Begroting gemeente Tynaarlo aangenomen, ondanks forse kritiek

Afbeelding
algemeen de krant van tynaarlo

Wethouder De Graaf hekelt ‘dramatiek van de VVD’


REGIO – Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo van vorige week stond de begroting voor 2021 op het programma, zoals die in oktober door het college werd gepresenteerd. Hierin is een tekort van 1,8 miljoen euro. Om dit tekort om te buigen naar een positief saldo worden er verschillende maatregelen genomen. Een van de belangrijkste maatregelen is de verhoging van de OZB met 5%, bovenop de structurele verhoging van 2%. Dit kwam het college op forse kritiek te staan van de oppositiepartijen, maar ondanks dat werd de begroting aangenomen. “We hebben simpelweg weinig geld, dus we moeten iets doen om dit tekort goed te maken”, zegt wethouder Financiën Hans de Graaf. “Het verhogen van de OZB is altijd iets wat we als laatste willen doen, maar er was nu geen andere keus”.

De meningen over de OZB-verhoging waren in de raad verdeeld. Onder andere CDA en D66 vonden de verhoging van de OZB gegrond, gezien de bijzondere tijden waar we in leven. Voor het jaar 2022 zouden zij dit echter wel weer teruggedraaid willen hebben. Hiervoor dienden zij dan ook een motie in, die een meerderheid in de raad wist te behalen. Ook de VVD en Gemeentebelangen vonden de verhoging van de OZB de beste optie, ondanks dat ze het liefst helemaal geen verhoging zien. Toch stemden deze partijen, samen met de PvdA, uiteindelijk tegen de begroting. Volgens hen heeft het college van de gemeente Tynaarlo zich niet gehouden aan de kaders die door de raad zijn gesteld. VVD-raadslid Edwin Hageman, die al jarenlang werkt met financiën van overheden, maakte een duidelijk statement om de vergadering al aan het begin te verlaten. “Wij hebben goed naar de begroting gekeken en komen tot de conclusie dat er wel een aantal knoppen gedraaid hadden kunnen worden”. Wel bleef Hageman de vergadering volgen en bracht hij, bij de stemming, zijn stem uit.

Wethouder De Graaf is duidelijk over de actie van Hageman. “Het is ontzettend theatraal en dramatiek van de VVD”, zegt hij. “De VVD had ook eerder hun visie over de begroting kunnen geven. Dat het op deze manier moet, is ontzettend jammer”. De wethouder Financiën is uiteraard blij dat de begroting is aangenomen, ook al ging dat niet zonder slag of stoot. “De tekorten waar we mee te maken hebben, komen vooral door de tekorten in het sociaal domein. Daar kampt elke gemeente in Nederland mee. Daarnaast speelt natuurlijk ook de coronacrisis een belangrijke rol. We hebben uiteraard goed naar de begroting gekeken, maar de verhoging van de OZB was niet te voorkomen. Het raakt iedereen en dat weet ik als geen ander”.

Daar waar de oppositiepartijen tegen de begroting stemden, stemden de coalitiepartijen voor. Casper Kloos, raadslid van Leefbaar Tynaarlo: “Wij zijn trots op deze sociale begroting. Sociaal, duurzaam en zorgend voor elkaar, net zoals we onze samenleving willen laten zien. Een samenleving, waar nu een andere, sociale wind waait. Anders dan we na jaren van landelijke partijenbeleid in Tynaarlo gewend zijn geweest”. Hiermee is de partij solidair aan het college. Coalitiepartijen die dat volgens Leefbaar Tynaarlo niet zijn, zijn het CDA en D66, die de OZB-verhoging voor 2022 wilden terugdraaien. Kloos spreekt van ‘vroege landelijke verkiezingsangst’ en ‘slappe knieën’ van de partijen. “Dit was koren op de molen van de VVD, PvdA en Gemeentebelangen. Als oppositie stemmen zij namelijk steevast tegen elk begrotingsvoorstel. Met een hoop lawaai werd aangegeven dat een OZB-verhoging van 11 euro per jaar veel te gek was. Door de laffe houding van CDA en D66 werd de motie aangenomen. Dat betekent dat de meerjarenbegroting nu een tekort laat zien en er dus volgend jaar fors bezuinigd moet worden binnen het Sociaal Domein”.

UIT DE KRANT

Lees ook