“Het is tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe enthousiastelingen”

Afbeelding
de krant van tynaarlo

Twee bestuurders nemen afscheid van Dorpsbelangen Tynaarlo


TYNAARLO – “Tynaarlo is een heel zelfredzaam dorp waar veel activiteiten worden georganiseerd. Echte Tynaarloërs en import respecteren elkaar en kunnen elkaar hier goed vinden.” Het zijn de woorden van Anketrien Schilhorn van Veen die net als Arjen Bakema na 9 jaar afscheid neemt van het bestuur van Dorpsbelangen Tynaarlo. “Logisch”, zegt Arjen, “met zoveel verenigingen zie je veel verbinding ontstaan tussen mensen. De vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo lijkt hier een belangrijke rol in te spelen.”


Zo’n 75% van de inwoners is lid van de vereniging die zich ten doel stelt voorzieningen te behouden en de leefbaarheid te vergroten. Maar bovenal is Dorpsbelangen goed in het verbinden van mensen. “Dit zie je terug in het jaarlijks terugkerend overleg met voorzitters van alle verenigingen waar ook de eigenaar van de plaatselijke kroeg bij aanschuift.” Hier wordt naar elkaar geluisterd en komen wensen samen. “Tynaarlo is een dorp waar vrijwilligers graag in actie komen. Kijk maar eens naar de multifunctionele accommodatie ‘De Spil’ aan de nieuwe rotonde.” Het gebouw, waarin het dorpshuis en de voetbalkantine zijn ondergebracht, is helemaal door vrijwilligers gebouwd. In de voorbereidingen had Dorpsbelangen samen met de sportvereniging een grote rol. Na onderhandelingen met de provincie, de gemeente en de nieuw opgerichte Stichting Sport en Welzijn Tynaarlo kon er gebouwd worden. Dat dit versneld kon, had vooral te maken met de nabijgelegen kruising die anders moest worden ingericht. “Het was ons al jaren een doorn in het oog dat kinderen deze gevaarlijke kruising twee keer moesten oversteken als ze naar voetbaltraining gingen.” Na een dodelijk ongeval werd het proces in gang gezet. Er werden inloopavonden georganiseerd om te horen wat inwoners de meest veilige oplossing vonden. In 2019 werd de rotonde geopend.


Toen een projectontwikkelaar in 1985 de grond van het Natuurbad aankocht, is de vereniging Dorpsbelangen opgericht. De vereniging kocht een deel van het terrein terug zodat de dorpsbewoners gebruik konden blijven maken van het Natuurbad. De leden van de vereniging, in de vorm van een groencommissie, onderhouden de omgeving en het bad helemaal zelf. “Twee keer per jaar komt er zelfs een boer met zijn tractor het zand omwoelen.” “Maar ook het bewonerspark langs het spoor is een eyecatcher geworden voor Tynaarlo.” De Stichting Bodemsanering NS constateerde dat het terrein van de NS aan het spoor ernstig vervuild was. Dorpsbelangen werd benaderd zodat samen met de IJsvereniging, al gezeteld op het terrein, en een aantal geïnteresseerden uit het dorp het gesaneerde terrein kon worden ingericht. Met een groep vrijwilligers werd er een ontwerp gemaakt en daarna konden de handen uit de mouwen. “Het resulteerde in een groen bewonerspark, waar opnieuw een boer eens in de zoveel tijd komt maaien.” Samen met de visfederatie zijn er nu ook steigertjes aangelegd. “En de ijsvereniging en het IVN realiseren hier binnenkort een duiventil.” Ook hier heeft de vereniging het beheer en het onderhoud op zich genomen.


Anketrien en Arjen kennen ook een hoofdpijndossier. Ze verwijzen hierbij naar de doorfietsstraat van Groningen naar Assen. Ze vinden het jammer dat ze in het overleg met de provincie, die deze straat helemaal langs het kanaal wil hebben, geen voet aan de grond krijgen. “Zo ontsluit je geen enkel dorp, vanuit toeristisch oogpunt erg jammer.” Verder wordt de route, die 12 kilometer over het gebied van de gemeente Tynaarlo voert, voor gemengd verkeer. “Daarmee wordt de situatie onveiliger voor onze fietsende kinderen.” De scheidende bestuursleden hebben genoten van 9 jaar lobbyen. “Ik kijk terug op mooie projecten, waarin er werd gegeven en genomen en waarin positief meedenken altijd een goede ‘vibe’ gaf”, aldus Anketrien. Arjen kan dit beamen en vult aan: “Door goed lobbywerk is het namelijk toch gelukt om een volwaardige gymzaal te krijgen bij de nieuwe basisschool, en dat terwijl we daar op basis van het aantal leerlingen geen recht op hadden. Nu maken ook de volleyballers, turners en gymnasten hier volop gebruik van.”


Anketrien en Arjen vinden het goed zo. “Het is tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe enthousiastelingen binnen een erg actieve vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.”

UIT DE KRANT

Lees ook