Extra hulp is broodnodig voor kleine ondernemers binnen gemeente Tynaarlo

|
| Foto: |
facebook

PATERSWOLDE – Leefbaar Tynaarlo-raadslid Annemarie Machielsen heeft bij het college serieuze aandacht gevraagd voor de problemen waar kwetsbare ondernemers mee kampen in de gemeente Tynaarlo. De gevolgen daarvan worden nu al zichtbaar in een dorpskern als Vries waar winkeliers hun winkel voor het laatst op slot doen of plannen hebben in die richting.


Het feit dat deze trend inmiddels al is ingezet, is voor Machielsen een doorn in het oog. ‘De zorgen zijn groot momenteel onder de kleine ondernemers in de gemeente Tynaarlo. Ik heb het hier zeker niet over de grote spelers in de markt, maar vooral over bedrijven die nu al in de problemen zitten vanwege de veel te hoge huurlasten en de veel te hoge energielasten.’


Voor Machielsen is dit het moment om haar zorgen te delen, temeer omdat de ontwikkeling ook niet snel kan worden gekeerd als er niet concreet wordt nagedacht over uitvoerbare oplossingen. ‘We zien dat steeds meer kleine zelfstandigen de deuren moeten sluiten, omdat het water hen tot aan de lippen staat. Eerst hebben ondernemers twee jaren te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis, waarbij zij gedwongen werden de deuren te sluiten. Het eventuele ‘vet op de botten’ is zo langzamerhand wel weg. Nu moeten de steungelden aan het Rijk worden terugbetaald en rijzen de energiekosten de pan uit. In veel gevallen worden de huren ook nog verhoogd. Vooral de stijging van de energieprijzen zorgen vaak voor de genadeklap. We horen ondernemers zeggen dat het open houden van de winkel geld kost in plaats van geld opbrengt.’


In dezelfde periode waarin kleine ondernemers in de houdgreep van torenhoge vaste lasten en terugbetalingsregelingen liggen, werkt de gemeente Tynaarlo aan een omgevingsvisie. Voor ondernemers met weinig toekomstperspectief komt deze visie mogelijk te laat, maar er kan ook in een andere richting worden nagedacht. Daarvoor is alleen wel politieke lenigheid nodig stelt Machielsen. ‘In de omgevingsvisie schrijven we over het tegengaan van verschraling van het voorzieningenniveau en willen we zowel publieke als commerciële voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden, zeker in de drie grotere kernen. Het versterken van de sociale cohesie hangt samen met het voorzieningenniveau. Maar als allerlei ondernemers de deuren sluiten, is straks het versterken van de sociale cohesie uit de omgevingsvisie gebaseerd op gebakken lucht. Hoe zullen onze dorpen eruit gaan zien als straks bijna alle winkels verdwenen zijn? Wie ondersteunen straks nog alle clubs en verenigingen. Hoe houden we de dorpen levendig? Op al deze vragen is voorlopig nog geen antwoord en daarom hoop ik dat we ondernemers in nood of bedrijven die problemen in hun bedrijfsvoering verwachten toch in een sneller stadium kunnen helpen.’


Prachtige vergezichten zijn er ondertussen wel voor de centrumvisies van Zuidlaren, Vries en Eelde vanuit de omgevingsvisie, maar Machielsen benadrukt dat de problemen waarmee ondernemers nu kampen dan wellicht niet meer actueel zijn. ‘Er moet inderdaad vanuit een ander tempo worden gehandeld, want de problemen van nu hebben echt aandacht nodig. Achter menig winkeldeur kampen ondernemers met grote zorgen en zij vragen of wij iets kunnen doen om het tij te keren en deze vragen heb ik onlangs neergelegd bij het college. De leefbaarheid van onze dorpen staat op het spel en hoewel er prachtig werk wordt geleverd vanuit de omgevingsvisie, hoop ik niet dat de ondernemers die nu in nood verkeren de aansluiting missen.’

|

UIT DE KRANT

Lees ook