Gemeente voert verkennend gesprek met Visio de Brink

Afbeelding
algemeen de krant van tynaarlo

Sluiting zwembad Plons eerst uitgesteld


VRIES – De sluiting van zwembad Plons lijkt eerst van de baan. De directie van Visio De Brink had eerst de cliëntenraad en de OR moeten informeren en raadplegen over sluiting. Dat is niet gebeurd. Een werkgroep gaat onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een overname door de gemeente Tynaarlo. Het zwembad Plons van Visio de Brink wordt in zijn voortbestaan bedreigd nu de directie heeft besloten dat het bad niet meer rendabel is. Volgens Ine Berkelmans, directrice van Wonen en Dagbesteding Noord-Nederland, is het gebouw niet meer betaalbaar. De steeds veranderende wet- en regelgeving helpt ook niet mee. Volgens de directie vergt dat constant nieuwe investeringen. Het wordt steeds moeilijker om dit soort zwembaden open te houden.


Bij de stichting Vrienden van de Brink schiet het besluit tot sluiting in het verkeerde keelgat. Deze stichting heeft als doel het inzamelen van geld voor cliënten van Visio de Brink om zo projecten op het gebied van educatie, recreatie en ontspanning. De stichting heeft de directie een brief op poten gestuurd met een verzoek tot nadere toelichting. Voor de stichting is het onbegrijpelijk dat er zes jaar na de toegeworpen reddingsboei nu alsnog tot sluiting over wordt gegaan. In Vries en omstreken is bijna de gehele bevolking druk in de weer geweest om op allerlei manieren geld op te halen voor het zwembad. Door het opgehaalde geld van acht ton is er gekozen om het bad te verduurzamen en op lange termijn te behouden. Het besluit tot sluiting voelt volgens hen dan ook als een klap in het gezicht.


Bij diverse betrokken partijen leeft een gevoel dat het geen zuivere koffie is. Zo ook bij Roelof Rutgers, manager bij de stichting Zwembaden Tynaarlo: ‘Wellicht gooit de directie van Visio een bommetje en kijkt dan hoe de samenleving reageert. Of dat iemand zich meldt als koper.’ Bij het proefballonnetje van Leefbaar Tynaarlo zet Rutgers een aantal kanttekeningen. Leefbaar Tynaarlo opteerde dat de gemeente het bad voor een euro over zou kunnen nemen en dat de exploitatie door de stichting gedaan moet worden. Rutgers: ‘Dat idee is leuk, maar of het haalbaar is? Het zwembad verkeert in goede staat, maar de exploitatie moet ook goed zijn en de duurzaamheid speelt ook een grote rol.’ De zwembadspecialist Barend Lukkien heeft de directie van Visio een reddingsboei toegeworpen, maar kreeg nul op het rekest. Lukkien: ‘Ik heb aangeboden om te helpen, om het zwembad te verduurzamen met weinig extra middelen. Ik heb mevrouw Berkelmans gevraagd naar informatie, onder andere het rapport waaruit blijkt dat Plons niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. Die wilde zij niet delen.’ Volgens het oud-bestuurslid van Zwembaden Tynaarlo voldoet het bad namelijk wèl aan de eisen. Alleen het kost de directie teveel geld, aldus Lukkien.


De fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga, heeft nog geen antwoorden gekregen op de vragen die gesteld zijn. Hij maakt zich zorgen over het proces en zou zich kunnen voorstellen dat het scenario van het zoeken naar een koper wel enigszins waar zou kunnen zijn. Vellinga: ‘De directie wil van het zwembad af, dat is duidelijk. Mochten zij het verkopen dan zou ik eerst die acht ton aan de samenleving teruggeven.’ Directeur Ine Berkelmans ontkent dat zij het zwembad wil verkopen aan de hoogste bieder. ‘Voor nu dan, dat is nu niet actueel,’ verklaart Berkelmans. ‘Wij kunnen Plons nu gewoon niet open houden. Het kost teveel geld en dat geld gaat van de zorg af.’ Verder stelt zij dat het gebouw te oud is en dat het niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. ‘Onzin,’ vindt Barend Lukkien. ‘Het voldoet prima, maar het kost hen teveel geld. Een zwembad kost per definitie geld.’


Dat het plan van Leefbaar Tynaarlo meer is dan een proefballon, blijkt uit het feit dat er reeds een verkennend gesprek is geweest tussen Ine Berkelmans en wethouder sport Henny van den Born. ‘Dat was een verkennend gesprek, ik kan er nog maar weinig over zeggen,’ zegt de wethouder. ‘Ik kreeg niet de indruk dat Visio de Brink het zwembad aan de hoogste bieder wil verkopen.’ De wethouder zegt dat hij de commotie in de samenleving snapt. Van den Born: ‘Ik zie op dit moment geen mogelijkheden binnen de huidige begroting om een extra zwembad in de benen te houden. Als de stichting Zwembaden Tynaarlo dit kan doen binnen de huidige exploitatie, mag dat van mij. Daarnaast kunnen wij als gemeente wel een bemiddelende rol spelen.’


Maandag 21 juni is er een bijeenkomst geweest voor personeel en cliënten van Visio de Brink. ‘Hier liepen de emoties hoog op,’ vertelt Willem Dijkstra, voorzitter van de stichting Vrienden van de Brink. ‘Bijvoorbeeld een cliënt woont er al 38 jaar en zwemt ook al 38 jaar. Dat is de enige dagbesteding die er nog is en dan zou het zwemmen ook nog wegvallen.’ De cliënten, ouders en verzorgende lieten duidelijk blijken dat zij het niet zien zitten om op een andere locatie te gaan zwemmen. Het streven van de directie om het bad per 1 oktober te sluiten gaat waarschijnlijk niet lukken. De directie is in de fout gegaan door de cliëntenraad en de OR niet te horen in deze netelige kwestie. Dijkstra: ‘Deze cliëntenraad heeft instemmingsrecht, het is nu medegedeeld. Dat is niet de manier.’ Het rapport waar de directie van Visio de Brink het besluit op baseert, wordt onder de pet gehouden. ‘Onbegrijpelijk,’ zegt Dijkstra. ‘Het bad en het pand zijn gerenoveerd en voldoen gewoon aan de eisen.’ Jaarlijks zou het onderhoud en de exploitatie drie ton kosten. Maar volgens experts en de stichting ontbreekt iedere onderbouwing. Dijkstra: ‘De deur staat wellicht op een kier. De bal ligt nu bij Visio de Brink. Zij komen met een voorstel, dan wordt er een werkgroep gevormd. Er zit een beetje schot in, hoop ik.’

UIT DE KRANT

Lees ook