VVD en Dorpsbelangen Tynaarlo over Doorfietsroute Tynaarlo

Afbeelding
algemeen de krant van tynaarlo

“Als dit gebeurt is het onmacht, onwil of onkunde”


TYNAARLO – Tijdens de raadsvergadering van vorige week staat in de agenda achter punt 13: ‘Doorfietsroute varianten keuze Vriezerbrug’. Het onderwerp wordt niet volledig behandeld vanwege tijdgebrek. Onder het punt hangen nog wel een aantal documenten, waaronder een amendement van Gezinus Pieters, fractievoorzitter van VVD Tynaarlo. Volgens de liberaal is de keuze voor de route langs de Vriezerbrug namelijk een foute: “Ik ben ervan overtuigd dat de Onlandweg de veiligste optie is. Waarom er wordt vastgehouden aan de keuze langs het kanaal, is mij volstrekt onduidelijk. Dat amendement gaan we dus op 6 oktober alsnog indienen.”


In het amendement verzoekt Pieters het raadsbesluit te wijzigen: ‘De oversteek bij de rotonde ter hoogte van de carpoolplaats is vergelijkbaar met de oversteek bij het sportveld in Tynaarlo die als veiliger is benoemd in vergelijking met de oversteekmogelijkheid die hier voorheen aanwezig was. Deze gevaarlijke oversteek die verwijderd is, is vergelijkbaar met de oversteek die voorgesteld wordt  als de doorfietsroute aangelegd wordt over het tracé langs het Noord-Willemskanaal.’ Pieters begrijpt het niet: “Er moest een noodlottig ongeval aan te pas komen om een gevaarlijke oversteek te verwijderen, maar ze willen nu eenzelfde situatie nu bij de doorfietsroute plaatsen.”


De N386 is een drukke weg met veel vrachtverkeer. “Het is één van de drukste N-wegen van Drenthe”, verklaart de fractievoorzitter. Met de keuze van het college van Burgemeester en Wethouders wordt die weg overgestoken bij de Vriezerbrug. Een druk verkeersknooppunt, waar volgens onder andere een aantal aanwonenden, de VVD Tynaarlo en Dorpsbelangen geen veilige oversteek gecreëerd kan worden. Verantwoordelijk wethouder Hanneke Wiersema heeft aangegeven bij de alternatieve route, langs de Onlandweg, bang te zijn voor sluipverkeer langs de Meerweg: “Fietsers willen altijd de kortste route nemen.” Hetgeen zou betekenen dat een fietser die deze sluiproute zou kiezen ongeveer elf kruispunten en diverse wegen van rechts voorbij zou moeten. Onlogisch volgens Pieters: “Moet je kijken hoeveel verkeer daar is. Vrachtverkeer ook veelal. Fietsers, en helemaal de mensen op van die snelle pedelecs, gaan heus niet met gevaar voor eigen leven op een fietsstrookje van zestig centimeter fietsen. Helemaal niet als de vrachtwagens ze om de oren scheuren en als er een vier meter breed betonpad ligt, die maar tweehonderd meter om is.”


Hij staat te kijken van de gang van zaken en de argumenten die worden aangeleverd vanuit het college: “Ik vind het echt waanzin. Hoe durven ze het te zeggen dat de route langs de Vriezerbrug de veiligste is. Ze zouden eens een kijkje moeten nemen.” Er worden volgens Pieters problemen gezocht. Ook het feit dat deze variant duurder zou zijn, wordt getackeld door het raadslid: “De Provincie Drenthe heeft al aangegeven extra kosten voor hun rekening te willen nemen. Daar is gewoon een geschreven verklaring van.”


Anketrien Schilhorst-Van Veen is voorzitter van Dorpsbelangen Tynaarlo en heeft zich sinds de ideeën over tafel zijn gekomen tegen deze route uitgesproken: “Dit is geen veiligige oplossing. Alle fietspaden die er nu zijn, zijn veiliger. Men moe rekening houden met het feit dat niet alleen fietsers, maar ook visser,s bestemmingsverkeer, boeren en sluipverkeer van de route gebruik zullen maken. Ze noemen ons dan zeikers en zeurpieten, maar ik ben een boerendochter en ik weet dat de machines tegenwoordig veel groter en breder zijn dan toen ik nog op de tractor reed.” Schilhorst-Van Veen geeft aan dat de gang van zaken ontzettend frustrerend voor haar is: “Al vanaf het begin hebben we aangegeven dat we hier niet blij mee zijn. Alles werd toen weggewoven, maar uiteindelijk blijken we toch gelijk te hebben.” Ze is niet te spreken over het participatietraject zoals georganiseerd door de provincie: “De provincie vindt ons geen serieuze gesprekspartner en dendert maar door. Daarbij heeft het weinig oog en oor voor andere ideeën.” Volgens de voorzitter van Dorpsbelangen gaat men echter voorbij aan het feit dat gebruikers van een doorfietsroute graag door willen fietsen: “Ik fiets veel naar mijn werk. Uit eigen ervaring weet ik dat je bij een middengeleider, helemaal bij een drukke weg als de N386, minutenlang stilstaat. Helemaal in de ochtendspits. Meestal sta je er ook nog met meerdere fietsers terwijl het verkeer je aan de voor- en achterzijde voorbij scheurt. Dat is verre van veilig. Alles in de voorkeursroute van het college is suboptimaal.” Schilhorst-Van Veen verwacht dan ook dat men kiest voor de route langs de Onlandweg: “Ik geloof niet dat mensen die door willen fietsen lang de Meerweg gaan. Daar is zoveel verkeer. Bovendien kun je het heel gemakkelijk onaantrekkelijk maken door een klein drempeltje bij de afslag te zetten. Fietsers kiezen voor doorfietsen en veiligheid en dan gaan ze niet langs wegen waar ze constant moeten stoppen voor weggetjes van rechts.”


Pieters blijft ook geloven in een goede uitkomst: “Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo heeft al meerdere keren aangegeven achter de omwonenden te staan. Als die partij ook kiest voor de route van de Onlandweg, dan is er een meerderheid en komt het uiteindelijk helemaal goed. Als dat niet gebeurt, dan kan de conclusie getrokken worden dat het onmacht, onwil of onkunde is van het college.” 

UIT DE KRANT

Lees ook