(On)genode gast aanwezig bij jubileumviering Terra Eelde

Afbeelding
eelde

Wat: Terra Eelde 100 jaar


Waar: Burgemeester Legroweg 29, Eelde


Wanneer: Dinsdag 25 oktober


EELDE – De gezellige rumoerigheid die er vorige week dinsdag aan het begin van de middag hing bij Terra Eelde zal er altijd wel hangen, maar deze keer was hiervoor ook een hele speciale reden. De groene onderwijsinstelling in Eelde bestond 100 jaar en dat werd op gepaste wijze gevierd.


Op geen enkel feest mag een vlag ontbreken, maar bij Terra Eelde is er speciaal voor het 100-jarig jubileum dan ook veel tijd en aandacht aan besteed om het jubileum op gepaste wijze te vieren. Alle CKV leerlingen van klas 3 van Terra Eelde hebben zelf een vlag ontworpen ter ere van het 100-jarig bestaan van het groene onderwijs in Eelde. Van al deze vlaggen hebben de leerlingen van klas 4 van het keuzevak kunst & cultuur, één vlag als mooiste gekozen en dit exemplaar werd door niemand minder dan burgemeester Marcel Thijsen rond de klok van 13.30 uur gehesen onder luid gejuich van de aanwezige docenten en leerlingen.


‘Wij beleven nu een heel feestelijk moment, want vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Terra Eelde werd opgericht. We zien op dit moment heel veel leerlingen om ons heen, maar er is één persoon in ons midden die hier even iets over wil zeggen’, vertelde Terra Eelde-directrice Jannie Goense, waarna ze microfoon overgaf aan Marcel Thijsen die kort daarna de leerlingen toesprak. Het duurde wel even voor de rust terugkeerde, maar toen de burgemeester zijn toespraak begon kon je een speld horen vallen. ‘Op een school gebeurt heel veel, maar draait het maar om één ding en dat zijn de leerlingen’, vertelde Thijsen. ‘Het is belangrijk dat een leerling op school een goede tijd beleeft, dat de leerling het ook naar zijn zin heeft en dat de leerling ook iets leert natuurlijk, want daar gaat het om. In Eelde gebeurt dat nu al 100 jaar. 100 jaar lang wordt hier door docenten les gegeven en leren de kinderen elke dag weer en het is fantastisch dat we hier vandaag bij stil mogen staan. Terra Eelde is voor iedereen, maar ook van iedereen. Door jullie is een hele bijzondere vlag gemaakt en deze ga ik zo meteen hijsen en daarna mogen jullie met z’n allen een jaar lang feest vieren.’


De vlag die op dit moment naast Terra Eelde wappert werd met groot gejuich en applaus ontvangen en niet geheel onterecht, want het exemplaar mag er zeker zijn. Regiodirectrice Trijnie Vos maakte vervolgens bekend wie de vlag ontwierp. ‘Op voorhand wil ik jullie allemaal van harte feliciteren met het feit dat Terra Eelde 100 jaar bestaat en dan breekt nu het moment aan waarop ik de winnaars bekendmaak. Deze prachtige vlag is gemaakt door Melissa Kamps en ik wil haar toch even naar voren roepen. Melissa, er zijn heel veel mooie vlaggen ontworpen en daarvan is de jouwe tot mooiste verkozen en daar wil ik je van harte mee feliciteren!’ Melissa Kamps ontving daarvoor een speciale gouden bon en een groot applaus.’ Naast de vlag van Melissa komt voor de school het ontwerp van de andere winnaar, namelijk die van Benjamin van den Boogaard. Ook Jannie Goense straalde net als iedereen van oor tot oor. ‘Vandaag bestaan we 100 jaar en daar zijn we enorm trots op. Dit is overigens niet de plek waar de school oorspronkelijk is begonnen, maar de tijd heeft ons hier wel gebracht en dat mag worden gevierd. Na vandaag is het overigens nog niet klaar, want in de loop van het jaar is het de bedoeling dat we hier allerlei festiviteiten op touw gaan zetten om het jubileum luister bij te zetten. Natuurlijk vieren we het met de leerlingen en docenten, maar aan het eind van het jaar willen we ook een fair houden, waar we het hele dorp voor willen uitnodigen.’ Terra Eelde kon zich geen mooiere dag voorstellen voor de viering van het 100-jarig jubileum. Het zonnetje scheen volop en de speciale vlag die er momenteel wappert, staat symbool voor 100 jaar groen onderwijs. 

UIT DE KRANT

Lees ook