Openbare Daltonschool haalt tweede certificaat Gezonde School

Afbeelding
Cultuur

ZUIDLAREN – Openbare Daltonschool de Zuid-Wester in Zuidlaren heeft als Gezonde School deze maand een tweede certificaat behaald, ditmaal voor welbevinden. Eerder was het certificaat bewegen en sport al toegekend. Het derde certificaat voor gezonde voeding hangt nog in de lucht, zegt directeur Janet Meijer van de Zuid-Wester. “Ook op dit vlak hebben we de aanpak die bij een Gezonde School hoort, alleen is voor toekenning van dit certificaat nog een apart watertappunt vereist. Omdat we vlak voor een verhuizing zitten vanwege nieuwbouw op deze plek, investeren we daar nu niet meer in. Het is iets voor het nieuwe Dalton kindcentrum dat hier volgend jaar wordt gebouwd, met buitenschoolse opvang erbij.”

Op de Zuid-Wester is altijd al veel aandacht geweest voor een veilig schoolklimaat, vertelt Janet Meijer. “Samen vormen we, met 116 leerlingen, een kleine Daltonschool. Iedereen kent elkaar. De ligging is beschermd, tussen de huizen in het groen. Als leerkrachten hebben we echt oog voor de kinderen, we voeren gesprekjes op het plein of tijdens het werken. De kinderen voelen zich gezien en weten dat we het belangrijk vinden dat iedereen zich fijn voelt op school.”

Op momenten dat dit hapert, bijvoorbeeld door kleine botsingen tussen leerlingen, valt het team van de Zuid-Wester terug op de Kwink-aanpak. “Daarmee leren we kinderen sociaal-emotionele vaardigheden. Dat doen we structureel en in een rustige setting, zonder dat er iets speelt. Als er dan een keer iets is, kunnen we daar op terugvallen. Zo wordt er iedere week een Kwink-les gegeven en hebben we een Kwink van de Week, een thema als bijvoorbeeld ‘omgaan met kritiek’ of ‘hoe zeg je het op een goede manier’. Onze vakleerkracht gymnastiek gebruikt die thema’s ook in zijn lessen.” 

Om een probleem te kunnen oplossen, helpt het als de ergste boosheid wat is weggeëbd. Dat lukt met afleiding, spelenderwijs. Bijvoorbeeld door eerst een spelletje boter, kaas en eieren te doen. Als het moeilijk is om onder woorden te brengen wat er aan de hand is, helpen de handpoppen van Kwink. Met Condor en zijn vriendjes kan bepaald gedrag worden nagespeeld. En ook, hoe het anders had gekund. “Ook dankzij rode en groene kaarten met emoties kunnen kinderen zich uiten. Wat voel je nu eigenlijk, wat is het probleem? En hoe zou je jezelf willen voelen? Want dat kun je met de groene kaarten ook aangeven. Als het probleem de wereld uit is, pakken leerlingen vaak de groene kaart met het woordje ‘opgelucht’. Want kinderen willen geen ruzie, maar het gebeurt soms in het moment.”

Ook in het kleuterlokaal hebben Condor en de andere handpoppen van Kwink een eigen plek. Van jongsaf worden leerlingen er vertrouwd mee gemaakt dat het belangrijk is om een fijne sfeer op school te hebben en te houden, en dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “In het begin van het nieuwe schooljaar hebben we telkens de Gouden Weken. Het is de periode waarin de klas leert om als groep goed met elkaar om te gaan. Taken worden verdeeld, zoals beurtelings planten water geven, vegen of de beheerder zijn van het tosti-apparaat. In de uitvoering daarvan mogen kinderen elkaar op hun verantwoordelijkheid aanspreken, dat is niet alleen iets wat een leerkracht doet. Voorop staat dat we het met elkaar fijn hebben en dat iedereen weet wat daarin de eigen rol is.”

Samenwerken is op de Zuid-Wester heel belangrijk. Dat gebeurt zowel binnen de groep als groepsdoorbrekend. Het leerplein tussen de lokalen in is daarvoor de perfecte ruimte. Het vormt het hart van de school. “Als een kind iets kan uitleggen, dan is de lesstof goed begrepen. Kinderen zitten op hetzelfde level, dat pakt vaak positief uit. Leerlingen leren met en van elkaar.” 

Groepsdoorbrekende activiteiten zijn bijvoorbeeld de kerstviering of het Gezonde Schoolontbijt, waarbij alle groepen door elkaar heen zitten. Ook werken groep 3 tot en met 8 samen in ateliers, creatieve lesuren die op het leerplein worden gegeven. “Oudere leerlingen helpen dan de jongere kinderen, zoals de kleuters. Dat is heel leuk om te zien, je ziet echt de zachte kant van kinderen boven komen.”

“Het certificaat welbevinden past gewoon bij hoe onze school functioneert”, zegt Janet Meijer. “Het bewust de buitenruimte ervaren hoort daar ook bij. Bij onze school is veel speelruimte, te midden van het groen. We hebben vorig jaar picknickbanken aangeschaft waar buitenlessen worden gegeven en geluncht kan worden. Lezen doen we altijd in tweetallen en als het weer dat toelaat, mag dat ook buiten.”

Het Daltononderwijs op de Zuid-Wester maakt dat de school niet alleen leerlingen uit Zuidlaren en Schipborg heeft, maar ook uit bijvoorbeeld Zeegse en Midlaren. “Een aantal ouders heeft bewust voor onze school gekozen.” Kernwaarden van het Daltononderwijs zijn vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. “Vaardigheden die kinderen in de 21e eeuw echt nodig hebben.”

Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT