Mees Doesburg: ‘Ga ook op zoek naar het onbekende en kijk verder dan je eigen gelijk’

|
| Foto: |
eelde

EELDE – PATERSWOLDE - In het dorp doe ik wel eens boodschappen bij biologische winkel Het EKOhuis. Hij heeft er een bijbaan als verkoper en hij valt me op door zijn sterke communicatieve vaardigheden. Wie hij is? Ik maak een afspraak om nader kennis te maken. Hij zit op het zonovergoten terras van het museumcafé van Museum De Buitenplaats in Eelde al te wachten als de fotograaf en ik aankomen.


Mees Doesburg (2003) groeit op in een warm en veilig gezin met Drentse ouders en broer Tijn. Zijn ouders studeerden in de jaren negentig aan de Hanzehogeschool in Groningen en woonden er ook. In deze stad worden Mees en zijn jongere broer Tijn geboren. Mees bezoekt er aanvankelijk de obs Borgmanschool.  Als het jonge gezin behoefte heeft aan meer natuur, ruimte en rust verhuist het in 2009 naar Paterswolde. Hier vervolgt Mees zijn basisonderwijs vanaf groep drie van obs De Ekkel (tegenwoordig De Westerburcht).


Mees vertelt enthousiast over het liefdevolle gezin waarin hij is opgegroeid. Met zijn ouders  kan hij uitstekend opschieten. Zijn moeder komt uit een progressief gezin met veel respect voor elkaar en met oog voor de wereld. Zijn vader is rationeler ingesteld, heeft een brede blik, is sociaal en communicatief sterk. ‘Mijn ouders vullen elkaar mooi aan’, zegt Mees. Belangrijke waarden in dit gezin zijn openheid, vriendelijkheid, aandacht hebben voor elkaar, eerlijkheid, elkaar aanspreken én elkaar de ruimte geven. Persoonlijke en sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd en zelfoverschatting afgezwakt. ‘Ik heb een onbezorgde jeugd gehad’, vat Mees zijn opvoeding samen. 


In zijn vertrouwde omgeving, zoals thuis en op de basisschool, is Mees in zijn element. Op De Ekkel maakt hij vrienden voor het leven. Maar dat comfort verandert op het Montessori Lyceum in Groningen, waar hij het vwo volgt. Hier ontmoet de 12-jarige Mees ook jongeren die heel anders zijn opgevoed dan hijzelf. ‘Het kostte me een paar jaar om met de verschillende mentaliteiten om te gaan’, erkent Mees. ‘Ik leerde om andermans gedrag waar te nemen en me af te vragen wat iemands gedrag en opvattingen zeggen over iemand.’ Tijdens zijn opleiding wordt Mees ook geconfronteerd met het onbekende zoals uitwisseling met studenten elders en leven in een  gastgezin. De invloed van anderen maakt Mees onzeker. Hij maakt een grote ontwikkeling door en bouwt voort aan zijn eigenheid. ‘Toch ben ik vaak nog steeds redelijk onzeker.’ Keer op keer ervaart Mees ook, hoe verrijkend het is om het onbekende fris tegemoet te treden en weet hij zo nieuwe vriendschappen te smeden.


Tijdens zijn vwo-opleiding legt Mees veel belangstelling aan de dag voor cultuur en maatschappij en voor het menselijk gedrag. In zijn vrije tijd doet hij aan drama, speelt hij in musicals bij VRIJDAG en KICK en treedt hij op met zang en gitaar.  In 2021 rondt Mees zijn middelbare school af en besluit hij om de studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen te volgen. ‘Ik ben gedreven door wat er in de wereld speelt en vraag ik me af waarom groepen mensen doen wat ze doen.’ Dat zijn opa ook socioloog was, heeft in zijn studiekeus niet meegespeeld. ‘Mijn opa overleed in 1999, een paar jaar voor mijn geboorte. Ik had graag met hem over het vak gesproken’, lacht Mees. Sociologen zijn geïnteresseerd in hedendaagse maatschappelijke thema’s als afkomst, sociale ongelijkheid, oorlog en conflicten.  Thema’s die momenteel  erg actueel zijn. De oorlog in Oekraïne houdt hem nogal bezig. ‘Ik ben in september begonnen met mijn studie en weet nog niet zoveel van mijn vakgebied af. Maar zo’n oorlog doet me beseffen dat onze democratische rechtsstaat en de Europese waarden niet voor iedereen  vanzelfsprekend zijn.’


Het is zijn droom om meer mensen te bewegen om verder te kijken dan het eigen gelijk en de eigen belangen. Mees vindt het belangrijk dat mensen hun mening baseren op kennis en gedegen onderzoek en zich blijven open stellen voor het gesprek met anderen. ‘Ik heb zelf ervaren dat je verder komt in een open gesprek, waarbij je je eventuele (voor)oordelen achterwege laat.’


Vooralsnog zal Mees zijn studie doorakkeren en nieuwe ervaringen, kennis en inzichten opdoen. En daarna? ‘De toekomst daarna ligt nog open’ zegt Mees. ‘Ik weet nu nog niet welke kant ik opga, als ik ben afgestudeerd. Dat kan sociologisch onderzoek in de praktijk zijn. Voorlopig geniet ik van het studeren en mijn studie.’   

Het gesprek met Mees Doesburg heeft me verrast. Ik praatte met een 18-jarige op een volwassen manier over grote thema’s én over zichzelf. Ik ben benieuwd welke Mees ik over vier jaar spreek. Als we het museumcafé van Museum De Buitenplaats uitlopen, schijnt de zon nog volop en zijn we nog niet uitgepraat. Laat de dialogen maar komen.

|

UIT DE KRANT