De man met de hamer - Cor Zijderveld

Afbeelding
eelde

‘Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (VGAE) telt enkele honderden leden/donateurs en heeft als doel ondersteuning van- en vergroting van het draagvlak voor het vliegveld. Ik ben ruim tien jaar voorzitter van VGAE en was tot mijn pensionering in 2008 directeur van AkzoNobel en Chemiepark Delfzijl. Daarna ben ik tot 2020 voorzitter geweest van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), met daarnaast diverse andere bestuursfuncties. Onder andere lid Dagelijks Bestuur KvK Noord Nederland, bestuurslid VNO-NCW Noord, lid Dialoogtafel Aardbevingen etc. Sinds begin 2020 ben ik met de meeste functies gestopt en is het voorzitterschap van VGAE één van de weinige resterende rollen. Ik woon officieel in Putten op de Veluwe, maar breng een belangrijk deel van mijn tijd door in mijn huis in de Blauwestad.


De rol van voorzitter VGAE is de moeite waard omdat hij de mogelijkheid biedt om vanuit een onafhankelijke positie het vliegveld te ondersteunen. VGAE heeft bijvoorbeeld vorig jaar met steun van de Hanze Hogeschool via lokale en regionale bladen een enquête over het draagvlak voor het vliegveld gehouden waarop enkele duizenden mensen (heel veel voor een dergelijke enquête) hebben gereageerd. Uit de reacties bleek dat 80 procent van de respondenten positief staat ten opzicht van het vliegveld en belang hecht aan de economische rol die het vliegveld vervult. Bovendien fungeren bestuursleden van VGAE als rondleider voor maandelijkse rondleidingen op het vliegveld. Groningen Airport Eelde (GAE) heeft onder de nieuwe directeur Meiltje de Groot de strategie gewijzigd. In plaats van het alleen streven naar meer vliegverbindingen wordt nu ook veel aandacht besteed aan de rol van proeftuin voor duurzame energie en duurzaam vliegen (elektrisch en op waterstof). Bovendien is men in toenemende mate succesvol met het naar GAE halen van vliegveld gerelateerde duurzame bedrijvigheid en de bijbehorende werkgelegenheid. Op dit gebied zijn allerlei ontwikkelingen gaande die wij als VGAE graag ondersteunen. Nieuwe kansen voor GAE ontstaan ook door de problemen op Schiphol en het op de lange baan schuiven van Vliegveld Lelystad.


Stichting VGAE staat er goed voor en is actief met betrekking tot ledenwerving en het informeren van de leden/donateurs via de website, promotiestands op jaarmarkten en door middel van de jaarlijkse bijeenkomsten in het restaurant van GAE. Deze bijeenkomsten worden altijd zeer goed bezocht (gemiddeld circa 100 bezoekers). Uiteraard kan VGAE altijd nieuwe leden gebruiken, alsmede deelnemers aan ons promotieteam. Zie voor nadere informatie onze website: www.vriendenairporteelde.nl.’

UIT DE KRANT