Herry Vos wil met ‘Jij bent van ons’ het zwijgen doorbreken

|
| Foto: |
facebook

‘Ik vind het belangrijk dat er meer over wordt gesproken’


VRIES – Herry Vos uit Vries bracht onlangs het boek ‘Jij bent van ons’ uit. Een boek over georganiseerd sadistisch misbruik. Het boek is bedoeld als eerbetoon aan hen die niet meer in staat zijn hun verhaal te vertellen en voor mensen die dat nog wel kunnen. Omdat het belangrijk is dat er eindelijk een eind komt aan het ongeloof dat beweert dat deze werkelijkheid niet bestaat. Die realiteit komt neer op zeer ernstig en voortdurend seksueel geweld op kinderen binnen alle geledingen van de samenleving.


‘Jij bent van ons’ is de opvolger van ‘Als zwijgen mag’. Waar lezers overeenkomsten ontdekken zijn er ook belangrijke verschillen vertelt Vos. ‘Het voorlaatste boek ‘Als zwijgen mag’ is gebaseerd op mijn ervaringen als psychotherapeut, maar sinds 2016 ben ik bestuurslid van een stichting die Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld heet. Binnen dit kenniscentrum behartigen we de belangen van slachtoffers en overlevers van georganiseerd sadistisch misbruik en ook de hulpverleners die zich daar mee bezighouden. Vanuit deze functie heb ik veel contact met mensen en op basis daarvan heb ik het plan opgevat om er een boek over te schrijven. Toen heb ik contact gezocht met twee personen die ik vanuit mijn bestuursfunctie al redelijk goed kende en via deze personen ben ik veel te weten gekomen over hun ervaringen en dit vormde het uitgangspunt voor het boek. Je kunt het dus zien als een boek dat tot stand is gekomen dankzij de input van ons drieën, maar er komen ook anderen aan bod.’ Seksueel geweld begint als het gaat over georganiseerd sadistisch misbruik al op zeer jonge leeftijd vervolgt Vos. ‘Een van de belangrijkste kenmerken is dat het al vanaf hele jonge leeftijd begint. Dan moet je eigenlijk al denken aan de periode vanaf de geboorte. Deze mensen worden vanaf hele jonge leeftijd al dusdanig geïndoctrineerd dat ze kunnen gaan werken in de kinderporno en kinderprostitutie, en dat ook als volwassenen kunnen voortzetten.’


Met het boek wil de auteur een belangrijke boodschap uitdragen. ‘Ik vind het belangrijk dat er meer over wordt gesproken. Niet alleen in de politiek en in de media, maar ook tussen mensen onderling. Dit krijgt tot nu toe heel weinig vorm en dat is ergens ook wel begrijpelijk natuurlijk, omdat het om vrijwel niet te geloven en te bevatten gruwelijkheden gaat. Dit soort verhalen wordt vaak ontkend, maar wat je vaak ook hoort is dat mensen er eenvoudigweg niet bij stil willen staan. Niettemin is het allergrootste probleem dat mensen vaak niet worden geloofd en fantasten worden genoemd. Ook wordt er vaak gezegd dat ze psychisch gestoord zijn, terwijl er wel degelijk een kern van waarheid in hun verhaal zit. Dat beeld zou ik graag willen kantelen, want dit weegt heel zwaar voor de mensen in kwestie. Het komt ook voor dat mensen al heel veel moeite hebben genomen om de stap richting de GGZ te maken en daar met dezelfde weerstand te maken krijgen. Voor deze mensen duurt het heel lang voordat ze de volgende stap zetten, terwijl dit helemaal niet zo zou moeten zijn. De netwerken waarin deze mensen zich bevinden hebben er daarentegen alle belang bij om geheim te blijven en elke stap naar hulpverlening, of elke stap naar de politie wordt dan gezien als een bedreiging. Het gevolg is dat mensen daardoor kunnen worden bedreigd en gestraft en soms zelfs worden opgesloten. Deze dreiging is heel groot en daardoor blijft het bestaan van dit misbruik vrijwel altijd onder de oppervlakte. ‘Jij bent van ons’ is om die reden ook de titel geworden voor het boek. Ik zou iedereen willen aansporen om het gesprek te openen over iets wat je is overkomen, want iedereen telt mee in onze samenleving.’ Het boek is verkrijgbaar in de boekenwinkel en via bol.com. ‘Jij bent van ons’ is ook te bestellen via voshboek@outlook.com met slechts de helft van de verzendkosten.


|

UIT DE KRANT

Lees ook