzonder, want je ziet hoe veel kinderen zich verwonderen en hoe ze ervan genieten. Van de jonge kinderen bij het kinderdagverblijf en peutergroep tot de oudere kinderen in groep 8 aan toe!’


Tijdens de voordrachten is het muisstil in alle lokalen van Kindcentrum De Tol, maar elke bijdrage wordt gevolgd door een mooi applaus. Met de Drentse taal zit het voorlopig nog wel goed in Zuidlaren. Eigenlijk is het niet mogelijk om van één Drents te spreken. Er zijn talloze varianten, vroeger was goed te horen uit welk dorp iemand kwam. Doordat mensen steeds mobieler zijn wordt het beïnvloed worden door andere talen of variëteiten steeds minder. Bij het samenstellen van het Woordenboek der Drentse Dialecten, een heel belangrijk naslagwerk voor de Drentse taal, heeft dr. Geert Kocks zeven gebieden voor het Drents onderscheiden, te weten: Kop van Drenthe, Zuudwest-Noord, Zuudwest-Zuud, Midden-Drenthe, Zuudoost-Veen, Veenkoloniën en Zuudoost-Zaand. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op www.huusvandetaol.nl.
||||
||||
||||
||||

UIT DE KRANT

Lees ook