De vrouw met de hamer - Eilina Hönebecke

Afbeelding
facebook

‘Inmiddels tien jaar speel ik alweer toneel bij toneelvereniging Concordia uit Eelde waar ik ook geboren ben. Ik schrijf ‘speel’ tussen haakjes, omdat we door corona gedwongen twee jaar niet hebben kunnen optreden. Ik heb destijds het stokje van mijn moeder overgenomen die ook altijd bij Concordia gespeeld heeft. In 2019 had ik een sabbatical wat toneelspelen betreft. Voor een jaarvergadering van de vereniging sprak ik tegen mijn vriend mijn twijfels uit of ik wel lid van de toneelvereniging zou moeten blijven. Toen ik die avond thuis kwam was ik voorzitter geworden! Ik ben nu eenmaal een verenigingsmens en kan slecht nee zeggen wanneer me iets wordt gevraagd. En ik dacht (uiteraard naïef geredeneerd) wanneer ik mijn rol als voorzitter goed vervul hoef ik zelf niks anders te doen dan te delegeren. Maar tot nu toe ben ik alleen nog maar coronavoorzitter geweest aangezien we sinds 2020 nog niet weer gespeeld hebben. Gelukkig komt hier op 19, 24 en 25 maart 2023 verandering in. Dan zullen er weer uitvoeringen plaatsvinden in het Dorpshuis, waarvoor de kaartverkoop 31 januari van start gaat. Leden en donateurs worden binnenkort door middel van een brief hiervan op de hoogte gebracht. Inmiddels woon ik alweer vier jaar samen met mijn vriend in het mooie Yde. Afgelopen juli zijn we trotse ouders geworden van een prachtige dochter, Fleur genaamd. Nu ik in Yde woon heb ik de keuze gemaakt om een overstap te maken van toneelvereniging Concordia naar toneelvereniging Erica uit Yde. Daarom zullen in maart mijn laatste uitvoeringen bij Concordia zijn. De voorzittershamer heb ik inmiddels overgedragen aan Gerrie Haitsma, die al 25 jaar bij de vereniging is als veurzegster. Ik ben blij dat zij bereid is dit te doen, aangezien zij ook een echt verenigingsmens is en als geen ander het reilen en zeilen van de vereniging kent. Afgelopen oktober bestond de vereniging 100 jaar! Wat een mijlpaal! Dit hebben we met het bestuur, spelers en partners gevierd met een gezellige dag, maar uiteraard willen we dit als vereniging ook met de leden en donateurs vieren. Daarover wordt binnenkort meer bekendgemaakt!’

UIT DE KRANT