De Stiep Zuidlaren staat al 40 jaar sterk met zorg voor anderen

|
| Foto: |
facebook

ZUIDLAREN – De Stiep Zuidlaren bestaat 40 jaar en heeft zorg voor anderen nog altijd heel hoog in het vaandel staan. Vandaag viert de zorgboerderij uit Zuidlaren haar 40-jarig jubileum. 


Het is 8 februari 1983. Notariskantoor Spronk in Zuidlaren: Bauke Eelze Span, predikant in Zuidlaren zit aan tafel om Stichting De Stiep op te richten. Samen met de heren Warnink, Schippers, Visser en Van der Munnik vormt hij het bestuur van het eerste uur. De stichting stelde zichzelf tot doel om te komen tot een landbouwkundig werkcentrum waar vooral werkloze jongeren ongeveer twee jaar werkervaring konden opdoen door middel van economische activiteiten en educatieve programma’s, zoals dat destijds genoemd werd. Al snel werden plannen gesmeed om op een agrarische locatie aan de Randweg een gebouw neer te zetten en van daaruit het werkcentrum handen en voeten te geven. De hoofdsponsors in de realisatie van dit gebouw waren destijds de NAM, Provincie Drenthe en de Rabobank. De toenmalige gemeente Zuidlaren stelde de grond beschikbaar.


Door vertragingen tijdens de bouw die ook door de werkloze jongeren mede werd gedaan, was de opening van het complex uiteindelijk op 6 mei 1985. De 25 al aangekochte Friese melkschapen, vanwege de bouwvertraging tussentijds ondergebracht op het Dennenoord-terrein, konden eindelijk naar hun uitgestrekte weides en melk geven voor de ‘Drentse’  schapenkaas die op locatie werd gemaakt. Verschillende particulieren maar ook horecabedrijven vonden al gauw de route naar De Stiep om deze kaas te kopen. Het werkproject wierp haar vruchten af en meer en meer mensen namen deel aan de werkzaamheden. Het werd dusdanig druk dat een beheerdersechtpaar, woonachtig bij De Stiep, de zorg voor mens en dier kreeg in 1986. In 1991 kwam De Stiep onder de paraplu van Dennenoord en de bedrijfsvoering veranderde naar tuinbouw, kleinvee en een Landwinkel. Tevens werd de deelnemersgroep uitgebreid met deelnemers van het Dennenoord-terrein die bij De Stiep een dagbesteding kwamen doen. Door de dalende werkloosheid en de succesvolle uitstroom naar werk van de oorspronkelijke deelnemers ontstond er ruimte voor nieuwe doelgroepen. Stichting De Stiep werd door de overname van Lentis opgeheven. In 2015 kwam het bericht naar buiten dat Lentis (Dennenoord) onder andere Zorgboerderij De Stiep vanwege bezuinigingen wilde sluiten. De focus kwam meer te liggen op zorg en minder op randactiviteiten. De schok was enorm, vooral onder personeel, deelnemers en vrijwilligers. Nadat men over de eerste schrik heen was gingen buurtbewoners, deelnemers, vrijwilligers en de cliëntenraad van Lentis op de barricaden. ‘De Stiep moet blijven’ en ‘Red De Stiep’ waren de meest gehoorde kreten in die tijd. Ook handtekeningenacties in Zuidlaren en een Facebookactie hebben er toe geleid dat het idee van sluiting werd omgezet in een zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat. Na verschillende gesprekken met verschillende partijen werd een akkoord bereikt met de Stichting WerkPro uit Groningen voor overname van de exploitatie van Zorgboerderij De Stiep. Per 1 januari 2017 werd De Stiep toegevoegd aan de werk-, leer- en zorgbedrijven van WerkPro. De banen voor het personeel bleven behouden, de deelnemers konden dagbesteding blijven doen en ook de vrijwilligers waren weer verzekerd van hun bijdrage aan De Stiep. Een toegekende subsidie van de gemeente Tynaarlo kon ervoor zorgen dat de exploitatie voor de overgang naar WerkPro een aantal jaren structureel geborgd was. Na de komst van een nieuw college van B&W werd de subsidie na 1 jaar helaas alweer stopgezet. De Stiep moest de eigen broek ophouden. Met veel creativiteit en bezuinigingen (zonder gevaar voor personeelsleden) is het in 2019 gelukt om het verlies enigszins te beperken. ‘Vol goede moed dat we de goede koers te pakken hadden keken we uit naar het nieuwe jaar 2020 en toen kwam corona in ons leven. Lockdowns overal, deelnemers die niet meer mochten of konden komen, teruglopende bezoekersaantallen, theeschenkerij (horeca) dicht, al met al voldoende uitdaging om De Stiep in de lucht te houden. Dit is mede dankzij ons vrijwilligerscorps en de inzet van het personeel wel gelukt’, zegt huidig projectleider Ad Duijn.


‘De verliezen liepen verder op tot donkerrode cijfers, gelukkig heeft WerkPro de waarde van De Stiep altijd gezien en is ons ook blijven steunen. Ook in 2021 en het begin van 2022 bleven de inkomsten ver achter bij wat nodig is om De Stiep in de benen te houden waarbij De Stiep ook nog eens geen winst hoeft te maken. Veel Zuidlaarders hebben De Stiep gesteund in moeilijke tijden en we hopen dat we ook in de toekomst een beroep op de inwoners van Zuidlaren kunnen blijven doen. Het financiële eindresultaat over 2022 is op dit moment nog niet bekend, maar ondanks dat kijken we nu vooruit. Naast de Landwinkel, de bakkerij, de catering, onze dieren en tuinen hebben we het plan om De Stiep verder te gaan upgraden en uit te bouwen tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. Enkele ideeën zijn bijvoorbeeld een uitbreiding van het assortiment in de Landwinkel, het realiseren van een nieuwe speeltuin met beweegpark, koffieochtenden voor wie daar maar zin in heeft, wandelingen onder begeleiding van een gids, vergaderarrangementen en zaalverhuur in De Stiep-vergaderruimte, de opening van de bloemenpluktuin, een creatieve club, een plek voor kinderfeestjes, een pannenkoekenlunch voor ouderen en kleinschalige groene excursies. Bovenal wil De Stiep dè zorgboerderij van de gemeente Tynaarlo zijn waar we de komende 40 jaar mensen met een (grote)afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Wij staan er klaar voor!’

|

UIT DE KRANT