Yde en De Punt maken zich op voor Schoolfeest

Afbeelding
algemeen de krant van tynaarlo

YDE-DE PUNT – Yde-De Punt maakt zich op voor het schoolfeest, dat een keer in de vijf jaar wordt gehouden. Hoewel het nog even duurt- het feest is pas in juni- zijn de voorbereidingen in volle gang.
Voorzitter Rob Rensink van Stichting Schoolfeestcommissie Yde-De Punt is geen geboren Ydenaar, vloog voor zijn werk over de hele wereld,  maar is thuis in Yde. “Ik kom zelf uit Hilversum en ben in 1986 door werk bij de Gasunie neergestreken in dit dorp. Dus eigenlijk ben ik al heel lang Ydenaar. Ik ben hier bewust blijven wonen. Alleen al door het contact met de buren, wat ik nooit gekend heb in het Westen. Toen we hier kwamen wonen was het schoolfeest een eye-opener. ’s Avonds knutselen aan de wagens, een groot feest en iedereen doet mee. Oorspronkelijk is het een kinderfeest, maar heeft zich ontwikkeld tot een dorpsfeest. De essentie blijft kinderen”. Het schoolfeest in Yde kent een lange geschiedenis. Op de prachtige en uitbreide website staat de historie beschreven. In 1886 vond het eerste schoolfeest plaats en wel op een donderdag. Onder begeleiding van muziek werd een wandeling door het dorp gemaakt, waar iedereen kwam kijken. Kinderen gingen onder schooltijd mee met een optocht naar De Punt. Bij terugkomst was er poppententoonstelling en werd het feest voortgezet op school. De kleinste kinderen gingen mee in twee wagens. Er werden spelletjes gespeeld als houtjes rapen en ballen dragen (!). In 1898 was het feest ter ere van de verjaardag van Koningin Emma en de kroning van prinses Wilhelmina. Het feest werd op dezelfde wijze gevierd. In feite is er sindsdien niet veel veranderd. Het is alleen groter geworden en massaler. In 1959 was het schoolfeest ter ere van de opening van de nieuwe school, aan de Schoolstraat. Sindsdien wordt het feest om de vijf jaar gehouden. “Ieder jaar is te veel van het goede”, vindt Rob. Voorzitter Rob Rensink- die vorig jaar in het bestuur kwam en volgens afspraak één dorpsfeest meeloopt en dus dan weer plaats maakt voor een nieuwe preses- geeft alvast een voorschot op het programma van dit jaar. Het feest wordt gehouden van vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni. Op vrijdag zijn er overdag sport- en feestactiviteiten en ‘s avonds is er een voorstelling, die meer gericht is op het volwassenen publiek. Zaterdagmiddag is dan het hoogtepunt met een grootse optocht van versierde wagens. Aan de optocht doen zo’n vijftien tot twintig wagens mee. (de sluiting voor opgave is 20 januari). Het zijn wagens van wijken, vriendengroepen of andere clubs. “Vroeger had alleen de school al zes praalwagens. Er is ook een “Yder corsowijk die dit jaar echter niet met het Eelder festijn meedoet, maar zich inzet in eigen dorp. Een Lees verder op pagina 3
algemeen thema is er niet, wel voor
de school en dat is dit jaar ‘film’. Dit thema geeft dus alle ruimte om de fantasie en creativiteit op los te laten. De wagen van de school wordt door ouders gemaakt. Heeft de school een thema, de overige groepen hebben dus een vrije keuze. Regelmatig paraderen piraten en er is ook altijd een zigeunerwagen bij, waar elke keer weer om wordt  gestre den. Want dit eigen thema is populair. Plattelandsvrouwen zijn vaste deelnemers. Aan de wagens worden wel eisen gesteld. Grote dieren zijn verboden in verband met de veiligheid en er zijn bepaalde afmetingen voor een wagens gesteld”. Naast wagens zijn straten versierd en zullen er bogen worden gemaakt. Ook hier gelden regels, betreft  de hoogte. Na de parade is het ’s avonds feest in de feesttent, met muziek en een ‘mystery guest’.  “We zijn vorig jaar begonnen met de voorbereiding. We hadden eerst problemen om mensen te vinden, maar nu loopt het goed. Traditioneel helpen echte Ydenaren mee, maar er zijn nu ook veel nieuwe bewoners bij betrokken en ook jongeren.  De organisatie bestaat uit een dagelijks bestuur en tal van commissies. Zo is er een optochtcommissie, zaterdagavondcommissie en ook programmaboekjescommissie. Van dat laatste hebben we communicatiecommissie gemaakt, want het is allemaal volwassener gemaakt.  Zo is er een nieuwe website ontworpen en zijn er facebook en twitteraccounts geopend. We hebben inmiddels de tentleverancier en muziek vastgelegd. Ook komen er enkele muziekkorpsen en een dweilorkest. We zijn in het selectieproces voor  een cateraar. We hebben grote stappen gemaakt. De financiën gaat wat moeilijker. We konden altijd drijven uit inkomsten van advertenties en natuurlijk de bijdragen van de bevolking, maar proberen nu ook fondsen andere bronnen aan te spreken. In februari gaan we de bevolking weer benaderen. Geld is wel een zorgenkind, want mensen hebben nu eenmaal minder te besteden. We proberen echter zoveel mogelijk binnen de budgetten en kosten van vijf jaar geleden te blijven. Gelukkig is er groot enthousiasme onder de inwoners. Man, toen ik de eerste keer dit festijn meemaakte dacht ik: wat een ‘toestand’. Nu vind ik het fantastisch. Bij het vorige feest zat ik in Singapore. Ik heb een ticket gekocht en ben tussen de bedrijven door op en neer gevlogen”.  

UIT DE KRANT

Lees ook