Lezing Historische Vereniging Zuidlaren veiligstellen sociaal en cultureel erfgoed

|
| Foto: |
algemeen de krant van tynaarlo
ZUIDLAREN -  De Historische Vereniging Zuidlaren organiseerde onlangs de tweede bijeenkomst van het seizoen 2016 - 2017. Nadat de voorzitter de bijeenkomst had geopend gaf zij het woord aan de heer Bernhard Strikfort. Hij hield een lezing over de vraag hoe de Historische vereniging zou kunnen helpen om het sociaal en cultureel erfgoed van Zuidlaren veilig te stellen. De inleider heeft hier de nodige ervaring mee opgedaan omdat hij werkzaam is bij de gemeente Westerveld, waar men met name in Frederiksoord bezig is om dat dorp op de Unesco lijst van cultureel belangrijk erfgoed te krijgen. Een intensieve voorbereiding en campagne is hiervoor doorlopen. Ook bij andere historisch belangrijke gebouwen werkt men van onderop samen met vele betrokkenen om voor de dorpen belangrijke percelen voor de toekomst te behouden, b.v. door belangrijke en beeldbepalende boerderijen een andere bestemming te geven.
De voorzitter bedankte de spreker voor zijn bijdrage en bood hem namens de vereniging een attentie aan.  Zij deelde tenslotte mee, dat de bijeenkomst in november zal worden verzorgd door een inleiding van de heer Kees Boele over de historie van de Drentse Aa.
|

UIT DE KRANT